Knjige Google Play

Tu je na voljo pomoč pri uporabi funkcij ali odpravljanju težav v Knjigah Google Play. Opomba: razpoložljivost Googla Play si prizadevamo razširiti po vsem svetu, vendar nekateri izdelki in funkcije Googla Play morda še niso niso na voljo v vaši državi.

To prvič uporabljate? Glejte vodnik za članek s pomočjo za nove stranke.