Thay đổi quốc gia trên Google Play

Khi chuyển đến một quốc gia mới, bạn nên cập nhật hồ sơ quốc gia trên Google Play. Quốc gia trong Google Play của bạn xác định nội dung bạn sẽ thấy trong cửa hàng. Các ứng dụng, trò chơi và nội dung khác trong Cửa hàng có thể khác nhau theo quốc gia.

 • Bạn chỉ có thể thay đổi quốc gia trong Play mỗi năm một lần. Vì vậy, nếu đã cập nhật quốc gia mới thì bạn sẽ không thể sửa lại thông tin này trong vòng 1 năm.
 • Khi thay đổi quốc gia, bạn sẽ không thể sử dụng số dư trong tài khoản Google Play ở quốc gia cũ cho quốc gia mới.
 • Bạn có thể mất quyền sử dụng một số sách, phim, chương trình truyền hình, trò chơi và ứng dụng.

Thay đổi quốc gia trên Google Play

Để thay đổi quốc gia, bạn cần thiết lập quốc gia mới trong Google Play. Để thiết lập quốc gia mới, bạn phải đang sinh sống và có phương thức thanh toán tại quốc gia đó.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Tài khoản.
 3. Trong mục "Quốc gia và hồ sơ", hãy tìm tên và quốc gia của bạn.
 4. Nếu bạn chưa có phương thức thanh toán tại quốc gia mới, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm phương thức thanh toán. Thao tác này sẽ tạo hồ sơ Google Payments mới liên kết với quốc gia mới đó.
  • Phương thức thanh toán đầu tiên phải từ quốc gia mà bạn đang thêm hồ sơ.
  • Sau khi tạo hồ sơ, bạn có thể thêm các phương thức thanh toán ở những quốc gia khác.
 5. Cửa hàng Google Play tự động thay đổi sang quốc gia mới. Có thể mất đến 24 giờ để bạn thấy thay đổi.
Chuyển đổi giữa các hồ sơ quốc gia hiện có

Quan trọng: Bạn có thể thay đổi Quốc gia trong Play một lần mỗi năm. Nếu đã thay đổi sang quốc gia mới, bạn cần phải đợi một năm để thay đổi lại.

Nếu đã thiết lập hồ sơ ở một quốc gia mới, bạn có thể chuyển đổi giữa tài khoản cũ và tài khoản mới.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Tài khoản.
 3. Trong mục "Quốc gia và hồ sơ", bạn sẽ thấy 2 quốc gia: quốc gia hiện tại trên Google Play và quốc gia nơi bạn đang sinh sống.
 4. Nhấn vào quốc gia mà bạn muốn đổi sang đó. Có thể mất tối đa 24 giờ để hoàn tất thao tác cập nhật quốc gia.
Tôi không thấy tùy chọn thêm quốc gia

Bạn có thể sẽ không thấy tùy chọn này nếu:

 • Bạn đã thay đổi quốc gia của mình trong năm qua.
 • Bạn hiện không ở tại một quốc gia mới. Thông tin này được xác định dựa trên địa chỉ IP của bạn.
 • Bạn là thành viên của Thư viện gia đình trên Google Play.
Xem cách thay đổi quốc gia trong Google Play
Google Play | Change your Google Play country

Để bật phụ đề, hãy: Chọn Cài đặt Settings sau đó Phụ đề/CC sau đó cho ngôn ngữ của bạn.

Điều gì xảy ra khi bạn thay đổi quốc gia

Việc bạn thay đổi quốc gia sẽ ảnh hưởng như thế nào đến số dư trong tài khoản Google Play

Số dư trong tài khoản Google Play của bạn được liên kết với quốc gia trong Google Play. Nếu bạn có số dư trong tài khoản Google Play và thay đổi quốc gia, bạn sẽ không thể sử dụng số dư đó ở quốc gia mới của mình.

Số dư vẫn sẽ được liên kết với quốc gia cũ của bạn. Nếu bạn đổi về quốc gia cũ, bạn sẽ có thể sử dụng lại số dư.

Quan trọng: Bạn có thể thay đổi Quốc gia trong Play một lần mỗi năm. Nếu đã thay đổi sang quốc gia mới, bạn cần phải đợi một năm để thay đổi lại.

Việc bạn thay đổi quốc gia sẽ ảnh hưởng như thế nào đến điểm tích lũy của bạn trong chương trình Google Play Points

Điểm tích lũy của bạn trong chương trình Google Play Points được liên kết với quốc gia trong Google Play. Bạn sẽ mất toàn bộ điểm tích lũy khi thay đổi quốc gia, cũng như cấp độ mà bạn đạt được sẽ không chuyển sang quốc gia mới.

Google Play Pass
Gói đăng ký Google Play Pass của bạn sẽ tiếp tục tự động gia hạn. Bạn vẫn có quyền truy cập những ứng dụng đã được cài đặt trên thiết bị, nhưng bạn sẽ không thể duyệt xem hay cài đặt thêm ứng dụng trong gói Play Pass. Đồng thời, có những ứng dụng sẽ không hoạt động ở một số quốc gia nhất định. Nếu muốn, bạn có thể hủy gói đăng ký Play Pass.

Khắc phục các vấn đề liên quan đến thao tác thay đổi quốc gia trong Google Play

Nếu bạn không thể thay đổi quốc gia trong Google Play hoặc không thấy tùy chọn này, hãy thử các cách sau:

Xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo sau đó Xem tất cả các ứng dụng.
 3. Cuộn xuống và nhấn vào biểu tượng Cửa hàng Google Play Google Play.
 4. Nhấn vào Bộ nhớ sau đó Xóa bộ nhớ đệm.
 5. Nhấn vào Xóa bộ nhớ sau đó OK
Đảm bảo ứng dụng của bạn được cập nhật
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn sau đó Cài đặt.
 3. Nhấn vào Phiên bản Cửa hàng Play. Ứng dụng sẽ cập nhật hoặc thông báo cho bạn biết phiên bản của bạn đã cập nhật.
Xóa hồ sơ thanh toán

Nếu bạn gặp vấn đề khi cố gắng cập nhật quốc gia của mình trong Google Play, hãy thử giải pháp tiềm năng sau:

 1. Tạo một hồ sơ thanh toán mới.
 2. Xóa hồ sơ thanh toán theo quốc gia cũ của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố