Đặt ngân sách cho mức chi tiêu trên của bạn trên Google Play

Bạn có thể kiểm tra và theo dõi mức chi tiêu của mình trên Google Play cũng như đặt và quản lý ngân sách.

Đặt ngân sách

Bạn chỉ có thể đặt ngân sách bằng đơn vị tiền tệ trong hồ sơ quốc gia hiện tại trong Google Play của bạn. Tìm hiểu cách thay đổi quốc gia trong Google Play của bạn. Việc đặt ngân sách sẽ không ngăn bạn mua sản phẩm trong thực tế. 

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Cửa hàng Play.
 2. Ở bên trái, nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Tài khoản sau đó Lịch sử mua hàng.
 3. Chọn Đặt ngân sách.
 4. Nhập một số tiền và nhấn vào Lưu.

Mỗi khi mua một mặt hàng từ tài khoản của mình, bạn sẽ thấy một thông báo cho bạn biết nếu bạn đang gần đạt đến hoặc đã vượt quá ngân sách.

Lưu ý: Lịch sử ngân sách hàng tháng của bạn được lưu trữ trong Tài khoản Google, nhưng sẽ tự động bị xóa sau 1 năm. 

Thay đổi ngân sách

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Cửa hàng Play.
 2. Ở bên trái, nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Tài khoản sau đó Lịch sử mua hàng.
 3. Chọn Chỉnh sửa ngân sách.
 4. Thay đổi ngân sách của bạn và nhấn vào Lưu.

Xóa ngân sách

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Cửa hàng Play.
 2. Ở bên trái, nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Tài khoản sau đó Lịch sử mua hàng.
 3. Nhấn vào Xóa ngân sách.

Xem bạn đã chi tiêu bao nhiêu

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Cửa hàng Play.
 2. Ở bên trái, nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Tài khoản sau đó Lịch sử mua hàng.

Khắc phục vấn đề khi đặt hoặc xóa ngân sách

Nếu bạn gặp lỗi khi đặt hoặc xóa ngân sách, hãy kiểm tra kết nối Internet hoặc dữ liệu di động rồi thử lại.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?