„Play“ parduotuvė neatidaroma, neįkeliama arba programos neatsisiunčiamos

Pabandykite atlikti toliau nurodytus veiksmus, kad pašalintumėte su „Google Play“ susijusias problemas. Šie veiksmai gali būti naudingi, jei:
 • negalite atsisiųsti ar įdiegti programų arba žaidimų iš „Google Play“ parduotuvės;
 • negalite atsisiųsti muzikos, filmų, TV serialų ar kito turinio iš „Google Play“;
 • „Google Play“ parduotuvės programa neatidaroma ar neįkeliama arba užstringa atidarius;
 • atsisiuntimai ir programų naujiniai užstringa ir procesas neužbaigiamas.

1 veiksmas: patikrinkite, ar stiprus „Wi-Fi“ arba mobiliųjų duomenų ryšys 

Pirmiausia įsitikinkite, kad stiprus interneto ryšys. Geriausia būtų prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo. Jei negalite pasiekti „Wi-Fi“, įsitikinkite, kad veikia stiprus mobiliųjų duomenų ryšys. Tada pabandykite atsisiųsti dar kartą. 

Gaukite daugiau pagalbos, susijusios su ryšio problemomis „Android“ įrenginiuose

2 veiksmas: išvalykite „Play“ parduotuvės talpyklą ir duomenis

Taip programa bus paleista iš naujo ir problemos gali būti išspręstos. 

 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą Nustatymai.
 2. Palieskite Programos ir pranešimai ir tada Rodyti visas programas.
 3. Slinkite žemyn ir palieskite „Google Play“ parduotuvės piktogramą Google Play.
 4. Palieskite Saugykla ir tada Išvalyti talpyklą.
 5. Tada palieskite Išvalyti duomenis.
 6. Iš naujo atidarykite „Play“ parduotuvę ir pabandykite atsisiųsti dar kartą. 

3 veiksmas: iš naujo paleiskite įrenginį

Jei išvalę „Play“ parduotuvės talpyklą ir duomenis vis tiek negalite atsisiųsti, iš naujo paleiskite įrenginį. 

 1. Paspauskite ir laikykite nuspaudę maitinimo mygtuką, kol iššoks meniu.
 2. Palieskite Išjungti maitinimą arba Paleisti iš naujo, jei yra tokia parinktis.
 3. Jei reikia, paspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką, kol įrenginys vėl įsijungs.

Jei vis tiek kyla problemų

Jei atlikus šiuos veiksmus problema išlieka, žr. kitus trikčių šalinimo veiksmus.

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?