Rozpowszechnianie aplikacji prywatnych

Aplikacje prywatne są automatycznie zatwierdzane w Twojej organizacji po ich opublikowaniu. Możesz je rozpowszechniać wśród użytkowników tak samo jak aplikacje publiczne, czyli instalując je zdalnie za pomocą konsoli do zarządzania urządzeniami mobilnymi lub udostępniając w zarządzanym Sklepie Play.

Wyszukując prywatne aplikacje w zarządzanym Sklepie Google Play, zamiast tytułu aplikacji użyj nazwy jej pakietu, jeśli ją znasz. Na przykład wpisz na pasku wyszukiwania pname:app.package.name.

Zaawansowane rozpowszechnianie aplikacji prywatnych

W Konsoli Play możesz skonfigurować bardziej zaawansowane opcje rozpowszechniania.

Jeśli używasz elementu iframe zarządzanego Sklepu Google Play, musisz opublikować aplikację prywatną w tym elemencie, zanim będzie można skonfigurować zaawansowane rozpowszechnianie w Konsoli Play. Instrukcje uzyskiwania dostępu do Konsoli Play znajdziesz w sekcji Edytowanie zaawansowanych szczegółów aplikacji.

Rozpowszechnianie aplikacji prywatnych w wielu organizacjach

Aplikacje prywatne można rozpowszechniać w maksymalnie 1000 organizacji. Jeśli przykładowo obsługujesz kilka środowisk (na przykład testowe, przejściowe i produkcyjne) jako oddzielne organizacje, możesz rozpowszechniać tę samą aplikację we wszystkich tych organizacjach.

Krok 1. Pobierz identyfikatory organizacji

Aby udostępnić aplikację prywatną w dodatkowych organizacjach, potrzebujesz ich identyfikatorów:

  1. Zaloguj się w zarządzanym Sklepie Google Play na konto administratora.
  2. Kliknij Ustawienia administratora.

Identyfikator organizacji jest widoczny w polu Informacje o organizacji.

Krok 2. Dodaj identyfikatory organizacji do docelowej listy dystrybucyjnej aplikacji

Gdy ustawisz aplikację jako dostępną tylko dla określonych organizacji, stanie się ona prywatna i będzie dostępna tylko dla tych organizacji. Jeśli chcesz, żeby Twoja aplikacja była dostępna publicznie, musisz opublikować nową aplikację z inną nazwą pakietu.

W Konsoli Google Play:

  1. Wybierz prywatną aplikację, którą chcesz zmodyfikować.
  2. Kliknij Wersja > Konfiguracja > Ustawienia zaawansowane.
  3. Wybierz kartę Zarządzany Sklep Google Play.
  4. W sekcji Organizacje kliknij Dodaj organizację.
  5. Wpisz identyfikator i opis (lub nazwę) każdej organizacji, w której chcesz opublikować aplikację, a potem kliknij Dodaj. Możesz podać do 1000 organizacji na aplikację.
  6. Kliknij Zapisz zmiany.

Rozpowszechnianie aplikacji prywatnych na potrzeby testów zamkniętych

Po opublikowaniu aplikacji prywatnej możesz utworzyć dodatkowe ścieżki zamkniętych testów różnych jej wersji. Dotyczy to na przykład sytuacji, gdy masz kilka zespołów programistów, które poprawiają błędy w różnych funkcjach. Utworzenie dla wszystkich takich zespołów osobnych ścieżek testowania pozwoli im pracować nad poszczególnymi funkcjami w tym samym czasie.

Więcej informacji na temat tworzenia ścieżek testów zamkniętych znajdziesz w artykule Przygotowywanie testu otwartego, zamkniętego lub wewnętrznego.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
18236981692993395154