ลบหรือปิดใช้แอปใน Android

คุณถอนการติดตั้งแอปที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ได้ หากคุณนำแอปที่ซื้อมาออกไป คุณจะติดตั้งแอปนั้นอีกครั้งได้โดยไม่ต้องซื้อใหม่ คุณยังปิดใช้แอปของระบบที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ได้อีกด้วย

หมายเหตุ: ขั้นตอนบางอย่างใช้ได้เฉพาะกับ Android 8.1 ขึ้นไปเท่านั้น ดูวิธีตรวจสอบเวอร์ชัน Android

ลบแอปที่ติดตั้งไว้

  1. เปิดแอป Google Play Store Google Play
  2. แตะเมนู เมนู แล้ว แอปและเกมของฉัน
  3. แตะแอปหรือเกม
  4. แตะถอนการติดตั้ง 
เคล็ดลับ: หากคุณลบหรือปิดใช้แอปไป ก็เพิ่มแอปลงในอุปกรณ์อีกครั้งได้ หากเคยซื้อแอปมาแล้ว คุณจะติดตั้งแอปนั้นได้อีกครั้งโดยไม่ต้องซื้อใหม่ ดูวิธีติดตั้งและเปิดใช้แอปอีกครั้ง

ปิดใช้แอปที่มาพร้อมกับโทรศัพท์

สำคัญ: คุณจะลบแอปของระบบบางแอปที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าในโทรศัพท์ Android ไม่ได้ แต่จะปิดใช้ได้ แล้วแอปเหล่านั้นจะไม่ปรากฏในรายการแอปของโทรศัพท์

  1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์
  2. แตะแอปและการแจ้งเตือน
  3. แตะแอปที่คุณต้องการปิดใช้ หากไม่เห็น ให้แตะดูแอปทั้งหมดหรือข้อมูลแอปก่อน
  4. แตะปิดใช้

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร