ติดตั้งและเปิดใช้แอปอีกครั้ง

คุณใช้แอปที่ซื้อจาก Google Play ในอุปกรณ์ Android เครื่องใดก็ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินอีกครั้ง แต่อุปกรณ์แต่ละเครื่องต้องมีบัญชี Google เดียวกันอยู่ด้วย คุณจะดำเนินการต่อไปนี้ได้

  • ติดตั้งแอปในอุปกรณ์ Android มากกว่า 1 เครื่อง 
  • ติดตั้งแอปในอุปกรณ์ Android เครื่องใหม่ 
  • ติดตั้งแอปที่คุณซื้อไว้แต่ลบไปแล้วอีกครั้ง 

หากคุณปิดแอปที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ คุณสามารถเปิดใหม่ได้เช่นกัน

ติดตั้งหรือเปิดแอปอีกครั้ง

  1. เปิด Google Play Store Google Play ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะเมนู เมนู จากนั้น แอปและเกมของฉัน จากนั้น คลัง
  3. แตะแอปที่ต้องการติดตั้งหรือเปิด
  4. แตะติดตั้งหรือเปิดใช้

หาแอปที่ซื้อหรือดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้

หากหาแอปไม่พบหรือระบบขอให้คุณซื้อแอปอีกครั้ง โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้บัญชี Google ที่ใช้ซื้อแอปอยู่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android คอมพิวเตอร์