Publicera privata appar med Play Console

Obs! Om du har Google som EMM-leverantör kan du publicera privata appar via administratörskonsolen. Om du har en tredje part som EMM-leverantör kan du kanske publicera privata appar via EMM-konsolen. Kontakta EMM-leverantören om du vill veta mer.  

Innan du kan publicera privata appar via Play Console måste du registrera dig för ett utvecklarkonto på Google Play. Kontot ger dig den administratörsbehörighet som krävs för att ladda upp och publicera privata appar med hantering i Google Play. Sedan distribuerar du apparna till användarna med hjälp av EMM-konsolen.

För privata appar krävs vissa inställningar som gör dem tillgängliga enbart för användare inom företaget och lätta att hitta. Dessutom måste du ange vissa inställningar om det är du och inte Google som står värd för appen.

Registrera dig som utvecklare

Du måste registrera dig som utvecklare om du vill publicera en privat eller offentlig app.

 1. Logga in på det Google-konto som ska stå som ägare för utvecklarkontot.
 2. Öppna Google Play Console och påbörja registreringen.
 3. Godkänn Google Plays distributionsavtal för utvecklare genom att markera kryssrutan. Om du tidigare har använt kontot och brutit mot avtalet kan du inte registrera dig som utvecklare på Google Play.
 4. Klicka på Fortsätt till betalning.
 5. Betala registreringsavgiften och klicka på Godkänn och fortsätt.
 6. Ange uppgifterna för utvecklarkontot, inklusive utvecklarens namn som är det namn som visas i Google Play.

Det kan ta upp till 48 timmar innan registreringen av utvecklarkontot på Google Play behandlas.

Publicera till din egen organisation
 1. Öppna Play Console.
 2. Klicka på Lägg till app och sedan på Skapa app.
 3. Välj ett standardspråk och lägg till ett namn på appen.

  Skriv namnet på appen så som du vill att det ska visas i hantering i Google Play.

 4. Öppna Version > Konfigurering > Avancerade inställningar.
 5. Välj fliken Hanterad Google Play.
 6. Klicka på Lägg till organisation under Organisationer.
 7. Ange organisationens id och en beskrivning (eller namn) för varje organisation som du vill ge åtkomst till appen och klicka på Lägg till. Du kan ange upp till 1 000 organisationer per app.
 8. Klicka på Spara ändringar.
 9. När du vill publicera appen skapar och lanserar du en produktionsversion. När appen har publicerats kan du skapa nya versioner eller konfigurera en lansering i etapper.

När appen har publicerats kan den distribueras via EMM-konsolen inom några timmar.

Om det utvecklarkonto som du använde när du publicerade den privata appen samtidigt är administratörskonto för organisationen godkänns appen automatiskt för organisationen. Om appen även har riktats in på andra organisationer som du inte är administratör för måste administratören för dessa organisationer godkänna den privata appen manuellt.

 

Tillåta publicering från tredjepartsutvecklare

Om tredjepartsutvecklare (till exempel en byrå eller ett företag för programvaruutveckling) skapar anpassade privata appar för organisationen måste du ge dem organisationens id så att de kan publicera appar för organisationen.

Så här hittar du organisationens id.

 1. Logga in på butiken för hantering i Google Play.
 2. Klicka på Admininställningar.
 3. Kopiera organisationens id som visas i fältet Information om organisationen och skicka det till din utvecklare.

Obs! Utvecklare från tredje part kanske kan publicera appar direkt från sina utvecklarverktyg. Om du vill veta mer läser du artikeln om att publicera privata appar för företagskunder.

Så här publicerar du en privat app inom klientens organisation (i egenskap av tredjepartsutvecklare):

Om du som utvecklare på egen byrå vill hantera publiceringsflödet åt din kund, eller om du har utvecklat en app åt flera olika organisationer och inte vill att appen ska visas i den offentliga Play-butiken, publicerar du appen direkt till kundens organisation med hjälp av deras organisations-id.

 1. Logga in på Play Console.
 2. Publicera den privata appen till kundens organisation med hjälp av deras organisations-id.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?