แก้ปัญหาทั่วไป

ต่อไปนี้คือวิธีแก้ปัญหาที่อาจพบใน Managed Google Play สำหรับข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการใช้ Google Play ในองค์กร โปรดดูที่ความช่วยเหลือสำหรับ Managed Google Play

ปัญหาในการค้นหาและติดตั้งแอป  |  ปัญหาในการใช้และนำแอปออก

ปัญหาในการค้นหาและติดตั้งแอป

หากยังไม่ได้รีสตาร์ทอุปกรณ์ โปรดรีสตาร์ทแล้วลองดูอีกครั้ง ถ้ายังมีปัญหาอยู่ โปรดลองทำตามเคล็ดลับในหัวข้อต่อไปนี้

ไม่มีแอปนั้นหรือแอปไม่อยู่ใน Managed Google Play

ถ้าเปิด Managed Google Play Store และพบข้อความแจ้งว่าไม่มีแอปที่จะติดตั้ง อาจแสดงว่าผู้ดูแลระบบยังไม่ได้เพิ่มแอปใดๆ ลงใน Managed Google Play อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ผู้ดูแลระบบอนุญาตให้เข้าถึงแล้ว ก็ยังอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงก่อนที่แอปจะพร้อมให้ใช้งานใน Managed Google Play Store

ถ้าหลายชั่วโมงผ่านไปแล้วยังไม่เห็นแอปใน Managed Google Play Store คุณควรลบข้อมูล Play Store เพื่อให้รีเฟรชแคช

ถ้าต้องการลบข้อมูล Play Store ในอุปกรณ์ Android ในองค์กร ให้ทำดังนี้

 1. แตะ การตั้งค่า
 2. ในหัวข้ออุปกรณ์ ให้แตะแอป
 3. เลือกโปรไฟล์งานจากเมนูบัญชีแบบเลื่อนลง
 4. เลื่อนลงไปแล้วแตะที่ Managed Google Play Managed Google Play Store
 5. แตะล้างข้อมูล
 6. แตะตกลงแล้วออกจากการตั้งค่า
 7. เปิดลิ้นชักแอป
 8. แตะ Managed Google Play Managed Google Play Store แล้วยอมรับข้อตกลงในการให้บริการ

ถ้ายังคงไม่พบแอปนั้นใน Managed Google Play โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ

ฉันเห็นแอปอยู่ใน Managed Google Play แต่ติดตั้งไม่ได้
ถ้าคุณเห็นแอปแต่ติดตั้งไม่ได้ อาจมีสาเหตุจากข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
 • ตรวจสอบว่าคุณเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ถูกต้อง

  ถ้าแอปนั้นเป็นแอปส่วนตัว คุณอาจต้องเชื่อมต่อกับเครือข่ายของบริษัทเพื่อติดตั้งแอปนั้น

 • แอปนั้นเป็นแอปที่ต้องซื้อ แต่ใช้ใบอนุญาตที่มีอยู่จนหมดแล้ว

  ถ้าคุณพยายามติดตั้งแอปที่ต้องซื้อหลังจากใช้ใบอนุญาตจนหมดแล้ว คุณควรจะเห็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด ในกรณีนี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบและขอให้ซื้อใบอนุญาตเพิ่ม

ฉันควรจะติดตั้งแอปได้ แต่กลับมองไม่เห็นแอปนั้นใน Managed Google Play
ถ้าค้นหาแอปใน Managed Google Play ไม่พบ โปรดตรวจสอบว่าผู้ดูแลระบบได้ดำเนินการให้แอปนั้นพร้อมให้คุณใช้งานแล้ว

ปัญหาในการใช้และนำแอปออก

แอปที่ติดตั้งทำงานไม่ถูกต้อง ฉันควรทำอย่างไร
ถ้าแอปมีข้อบกพร่อง มีปัญหาด้านประสิทธิภาพ หรือทำงานได้ไม่ถูกต้อง คุณควรติดต่อผู้ดูแลระบบซึ่งจะติดต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้แก้ปัญหาที่พบ
แอปที่ใช้อยู่ขอให้ซื้อของ บริษัทของฉันจะชำระเงินให้ใช่ไหม
ไม่ใช่ คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการซื้อในแอป เมื่อผู้ดูแลระบบเพิ่มแอปลงในรายการที่อนุมัติ จะตั้งค่าสิทธิ์ของแอปไว้ให้กับองค์กรไว้ เช่น สิทธิ์การซื้อในแอป เมื่อคุณติดตั้งแอปบนอุปกรณ์ นั่นหมายความว่าคุณเป็นผู้ยอมรับสิทธิ์เหล่านี้เอง ถ้าคุณซื้อของจากแอปใน Managed Google Play คุณต้องชำระเงินโดยใช้บัตรเครดิตของตัวเอง แต่คุณอาจเบิกค่าใช้จ่ายได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายค่าใช้จ่ายขององค์กร คุณสามารถเปิดการป้องกันด้วยรหัสผ่านบน Managed Google Play เพื่อช่วยป้องกันการซื้อที่ไม่ตั้งใจหรือที่ไม่ต้องการได้ ด้วยวิธีการดังนี้
 1. แตะ Managed Google Play Managed Google Play Store
 2. แตะ เมนู
 3. แตะการตั้งค่า
 4. แตะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการซื้อ
 5. เลือกการตั้งค่ารหัสผ่านแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้
  • สำหรับการสั่งซื้อทั้งหมด
  • ทุก 30 นาที
  • ไม่เลย

   การปิดใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านอาจทำให้เกิดการซื้อที่ไม่ได้รับอนุญาต เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้เปิดการป้องกันด้วยรหัสผ่านไว้หากคุณมีบุตรหลาน หรือในกรณีที่คนอื่นสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของคุณ ทั้งนี้ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดจากบัญชีของคุณ

 6. พิมพ์รหัสผ่าน
ถ้าใช้การตั้งค่า "ทุก 30 นาที" คุณสามารถตรวจสอบการตั้งค่ารหัสผ่านโดยการเลือกเปลี่ยนการตั้งค่าหลังจากสั่งซื้อแล้ว
ทำไมถอนการติดตั้งแอปไม่ได้

Managed Google Play ช่วยให้ผู้ดูแลระบบติดตั้งแอปสำหรับโปรไฟล์งานของคุณได้จากระยะไกล และสามารถใช้นโยบายการดูแลระบบเพื่อหยุดไม่ให้ถอนการติดตั้งบางแอปได้ ในกรณีนี้ คุณจะเห็นข้อความแจ้งว่าไม่สามารถถอนการติดตั้งแอปได้

นอกจากนี้ แอปที่ติดตั้งไว้ล่วงหน้าบนอุปกรณ์จะไม่สามารถถอนการติดตั้งได้ ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบหรือไปที่ปิดและเปิดใช้แอประบบใน Google Play

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร