ฉันอัปโหลดเพลงไปยัง Google Play Music ไม่ได้

ดูว่าเพราะเหตุใดเพลงบางเพลงจากคอลเล็กชันส่วนตัวของคุณจึงอัปโหลดไปยัง Google Play Music ผ่านทางโปรแกรมจัดการเพลงหรือ Google Play Music สำหรับ Chrome ไม่ได้

ดูสาเหตุที่ทำให้เพิ่มเพลงไม่ได้

หากใช้โปรแกรมจัดการเพลง
  1. เปิดโปรแกรมจัดการเพลง
  2. เลือกเรียกใช้เครื่องมือแก้ปัญหา
หากใช้ Google Play Music สำหรับ Chrome
  1. ไปที่การตั้งค่า Google Play Music โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์
  2. ในส่วน "เพลงจากคอมพิวเตอร์เครื่องนี้" ให้เลือกไม่สามารถเพิ่มเพลงได้

การแก้ปัญหา

ถ้าเพิ่มเพลงไปยังห้องสมุดไม่ได้ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งด้านล่าง คุณสามารถดำเนินการดังต่อไปนี้

ระบบไม่รองรับประเภทไฟล์ของเพลง

หากต้องการทราบว่าจะเพิ่มไฟล์ประเภทใดลงในห้องสมุดได้บ้าง โปรดไปที่รายการประเภทไฟล์ที่รองรับใน Google Play Music

ห้องสมุดเต็มแล้ว

คุณอัปโหลดเพลงไปยังห้องสมุดได้ถึง 50,000 เพลง ถ้าห้องสมุดเต็ม คุณก็ลบเพลงจากห้องสมุดได้

เพลงถูกข้ามไป

ถ้าเพลงถูกข้ามในขณะที่อัปโหลด แสดงว่ามีการซื้อไฟล์เพลงนั้นใน Google Play โดยใช้บัญชีอื่น คุณจะต้องอัปโหลดไฟล์ขณะที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่คุณใช้ซื้อเพลงนั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร