สร้างมิกซ์ทันใจ

หากยังไม่ได้สมัครใช้บริการ Google Play Music คุณสามารถสร้างมิกซ์ทันใจได้จากศิลปินหรือเพลงที่คุณชื่นชอบในห้องสมุด หรือจะดูเพลงถัดไปแล้วข้ามเพลงได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

ตราบใดที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีเดียวกัน คุณจะฟังมิกซ์ทันใจได้ใน Web Player ของ Google Play Music, อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือ Android TV

เริ่มมิกซ์จากเพลงที่ชอบ

เพื่อช่วยให้ Google Play Music สร้างมิกซ์ทันใจจากเพลงที่คุณชื่นชอบได้มากยิ่งขึ้น คุณสามารถให้คะแนนเพลงได้โดยเลือกไอคอนสุดยอดและไอคอนไม่ชอบ Thumbs up or down

หากคุณมีเพลงในคอลเล็กชันไม่พอที่จะสร้างมิกซ์ทันใจจากเพลงที่เลือก ลองสร้างมิกซ์โดยใช้เพลง ศิลปิน หรืออัลบั้มอื่น

ในอุปกรณ์เคลื่อนที่

จากเมนูมิกซ์ทันใจ

 1. เปิดแอป Google Play Music Play Music
 2. แตะ "เมนู" Google Play Music Menu icon > มิกซ์ทันใจ
 3. ที่บริเวณใกล้ด้านบนของหน้าจอ ให้แตะมิกซ์ทันใจ เพิ่ม
 4. ค้นหาศิลปิน เพลง หรืออัลบั้มในห้องสมุด

จากหน้าเพลง ศิลปิน หรืออัลบั้ม

 1. เปิดแอป Google Play Music Play Music
 2. แตะ "เมนู" Google Play Music Menu icon > ห้องสมุดดนตรี
 3. เลื่อนนิ้วเพื่อเลือกหน้าเพลง อัลบั้ม หรือศิลปิน
 4. แตะ "เมนู" เมนูเพิ่มเติม > เริ่มมิกซ์ทันใจ
ใน Android TV
 1. เปิดแอป Google Play Music Play Music
 2. เลือกศิลปิน อัลบั้ม เพลง หรือแนวเพลง
 3. เลือกเริ่มมิกซ์ทันใจ
ในคอมพิวเตอร์
 1. ไปที่ Web Player ของ Google Play Music
 2. เลือก "เมนู" Google Play Music Menu icon > ห้องสมุดดนตรี
 3. เลือกหน้าเพลง อัลบั้ม หรือศิลปิน
 4. แตะ "เมนู" เพิ่มเติม > เริ่มมิกซ์ทันใจ

แก้ไขมิกซ์

ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. ขณะเล่นเพลง ให้แตะแถบที่ด้านล่างของแอป
 2. แตะ "โน้ตดนตรี" Google Play Music Queue > "เมนู" เมนูเพิ่มเติม
 3. ดูตัวเลือกสำหรับมิกซ์นั้น
ในคอมพิวเตอร์
 1. ขณะเล่นเพลง ให้เลือกไอคอนโน้ตดนตรี Google Play Music Queue ด้านล่าง
 2. วางเมาส์เหนือเพลงและเลือก "เมนู" เมนูเพิ่มเติม
 3. ดูตัวเลือกสำหรับมิกซ์นั้น

ลบมิกซ์ทันใจ

ในอุปกรณ์เคลื่อนที่
 1. เปิดแอป Google Play Music Play Music
 2. แตะ "เมนู" Google Play Music Menu icon > มิกซ์ทันใจ
 3. สำหรับมิกซ์ที่ต้องการลบ ให้แตะ "เมนู" เมนูเพิ่มเติม > ลบ
ในคอมพิวเตอร์
 1. ไปที่ Web Player ของ Google Play Music
 2. เลือก "เมนู" Google Play Music Menu icon > มิกซ์ทันใจ
 3. วางเมาส์เหนือมิกซ์ที่คุณต้องการลบ
 4. เลือก "เมนู" เมนูเพิ่มเติม > ลบ
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร