มอบหมายบทบาทในองค์กรบัญชี Android for Work

เมื่อคุณสร้างองค์กรบัญชี Android for Work บัญชี Google ที่ใช้จะกลายมาเป็นบัญชีผู้ดูแลระบบสำหรับองค์กรนั้น ในฐานะผู้ดูแลระบบของบัญชี คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้รายอื่นๆ เพื่อให้ช่วยจัดการงานใน Google Play for Work ได้ คุณสามารถมอบหมายบทบาทให้ผู้ใช้แต่ละคน และเพิ่มผู้ใช้กี่คนก็ได้ตามต้องการ

ประเภทบทบาท

ผู้ดูแลระบบสามารถทำงานการจัดการแอปได้ เช่น การอนุญาตแอปเป็นพิเศษและการจัดการแอปฟรีและแอปที่ต้องซื้อ
เจ้าของจะมีสิทธิ์ระดับสูงสุด โดยทำงานทุกอย่างได้แบบเดียวกับผู้ดูแลระบบ

 • ลบองค์กรบัญชี Android for Work
 • เพิ่มหรือลบผู้ดูแลระบบและเจ้าของ

จัดการบทบาท

เพิ่มผู้ดูแลระบบ

มีเพียงเจ้าของเท่านั้นที่เพิ่มผู้ดูแลระบบได้ 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Play for Work
 2. คลิกการตั้งค่า
 3. คลิกเพิ่ม เพิ่ม
 4. กรอกที่อยู่อีเมลของผู้ใช้ที่คุณต้องการเพิ่มเข้าไป แล้วคลิกเชิญ
 5. ระบบจะส่งอีเมลเชิญให้กับผู้ใช้รายนั้น คลิกปิด

หลังจากเชิญผู้ใช้ให้เป็นผู้ดูแลระบบแล้ว ที่อยู่อีเมลของผู้ใช้จะแสดงในรายการผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบใหม่ต้องรับคำเชิญของคุณก่อน คุณจึงจะแก้ไขรายละเอียดได้ หลังจากรับคำเชิญแล้ว ผู้ใช้สามารถลงชื่อเข้าใช้ Google Play for Work และทำงานที่เกี่ยวกับการจัดการแอปได้

สร้างเจ้าของ

มีเพียงเจ้าของเท่านั้นที่สร้างเจ้าของอีกคนหนึ่งได้ ผู้ใช้ต้องได้รับเชิญให้เป็นผู้ดูแลระบบก่อน คุณจึงจะอัปเดตให้เป็นเจ้าของได้ 

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Play for Work
 2. คลิกการตั้งค่า 
 3. เลือกผู้ดูแลระบบ แล้วคลิกแก้ไข แก้ไข
 4. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้วเลือกเจ้าของ 
 5. คลิกอัปเดต
ลบเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบ

มีเพียงเจ้าของเท่านั้นที่ลบเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบได้

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Play for Work
 2. คลิกการตั้งค่า 
 3. เลือกเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบ แล้วคลิกแก้ไข แก้ไข
 4. คลิกลบ ลบ เพื่อยืนยัน

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร