Използване на системата за известия за излагане на опасност от заразяване с COVID-19 на телефона ви с Android

Можете да включите известията за излагане на опасност от заразяване, за да разберете дали сте били в контакт с човек, който твърди, че е носител на COVID-19. Ако размислите, имате възможност да ги изключите.

За да използвате системата, трябва да изтеглите официалното приложение на правителствения орган за обществено здравеопазване в региона ви.

 • Ако сте носител на COVID-19, може да споделите тази информация с приложението, за да се изпрати сигнал до хората, с които сте били в контакт.
 • В случай че сте били близо до човек, който е споделил, че е носител на COVID-19, приложението ще ви уведоми и ще ви предостави допълнителни инструкции.

Как телефонът ви е получил актуализацията

Телефонът ви с Android редовно получава актуализации на заден план. Въведохме системата за известия за излагане на опасност от заразяване (ENS) като актуализация на услугите на Google Play. 

Тя е изключена по подразбиране. Технологията работи само ако решите да се включите. Ако размислите, имате възможност да я изключите по всяко време.

Повечето телефони с Android ще получат тази актуализация. Някои устройства от Huawei може да не я получат.

Какво ви е нужно, за да започнете

Изтеглете официално приложение

Първо, изтеглете официалното приложение на правителствения орган за обществено здравеопазване в региона ви (ако е налице). Официалните приложения имат значка за ENS . Приложенията, които нямат такава значка, не използват системата. 

Ако за региона ви е налице приложение, можете да го изтеглите от Google Play Магазин. Потърсете „известия за излагане на опасност от заразяване“ или името на приложението.

Приложението ще ви информира как да включите известията за излагане на опасност от заразяване. За да получите помощ за него, можете да се свържете с програмиста му.

Проверете или променете настройките на телефона

Как функционират известията за излагане на опасност от заразяване

След като се включите в системата за известия за излагане на опасност от заразяване, тя ще генерира произволни идентификатори за устройството ви. За да се предотврати проследяването, произволният идентификатор на телефона ви се променя на всеки 10 – 20 минути.

Телефонът ви работи на заден план, за да споделя през Bluetooth произволните идентификатори с устройствата около вас, за които известията за излагане на опасност от заразяване също са включени. Когато телефонът ви открие произволния идентификатор на друго устройство, го записва и съхранява.

Ако някой подаде сигнал, че е носител на COVID-19, и идентификаторът му се съхранява на телефона ви, приложението ще ви уведоми какви стъпки да предприемете.

Как приложението може да определи излагане на опасност от заразяване

Правителствените органи за обществено здравеопазване определят факторите, които указват излагане на опасност от заразяване.

Ако приложението научи, че сте били в контакт с човек, който твърди, че е носител на COVID-19, системата може да сподели с приложението:

 • деня на осъществяване на контакта;
 • колко дълго е продължил той;
 • силата на сигнала за Bluetooth при този контакт.

Приложението на органа за обществено здравеопазване няма право да използва местоположението на телефона ви.

Самата система за известия за излагане на опасност от заразяване не използва местоположението ви и не споделя самоличността на другите потребители с приложението, Google или Apple.

Как системата за известия за излагане на опасност от заразяване защитава поверителността ви

Използването на системата и споделянето на данните ви е ваш избор

Системата ENS работи само ако решите да я използвате. Вие избирате дали да получавате известия за излагане на опасност от заразяване, дали да споделите данните си и кога да го направите. Ако сте носител на COVID-19, имате възможност да споделите произволните си идентификатори с приложението.

Самоличността ви не се споделя с другите потребители, нито с Google или Apple

Процесът по установяване на опасност от заразяване се извършва на устройството ви. Това означава, че ако подадете сигнал, че сте носител на COVID-19 или че сте били в контакт с някого, който е споделил, че е заразен, само вие и приложението ви ще знаете за това. Самоличността ви никога не се споделя с други потребители, Apple или Google.

Местоположението ви не се проследява

Системата за известия за излагане на опасност от заразяване не използва местоположението на устройството ви и не събира данни за него. Тя използва Bluetooth, за да установи дали две устройства са в близост, без да разкрива местоположенията им.

Приложението на органа за обществено здравеопазване няма право да използва местоположението на телефона ви, нито да го проследява на заден план.

Научете защо местоположението трябва да е включено, за да работят известията за излагане на опасност от заразяване под Android 10 и по-стари версии.

Системата може да се използва само от органите за обществено здравеопазване

Само официалните приложения на органите за обществено здравеопазване могат да използват системата. Те трябва да отговарят на определени условия за поверителност, сигурност и използване на данните.

Какво още можете да направите

Изключване на известията за излагане на опасност от заразяване

Известията за излагане на опасност от заразяване са изключени по подразбиране.

Ако сте ги включили и след това сте размислили, можете да ги изключите от настройките на телефона си с Android или да деинсталирате приложението за обществено здравеопазване.
Важно: Като изключите тази функция, няма да получавате известия при излагане на опасност от заразяване с COVID-19.
 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си с Android.
 2. Докоснете Google и след това Известия за излагане на опасност от заразяване с COVID-19.
 3. Изключете Известия за излагане на опасност от заразяване.
Изтриване на историята на известията за излагане на опасност от заразяване
След като се включите в системата, можете да изтриете произволните идентификатори, съхранени на устройството ви. Те се изтриват и автоматично след 14 дни. Не можете да изтриете произволните си идентификатори, които евентуално се съхраняват на устройствата на други хора или които сте споделили с дадено приложение.
Важно: Като изтриете тези данни, няма да получавате известия при излагане на опасност от заразяване с COVID-19.
 1. Отворете приложението „Настройки“ на устройството си с Android.
 2. Докоснете Google и след това Известия за излагане на опасност от заразяване с COVID-19.
 3. Докоснете Изтриване на произв. идентификатори и след това Изтриване
Получаване на помощ за приложението на органа за обществено здравеопазване
За да получите помощ за съответното приложение, можете да се свържете с програмиста му.
Ако сте били в контакт с човек, който е подал сигнал, че е носител на COVID-19
Възможно е да получите известие от приложението на органа за обществено здравеопазване, че сте били изложен(а) на опасност от заразяване с COVID-19. Ако получите такова, приложението ще ви напътства какво да правите след това.
Ако сте носител на COVID-19

В приложението за обществено здравеопазване може да подадете сигнал, че сте носител на COVID-19.

То може да поиска да споделите произволните си идентификатори. Така помагате на органа за обществено здравеопазване да уведоми другите хора.

Тогава приложението може да провери дали произволните ви идентификатори се съхраняват на устройствата на други хора и да изпрати сигнал до тези, които са били в контакт с вас. Другите хора няма да знаят кой сте.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си