ลงทะเบียน DPO หรือตัวแทนของสหภาพยุโรปสำหรับ GDPR

หากองค์กรของคุณจำเป็นต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) ตัวแทนของสหภาพยุโรปหรือทั้งคู่ภายใต้กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของสหภาพยุโรป (EU) คุณควรจดทะเบียนบุคคลเหล่านั้นลงใน Managed Google Play

คุณต้องลงชื่อเข้าใช้ในฐานะผู้ดูแลระบบหรือเจ้าของเพื่อดำเนินการดังกล่าว

จดทะเบียนตัวแทนของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Managed Google Play
  2. คลิกที่การตั้งค่าสำหรับผู้ดูแลระบบ
  3. ในส่วนเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล และ ตัวแทนสหภาพยุโรป ให้คลิกแก้ไข แก้ไข
  4. กรอกข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล หรือตัวแทนสหภาพยุโรป ตามที่ GDPR ได้กำหนดไว้สำหรับองค์กร
  5. คลิกบันทึก

เกี่ยวกับ DPO และตัวแทนสหภาพยุโรป

  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) คือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย (หากมี) ให้ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ GDPR ซึ่งจะกำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขที่มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
  • ตัวแทนสหภาพยุโรปคือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย (หากมี) ให้เป็นตัวแทนของลูกค้าซึ่งไม่ได้มีสำนักงานจัดตั้งขึ้นในสหภาพยุโรป (EU) ในเรื่องภาระหน้าที่ภายใต้กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR)
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร