ติดตั้งและเปิดใช้แอปอีกครั้ง

คุณใช้แอปที่ซื้อจาก Google Play ในอุปกรณ์ Android เครื่องใดก็ได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินอีกครั้ง แต่อุปกรณ์แต่ละเครื่องต้องมีบัญชี Google เดียวกันอยู่ด้วย คุณสามารถทำดังนี้

  • ติดตั้งแอปในอุปกรณ์ Android มากกว่า 1 เครื่อง
  • ติดตั้งแอปในอุปกรณ์ Android เครื่องใหม่
  • ติดตั้งแอปที่คุณซื้อไว้แต่ลบไปแล้วอีกครั้ง

หากคุณปิดแอปที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ คุณสามารถเปิดใหม่ได้เช่นกัน

ติดตั้งหรือเปิดแอปอีกครั้ง

  1. เปิด Google Play Store Google Play ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
  2. แตะเมนู เมนู จากนั้น แอปและเกมของฉัน จากนั้น คลัง
  3. แตะแอปที่ต้องการติดตั้งหรือเปิด
  4. แตะติดตั้งหรือเปิดใช้
ดูวิธีติดตั้งหรือเปิดแอปอีกครั้ง
Google Play | Reinstall apps or turn apps back on

วิธีเปิดคำบรรยาย เลือกการตั้งค่า Settings จากนั้น คำบรรยาย จากนั้น ภาษาที่ต้องการ

หาแอปที่ซื้อหรือดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้

หากหาแอปไม่พบหรือระบบขอให้คุณซื้อแอปอีกครั้ง โปรดตรวจสอบว่าคุณใช้บัญชี Google ที่ใช้ซื้อแอปอยู่

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android คอมพิวเตอร์