สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เราได้จำกัดจำนวนผู้เชี่ยวชาญในทีมสนับสนุนซึ่งเป็นมาตรการเพื่อการป้องกันสุขภาพ ขอขอบคุณที่อดทนรอเนื่องจากการติดต่อกับเราอาจใช้เวลานานกว่าปกติ โปรดดูข้อมูลในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อรับการสนับสนุนเพิ่มเติม

แก้ไขปัญหาในการเปิด โหลด และดาวน์โหลดใน Play Store

ลองทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Google Play โดยอาจช่วยได้ในกรณีต่อไปนี้
 • คุณไม่สามารถดาวน์โหลดหรือติดตั้งแอปหรือเกมจาก Google Play Store
 • คุณไม่สามารถดาวน์โหลดเพลง ภาพยนตร์ รายการทีวี หรือเนื้อหาอื่นๆ จาก Google Play
 • แอป Google Play Store เปิดไม่ขึ้นหรือไม่โหลดขึ้นมา
 • แอป Google Play Store ขัดข้องหลังจากเปิดแล้ว
 • การดาวน์โหลดและการอัปเดตแอปขัดข้องและหยุดชะงัก

หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่ช่วยแก้ไขปัญหา คุณควรติดต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อรับการสนับสนุน

 

 

ตรวจสอบว่าคุณมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตมือถือที่มีสัญญาณแรง

ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีสัญญาณแรงพอ ซึ่งสัญญาณจะดีที่สุด ถ้าใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แต่ถ้าใช้ Wi-Fi ไม่ได้ ให้ตรวจดูว่าการเชื่อมต่อเน็ตมือถือมีสัญญาณแรงพอหรือไม่ แล้วลองดาวน์โหลดอีกครั้ง

ขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาการเชื่อมต่อในอุปกรณ์ Android

ล้างแคชและข้อมูลของ Play Store

การดำเนินการนี้จะทำให้แอปกลับไปอยู่ในสถานะก่อนเริ่มใช้งานและอาจช่วยแก้ปัญหาได้

 1. เปิดแอป "การตั้งค่า" ของอุปกรณ์ การตั้งค่า
 2. แตะแอปและการแจ้งเตือนจากนั้น ดูแอปทั้งหมด
 3. เลื่อนลงและแตะ Google Play Store Google Play
 4. แตะพื้นที่เก็บข้อมูล จากนั้น ล้างแคช
 5. จากนั้น แตะล้างข้อมูล
 6. เปิด Play Store แล้วลองดาวน์โหลดอีกครั้ง

รีสตาร์ทอุปกรณ์

หากคุณยังดาวน์โหลดไม่ได้หลังจากล้างแคชและข้อมูลของ Play Store แล้ว ให้รีสตาร์ทอุปกรณ์

 1. กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าเมนูจะแสดงขึ้นมา
 2. แตะปิดเครื่อง หรือรีสตาร์ทหากมีตัวเลือกดังกล่าว
 3. หากจำเป็น ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าอุปกรณ์จะเปิดขึ้นอีกครั้ง

หากปัญหายังคงอยู่

ตรวจสอบพื้นที่เก็บข้อมูล

หากอุปกรณ์มีพื้นที่เหลือน้อย คุณอาจดาวน์โหลดและติดตั้งแอปไม่ได้อีกต่อไป โดยคุณจะเห็นการแจ้งเตือนเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูล หรือเมื่อตรวจสอบ คุณจะเห็นว่ามีพื้นที่เหลือไม่ถึง 1 GB

ตรวจสอบการเชื่อมต่อข้อมูล

ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีสัญญาณแรงพอ ซึ่งสัญญาณจะดีที่สุด ถ้าใช้การเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi แต่ถ้าใช้ Wi-Fi ไม่ได้ ให้ตรวจดูว่าการเชื่อมต่อเน็ตมือถือมีสัญญาณแรงพอหรือไม่ แล้วลองดาวน์โหลดอีกครั้ง

ตรวจสอบการ์ด SD

การ์ด SD อาจทำให้เกิดปัญหาได้หากไม่ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง หากอุปกรณ์มีการ์ด SD ให้ลองถอดการ์ด SD ออก แล้วใส่กลับเข้าไป

