Duy trì liên kết thiết bị và ứng dụng Android với Các dịch vụ của Google Play

Các dịch vụ của Google Play giúp ứng dụng của bạn luôn cập nhật và hoạt động suôn sẻ trên các thiết bị Android.

Các dịch vụ của Google Play là gì?

Các dịch vụ của Google Play kết nối các ứng dụng với các dịch vụ khác của Google, như Đăng nhập bằng Google và Google Maps. Các dịch vụ của Google Play không giống như ứng dụng Cửa hàng Google Play và đi kèm với Android.

Các dịch vụ của Google Play không làm bạn hết pin nhanh hơn hay sử dụng quá nhiều dữ liệu di động. Bạn không thể buộc dừng hoặc gỡ cài đặt các dịch vụ của Google Play.

Khắc phục vấn đề với Các dịch vụ của Google Play

Bước 1: Đảm bảo cập nhật Các dịch vụ của Google Play

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt Cài đặt.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo sau đó Xem tất cả ứng dụng.
 3. Cuộn xuống và nhấn vào Các dịch vụ của Google Play.
 4. Cuộn xuống và nhấn vào Chi tiết ứng dụng.
 5. Nhấn vào Cập nhật hoặc Cài đặt. Nếu bạn không thấy các tùy chọn này, hãy làm theo các bước trong Bước 2 và Bước 3.

Bước 2: Xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu khỏi Các dịch vụ của Google Play

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt Cài đặt.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo sau đó Xem tất cả ứng dụng.
 3. Cuộn xuống và nhấn vào Các dịch vụ của Google Play.
 4. Nhấn vào Bộ nhớ sau đó Xóa bộ nhớ đệm.
 5. Nhấn vào Quản lý dung lượng sau đó Xóa tất cả dữ liệu.
 6. Mở Cửa hàng Google Play Google Play.
 7. Đợi 5 phút, sau đó thử tải xuống lại.

Bước 3: Xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu của Cửa hàng Play

Điều này cho phép khởi động lại ứng dụng và có thể giúp khắc phục vấn đề.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt Cài đặt.

 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo sau đó Xem tất cả ứng dụng.
 3. Cuộn xuống và nhấn vào Cửa hàng Google Play Google Play.
 4. Nhấn vào Bộ nhớ sau đó Xóa bộ nhớ đệm.
 5. Nhấn vào Xóa dữ liệu.
 6. Mở lại cửa hàng Play và thử tải xuống lại.

Nếu những bước này không có hiệu quả, hãy xem các bước khắc phục sự cố khác.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố