Thay đổi quốc gia trên Google Play của bạn

Nếu chuyển đến một quốc gia mới, bạn có thể muốn thay đổi quốc gia trong Google Play của mình. Quốc gia trong Google Play của bạn xác định nội dung bạn sẽ thấy trong cửa hàng. Các ứng dụng, trò chơi và nội dung khác trong Cửa hàng có thể khác nhau theo quốc gia.

 • Bạn chỉ có thể thay đổi quốc gia trong Play mỗi năm một lần. Vì vậy, nếu thay đổi quốc gia của mình, bạn sẽ không thể thay đổi lần nữa trong vòng 1 năm.
 • Khi thay đổi quốc gia, bạn sẽ không thể sử dụng số dư trong tài khoản Google Play ở quốc gia cũ tại quốc gia mới của mình.

Thay đổi quốc gia trên Google Play của bạn

Để thay đổi quốc gia, bạn cần phải thiết lập một quốc gia mới trong Google Play. Để thiết lập một quốc gia mới, bạn phải ở tại quốc gia đó và có phương thức thanh toán từ quốc gia mới.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Tài khoản sau đó Quốc gia và hồ sơ.
 3. Nhấn vào quốc gia mà bạn muốn thêm tài khoản.
 4. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để thêm phương thức thanh toán vào quốc gia đó.
 5. Phương thức thanh toán đầu tiên phải từ quốc gia mà bạn đang thêm hồ sơ. Sau khi đã tạo hồ sơ, bạn có thể thêm phương thức thanh toán từ các quốc gia khác.
 6. Thao tác này sẽ tạo hồ sơ Google Payments mới được liên kết với quốc gia mới. Cửa hàng Google Play sẽ tự động chuyển sang quốc gia mới. Có thể mất đến 24 giờ để thay đổi.

Chuyển đổi giữa các hồ sơ quốc gia hiện có

Nếu đã thiết lập hồ sơ ở một quốc gia mới, bạn có thể chuyển đổi giữa tài khoản cũ và tài khoản mới.

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Tài khoản sau đó Quốc gia và hồ sơ. Bạn sẽ thấy hai quốc gia - quốc gia hiện tại trong Google Play của bạn và quốc gia mà bạn đang ở.
 3. Nhấn vào quốc gia mà bạn muốn đổi sang đó. Có thể mất tối đa 24 giờ để cập nhật hoàn toàn quốc gia của bạn.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể thay đổi quốc gia trên Play mỗi năm một lần. Vì vậy, nếu thay đổi quốc gia của mình, bạn sẽ không thể thay đổi lần nữa trong vòng 1 năm.

Tôi không thấy tùy chọn thêm quốc gia

Bạn có thể không thấy tùy chọn này nếu:
 • Bạn đã thay đổi quốc gia của mình trong năm qua.
 • Bạn hiện không ở tại một quốc gia mới. Điều này dựa trên địa chỉ IP của bạn.
 • Bạn là thành viên của Thư viện gia đình trên Google Play.

Điều gì xảy ra với số dư trong tài khoản Google Play của bạn khi thay đổi quốc gia

Số dư trong tài khoản Google Play được liên kết với quốc gia trong Google Play của bạn. Nếu bạn có số dư trong tài khoản Google Play và thay đổi quốc gia, bạn sẽ không thể sử dụng số dư đó ở quốc gia mới của mình.
Số dư vẫn sẽ được liên kết với quốc gia cũ của bạn. Nếu bạn đổi về quốc gia cũ của mình, bạn sẽ có thể sử dụng lại số dư.
Lưu ý: Bạn chỉ có thể thay đổi quốc gia trong Play mỗi năm một lần. Vì vậy, nếu thay đổi quốc gia của mình, bạn sẽ không thể thay đổi lần nữa trong vòng 1 năm.

Khắc phục sự cố khi thay đổi quốc gia trong Google Play

Nếu bạn không thể thay đổi quốc gia trong Google Play của mình hoặc không thấy tùy chọn này, hãy thử các cách sau:

Xóa bộ nhớ đệm và dữ liệu

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng, hãy mở ứng dụng Cài đặt Ứng dụng Cài đặt.
 2. Nhấn vào Ứng dụng và thông báo sau đó Xem tất cả các ứng dụng.
 3. Cuộn xuống và nhấn vào biểu tượng Cửa hàng Google Play Google Play.
 4. Nhấn vào Bộ nhớ sau đó Xóa bộ nhớ đệm.
 5. Nhấn vào Xóa bộ nhớ sau đó OK

Kiểm tra xem ứng dụng của bạn có cập nhật không

 1. Mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Ứng dụng và trò chơi của tôi.
 3. Các trò chơi có bản cập nhật sẽ được gắn nhãn "Cập nhật". Bạn cũng có thể tìm kiếm một trò chơi cụ thể. 
 4. Nhấn vào Cập nhật.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?