ล้างแคชและข้อมูลจาก Download Manager

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะแอปและการแจ้งเตือน จากนั้น ข้อมูลแอปหรือดูแอปทั้งหมด
 3. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม  จากนั้น แสดงระบบ
 4. แตะ Download Manager
 5. แตะพื้นที่เก็บข้อมูลหรือพื้นที่เก็บข้อมูลและแคช จากนั้น ล้างแคช
 6. แตะล้างพื้นที่เก็บข้อมูล จากนั้น ล้างข้อมูลทั้งหมด จากนั้น ตกลง
 7. เปิด Google Play Store แล้วลองดาวน์โหลดอีกครั้ง

ล้างแคชและข้อมูลออกจากบริการ Google Play

 1. เปิดแอปการตั้งค่าในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะแอปและการแจ้งเตือน จากนั้น ข้อมูลแอปหรือดูแอปทั้งหมด
 3. แตะบริการ Google Play
 4. แตะพื้นที่เก็บข้อมูลหรือพื้นที่เก็บข้อมูลและแคช จากนั้น ล้างแคช
 5. แตะล้างพื้นที่เก็บข้อมูล จากนั้น ล้างข้อมูลทั้งหมด จากนั้น ตกลง
 6. เปิด Google Play Store แล้วลองดาวน์โหลดอีกครั้ง

ถอนการติดตั้งอัปเดต Play Store และติดตั้งอีกครั้ง

 1. ตรวจสอบว่าคุณได้เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เชื่อถือได้
 2. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 3. แตะแอปและการแจ้งเตือน
 4. แตะ Google Play Store Google Play หากไม่เห็น ให้แตะดูแอปทั้งหมดหรือข้อมูลแอป
 5. ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น ถอนการติดตั้งอัปเดต
 6. หากระบบถามว่าคุณต้องการเปลี่ยนแอป Play Store กลับไปเป็นเวอร์ชันเริ่มต้นไหม ให้แตะตกลง
 7. เปิด Google Play Store แล้วลองดาวน์โหลดอีกครั้ง

ตรวจหาการอัปเดตระบบ Android

ระบบ Android ที่อัปเดตช่วยให้แอปต่างๆ อย่างเช่น Google Play ทำงานได้อย่างถูกต้อง วิธีตรวจหาการอัปเดตอาจแตกต่างกันไปในแต่ละอุปกรณ์ ซึ่งคุณอาจทำดังต่อไปนี้ได้
 1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะระบบ จากนั้น ขั้นสูง จากนั้น การอัปเดตระบบ
 3. ตรวจดูว่ามีอัปเดตให้ใช้หรือไม่

หมายเหตุ: หากอุปกรณ์ใช้ Android 2.2 หรือต่ำกว่า Google Play อาจไม่ทำงานตามปกติ โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

นำบัญชี Google ออกจากอุปกรณ์ แล้วเพิ่มกลับเข้าไปอีกครั้ง

การดำเนินการนี้จะนำบัญชี Google ออกจากอุปกรณ์แล้วเพิ่มกลับเข้าไป

เคล็ดลับ:: เมื่อคุณนำบัญชีออก ข้อมูลบางอย่างจะถูกนำออกจากอุปกรณ์ด้วย ข้อมูลที่ลิงก์กับบัญชี Google ซึ่งได้สำรองไว้ในระบบคลาวด์จะยังคงอยู่ตามเดิม ข้อมูลส่วนใหญ่จะคืนกลับไปยังอุปกรณ์เมื่อคุณเพิ่มบัญชี ตรวจสอบว่ามีการสำรองข้อมูลสำคัญไว้แล้วก่อนทำตามขั้นตอนนี้

ขั้นแรก ให้นำบัญชีออกโดยทำดังนี้

 1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะบัญชี
 3. แตะบัญชีที่ต้องการนำออก จากนั้น นำบัญชีออก
 4. หากจำเป็น ให้ป้อนรูปแบบ, PIN หรือรหัสผ่านของอุปกรณ์เพื่อนำบัญชีออกให้เสร็จสิ้น

จากนั้น ให้เพิ่มบัญชีกลับเข้าไปโดยทำดังนี้

 1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะ บัญชี จากนั้น เพิ่มบัญชี จากนั้น Google
 3. ทำตามวิธีการในหน้าจอเพื่อเพิ่มบัญชี
 4. เปิดแอป Google Play Store Google Play
 5. แตะรูปโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 6. ดูชื่อและที่อยู่อีเมลของบัญชีที่กำลังใช้งานที่ด้านบนของหน้าจอ
 7. แตะลูกศรลง ลูกศรลง จากนั้น บัญชีที่ต้องการใช้
 8. ลองดาวน์โหลดอีกครั้ง
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
84680
false