เพิ่มแอปในอุปกรณ์ที่ไม่มีโปรไฟล์งาน

ถ้าอุปกรณ์ไม่รองรับโปรไฟล์งาน วิธีการเพิ่มแอปจะขึ้นอยู่กับว่าคุณมีบัญชี Google ที่มีการจัดการหรือไม่ ถ้าไม่แน่ใจว่าใช้บัญชีประเภทใดอยู่ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

คุณมีบัญชีประเภทใด

ฉันมีบัญชี Google ที่มีการจัดการ

คุณต้องเพิ่มบัญชี Google ที่มีการจัดการลงในอุปกรณ์ 

 1. แตะ Play Store Play Store 
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น เลือกบัญชี Google ที่มีการจัดการ 
 3. ยอมรับข้อกำหนดในการใช้บัญชีงานกับ Google Play  
 4. แตะแอปงานเพื่อเข้าถึงแอปที่ได้รับอนุมัติ คุณอาจต้องเลื่อนลงจึงจะเห็นลิงก์แอปงาน 

  หมายเหตุ: ลิงก์แอปงานจะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติแอปให้คุณ

ฉันไม่มีบัญชี Google ที่มีการจัดการ

ถ้าไม่มีบัญชี Google ที่มีการจัดการ คุณจะต้องเพิ่มบัญชีที่มีการจัดการเพื่อใช้ทำงาน จากนั้น แอปที่ต้องใช้ทำงานจะปรากฏในบัญชีที่มีการจัดการนั้น

 1. เปิด Play Store Play Store
 2. ติดตั้งแอปตัวควบคุมนโยบายด้ายอุปกรณ์ที่บริษัทใช้ โปรดขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแลระบบ IT
 3. เปิดแอปนั้นและทำตามวิธีเพิ่มบัญชีที่มีการจัดการลงในอุปกรณ์
 4. เปิด Play Store Play Store
 5. แตะ "เมนู" เมนู จากนั้น เลือกบัญชีที่มีการจัดการ

แอปที่ได้รับอนุมัติแล้วควรปรากฏขึ้นในบัญชีที่มีการจัดการ 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร