Beheerde app-configuratie

App-ontwikkelaars kunnen apps maken met ingebouwde ondersteuning voor app-configuraties die op maat kunnen worden geconfigureerd voor elke individuele gebruiker. In de app geeft de ontwikkelaar aan welke opties kunnen worden geconfigureerd. De ontwikkelaar publiceert deze informatie vervolgens via Managed Google Play op de console van zakelijk mobiliteitsbeheer (EMM).

U kunt de opties gebruiken die worden weergegeven in de EMM-console om aangepaste configuraties te definiëren die op afstand naar verschillende gebruikers en apparaten worden verzonden.

Controleren of een app beheerde configuraties ondersteunt:

  1. Ga naar Managed Google Play.
  2. Zoek naar de app die u wilt controleren en klik erop.

Als de productieversie van de app beheerde configuratie ondersteunt, wordt het volgende bericht weergegeven onder knop Goedkeuren of Kopen: This app offers managed configuration

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?