Začíname so Správami Google

Správy Google vám pomáhajú usporiadať, nájsť a pochopiť správy. Nastavenia môžete zmeniť, aby ste nachádzali viac požadovaných správ.

Dôležité: Niektoré tieto funkcie sú k dispozícii, iba keď sa prihlásite do účtu Google.

Prispôsobenie feedu Správ

Vyhľadanie najnovších správ a hlavných nadpisov

 1. Prejdite v počítači na news.google.com.
 2. Vľavo hore kliknite na Hlavné správy Nadpisy.
 3. Správu si prečítate kliknutím na Zobraziť všetko o téme Všetko o téme.

Vyhľadanie ďalších správ o obľúbených témach

 • Ak chcete vyhľadať správy na základe polohy: 
  1. V hornom vyhľadávacom paneli vyhľadajte určité miesto. 
  2. Kliknite na Sledovať Sledovať.
 • Ak chcete vyhľadať správy na základe publikácie: 
  1. V hornom vyhľadávacom paneli vyhľadajte príslušný publikačný zdroj. 
  2. Kliknite na Sledovať Sledovať.

Prispôsobenie obsahu Správ Google

 • Ak chcete vyhľadať obsah na základe svojich záujmov: kliknite na Pre vás Pre vás.
 • Ak si chcete prečítať správu s rôznymi pohľadmi a kontextom: kliknite na Zobraziť všetko o téme Všetko o téme.

Ako zlepšiť obsah zobrazovaný v Správach Google

Po prispôsobení Správ Google nájdete viac požadovaných správ. Ako zlepšiť Správy Google

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory