ภาพรวมของบัญชี Android for Work

หากต้องการใช้ Android for Work คุณจะต้องมีบัญชีเพื่อปรับใช้และจัดการแอป Google Play for Work คุณต้องใช้บัญชีเพื่อให้บริการ Google Play Store ที่มีการดูแลจัดการสำหรับองค์กรของคุณด้วย

บัญชี Android for Work

องค์กรที่ไม่มีบัญชี Google ที่มีการจัดการหรือบัญชี G Suite จะสามารถใช้ Android for Work ได้โดยใช้บัญชี Android for Work ซึ่งคุณต้องใช้บัญชี Google ส่วนบุคคลในการตั้งค่า  นอกจากนี้ คุณจะต้องมีผู้ให้บริการ Enterprise Mobility Management (EMM) บุคคลที่สามด้วย

องค์กรบัญชี Android for Work

องค์กรบัญชี Android for Work คือชุดของบัญชีผู้ใช้ อุปกรณ์ และผู้ดูแลระบบที่ใช้เพื่อจัดการแอปสำหรับผู้ใช้ องค์กรของคุณสามารถมีองค์กรบัญชี Android for Work ได้หลายชุด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่จัดการองค์กรบัญชี Android for Work

องค์กรบัญชี Android for Work มีผู้ดูแลระบบ 2 ระดับ คือ ผู้ดูแลระบบและเจ้าของ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทเหล่านี้ โปรดดูมอบหมายบทบาทในบัญชี Android for Work

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร