แก้ไขปัญหาการชำระเงินในบัญชี

หากคุณพยายามซื้อสินค้าใน Google Play แต่ระบบปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการชำระเงิน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

หากคุณซื้อสินค้าไปแล้วแต่มีปัญหาหรือข้อสงสัย ให้ดูปัญหาเกี่ยวกับการซื้อในแอปหรือการคืนสินค้าและการคืนเงินสำหรับการซื้อใน Google Play

ลองชำระเงินด้วยวิธีการชำระเงินแบบอื่น

หากมีปัญหากับวิธีการชำระเงินแบบใดแบบหนึ่ง ให้ลองชำระเงินด้วยวิธีอื่น ดังนี้ 

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. กลับไปที่รายการที่คุณต้องการซื้อและแตะราคา
 3. แตะวิธีการชำระเงินในปัจจุบัน
 4. เลือกวิธีการชำระเงินวิธีอื่นหรือเพิ่มวิธีใหม่
 5. ทำตามวิธีการในหน้าจอเพื่อซื้อให้เสร็จสมบูรณ์

แก้ไขข้อผิดพลาดเกี่ยวกับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของคุณอาจมีปัญหา หากคุณเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดต่อไปนี้

 • "ดำเนินการชำระเงินไม่ได้: ยอดคงเหลือในบัตรต่ำ"
 • "ทำธุรกรรมไม่ได้ โปรดใช้รูปแบบการชำระเงินอื่น"
 • "ดำเนินการกับธุรกรรมของคุณไม่ได้"
 • "ดำเนินการกับธุรกรรมไม่ได้: บัตรหมดอายุ"
 • "แก้ไขข้อมูลของบัตรนี้หรือลองใช้บัตรอื่น"

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด

ตรวจสอบว่าข้อมูลบัตรและที่อยู่เป็นปัจจุบัน

บ่อยครั้งที่การชำระเงินเกิดปัญหาเนื่องจากบัตรเครดิตหมดอายุหรือที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินไม่อัปเดต หากต้องการอัปเดตข้อมูลดังกล่าว ให้ดำเนินการใน Google Payments ดังนี้

นำบัตรที่หมดอายุออกหรืออัปเดตข้อมูลบัตร

บัตรที่หมดอายุอาจทำให้การชำระเงินถูกปฏิเสธ โปรดอัปเดตบัตรที่หมดอายุโดยทำดังนี้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ https://pay.google.com ด้วยบัญชี Google
 2. หาวิธีการชำระเงินที่คุณพยายามใช้ซื้อสินค้า
 3. ตรวจสอบวันหมดอายุของวิธีการชำระเงินที่แสดงอยู่
 4. อัปเดตหรือนำวิธีการชำระเงินที่หมดอายุออก

ตรวจสอบว่าที่อยู่ในบัตรตรงกับที่อยู่ใน Google Payments

การที่บัตรเครดิตของคุณลงทะเบียนด้วยที่อยู่อื่นอาจทำให้การชำระเงินถูกปฏิเสธได้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่ารหัสไปรษณีย์ตรงกับที่อยู่ปัจจุบันของคุณ 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ https://pay.google.com ด้วยบัญชี Google
 2. หาวิธีการชำระเงินที่คุณพยายามใช้ซื้อสินค้า
 3. คลิกแก้ไข 
 4. ตรวจสอบว่าที่อยู่ที่แสดงตรงกับที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงินของบัตร
 5. อัปเดตที่อยู่หากจำเป็น 

จากนั้นลองสั่งซื้ออีกครั้ง

ส่งข้อมูลที่จำเป็นเพิ่มเติม

หากข้อความแสดงข้อผิดพลาดมีวิธีส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้กับ Google ต่อท้ายมาด้วย โปรดส่งข้อมูลมา เพราะเราจะดำเนินการกับธุรกรรมในบัญชีไม่ได้หากไม่มีข้อมูลนี้

ตรวจสอบว่าคุณมีเงินเพียงพอสำหรับการซื้อนั้น

บางครั้งระบบปฏิเสธการทำธุรกรรมเพราะบัตรมีเงินไม่เพียงพอ โปรดตรวจสอบว่าบัญชีของคุณมีเงินเพียงพอที่จะทำการซื้อ

ติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตร

บัตรอาจมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้ระบบปฏิเสธธุรกรรม ให้ติดต่อสถาบันที่ออกบัตรเพื่อสอบถามเกี่ยวกับธุรกรรมและดูว่าสถาบันทราบสาเหตุที่ธุรกรรมถูกปฏิเสธหรือไม่

แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยวิธีการชำระเงินอื่น (การเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง, ธนาคารแบบออนไลน์, ยอดเงินคงเหลือใน Google Play, บัตรของขวัญ และอื่นๆ)

หากคุณเห็น "ระบบปฏิเสธการชำระเงินเนื่องจากมีปัญหากับบัญชี"

อาจเป็นเพราะสาเหตุต่อไปนี้

 • เราพบธุรกรรมที่น่าสงสัยในโปรไฟล์การชำระเงินของคุณ
 • เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อป้องกันบัญชีของคุณจากการฉ้อโกง
 • เราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายของสหภาพยุโรป (เฉพาะลูกค้าในรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป)

วิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 1. ไปที่ศูนย์การชำระเงิน
 2. แก้ไขข้อผิดพลาดหรือทำตามคำขอในศูนย์การชำระเงิน
  • คุณอาจต้องยืนยันตัวตนก่อนจึงจะซื้อสินค้าผ่านบัญชี Google ได้
 3. ตรวจสอบว่าชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลการชำระเงินเป็นปัจจุบัน
หากคุณพยายามชำระด้วยการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง (จ่ายผ่านการเรียกเก็บเงินของผู้ให้บริการมือถือ)

หากคุณประสบปัญหาในการจ่ายเงินผ่านการเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการโดยตรง ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

หากยังประสบปัญหาอยู่ โปรดติดต่อรับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 

หากเพิ่มวิธีการชำระเงินไม่ได้หรือมีปัญหากับวิธีการชำระเงินแบบอื่น

หากคุณมีปัญหากับวิธีการชำระเงินแบบอื่น ให้ไปที่ Google Payments เพื่อแก้ไขปัญหา

 1. ลงชื่อเข้าใช้ https://pay.google.com ด้วยบัญชี Google
 2. หาการแจ้งเตือนหรือคำขอข้อมูล และให้ข้อมูลที่เราขอ 
 3. ตรวจสอบว่าที่อยู่เป็นที่อยู่ล่าสุด
 4. ตรวจสอบว่าวิธีการชำระเงินที่แสดงในรายการเป็นวิธีที่ต้องการใช้
หากวิธีการชำระเงินเป็นสีเทา
หากคุณเห็นวิธีการชำระเงินกลายเป็นข้อความสีเทาขณะทำการซื้อใน Google Play แสดงว่าวิธีการชำระเงินนั้นใช้กับการซื้อนั้นๆ ไม่ได้ ให้ใช้วิธีการชำระเงินแบบอื่นเพื่อทำการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์

หากใช้อุปกรณ์ระบบซิมการ์ดคู่

ตรวจสอบว่าได้ใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องในช่อง 1 และนำซิมการ์ดที่อาจมีอยู่ในช่อง 2 ออก 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android คอมพิวเตอร์