เปลี่ยนประเทศใน Google Play

คุณอาจต้องการเปลี่ยนประเทศใน Google Play หากย้ายไปอยู่ประเทศอื่น ประเทศใน Google Play จะเป็นตัวกำหนดเนื้อหาที่คุณจะเห็นใน Store โดยแอป เกม และเนื้อหาอื่นๆ ใน Store อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

 • คุณเปลี่ยนประเทศใน Play ได้เพียงปีละครั้ง ดังนั้นหากคุณเปลี่ยนประเทศ คุณจะเปลี่ยนอีกไม่ได้เป็นเวลา 1 ปี
 • เมื่อเปลี่ยนประเทศ คุณจะใช้ยอดเงินคงเหลือใน Google Play ที่มีอยู่ในประเทศเดิมในประเทศใหม่ไม่ได้

เปลี่ยนประเทศใน Google Play

คุณเปลี่ยนประเทศได้ด้วยการตั้งค่าประเทศใหม่ใน Google Play และจะตั้งค่าประเทศใหม่ได้ต่อเมื่ออยู่ในประเทศดังกล่าวและมีวิธีการชำระเงินจากประเทศใหม่แล้ว

 1. เปิด Google Play Store Google Play ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น บัญชี จากนั้น ประเทศและโปรไฟล์
 3. แตะประเทศที่ต้องการเพิ่มบัญชี
 4. ทำตามวิธีการในหน้าจอเพื่อเพิ่มวิธีการชำระเงินสำหรับประเทศดังกล่าว
 5. วิธีการชำระเงินแรกต้องมาจากประเทศที่คุณกำลังเพิ่มโปรไฟล์ เมื่อสร้างโปรไฟล์แล้ว คุณจะเพิ่มวิธีการชำระเงินจากประเทศอื่นๆ ได้
 6. การดำเนินการนี้จะสร้างโปรไฟล์ Google Payments ใหม่ที่ลิงก์กับประเทศใหม่ แล้ว Google Play Store ก็จะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันของประเทศใหม่โดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนแปลงอาจใช้เวลานานถึง 24 ชั่วโมง

สลับไปมาระหว่างโปรไฟล์ของประเทศที่มีอยู่

หากตั้งค่าโปรไฟล์ในประเทศใหม่เรียบร้อยแล้ว คุณก็สลับการใช้งานระหว่างบัญชีเก่าและบัญชีใหม่ได้

 1. เปิด Google Play Store Google Play ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น บัญชี จากนั้น ประเทศและโปรไฟล์ คุณจะเห็น 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศปัจจุบันใน Google Play และประเทศที่คุณอาศัยอยู่
 3. แตะประเทศที่คุณต้องการเลือกใช้ การอัปเดตประเทศให้เสร็จสมบูรณ์อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมง

หมายเหตุ: คุณเปลี่ยนประเทศใน Play ได้เพียงปีละครั้ง ดังนั้นหากคุณเปลี่ยนประเทศ คุณจะเปลี่ยนอีกไม่ได้เป็นเวลา 1 ปี

ฉันไม่เห็นตัวเลือกในการเพิ่มประเทศ

คุณอาจไม่เห็นตัวเลือกนี้ในกรณีต่อไปนี้
 • คุณเปลี่ยนประเทศไปแล้วในปีที่ผ่านมา
 • ตอนนี้คุณยังไม่ได้อยู่ในประเทศใหม่ โดยข้อมูลนี้อิงตามที่อยู่ IP ของคุณ
 • คุณเป็นส่วนหนึ่งของคลังของครอบครัวใน Google Play

จะเกิดอะไรขึ้นกับยอดเงินคงเหลือใน Google Play เมื่อคุณเปลี่ยนประเทศ

ยอดเงินคงเหลือใน Google Play จะลิงก์กับประเทศใน Google Play ของคุณ หากคุณมียอดเงินคงเหลือใน Google Play และเปลี่ยนประเทศ คุณจะใช้ยอดเงินคงเหลือดังกล่าวในประเทศใหม่ไม่ได้
แต่ยอดเงินคงเหลือนั้นจะยังลิงก์อยู่กับประเทศเก่า ถ้าคุณเปลี่ยนกลับไปใช้ประเทศเดิม คุณก็ใช้ยอดเงินคงเหลือนั้นได้อีกครั้ง
หมายเหตุ: คุณเปลี่ยนประเทศใน Play ได้เพียงปีละครั้ง ดังนั้นหากคุณเปลี่ยนประเทศ คุณจะเปลี่ยนอีกไม่ได้เป็นเวลา 1 ปี

แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนประเทศ Google Play

หากคุณเปลี่ยนประเทศใน Google Play ไม่ได้หรือไม่เห็นตัวเลือก ให้ลองทำดังนี้

ล้างแคชและข้อมูลของคุณ

 1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
 2. แตะแอปและการแจ้งเตือน จากนั้น ดูแอปทั้งหมด
 3. เลื่อนลงแล้วแตะ Google Play Store Google Play
 4. แตะพื้นที่เก็บข้อมูล จากนั้น ล้างแคช
 5. แตะล้างพื้นที่เก็บข้อมูล จากนั้น ตกลง

ตรวจสอบว่าแอปได้รับการอัปเดตแล้ว

 1. เปิดแอป Google Play Store Google Play
 2. แตะเมนู เมนู จากนั้น แอปและเกมของฉัน
 3. เกมที่พร้อมอัปเดตจะมีป้าย "อัปเดต" กำกับ หรือคุณจะค้นหาเกมที่ต้องการก็ได้ 
 4. แตะอัปเดต
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร