Sử dụng Google Play với Android Wear

Bạn có thể tải ứng dụng và trò chơi cho đồng hồ Android Wear từ Cửa hàng Google Play.

Tải ứng dụng cho đồng hồ

 1. Nhấn nút nguồn trên đồng hồ của bạn để bật thiết bị.
 2. Nhấn lại nút nguồn để mở menu của ứng dụng.
 3. Cuộn xuống và nhấn vào Cửa hàng Google Play Google Play.
 4. Tìm ứng dụng:
  • Để duyệt ứng dụng, hãy cuộn xuống để xem các danh mục ứng dụng hàng đầu như Ứng dụng nổi bật, Theo dõi hoạt động của bạn và Mặt đồng hồ trên điện thoại của bạn. Nhấn vào bất kỳ danh mục nào để xem các ứng dụng liên quan.
  • Để tìm một ứng dụng mới, nhấn vào Tìm kiếm Tìm kiếm. Để nói truy vấn tìm kiếm của bạn, hãy nhấn vào Nói Nói. Để nhập tìm kiếm của bạn, nhấn vào Bàn phím Phương thức nhập.
 5. Nhấn vào ứng dụng và làm theo hướng dẫn trên màn hình để tải ứng dụng.
Tải ứng dụng cho đồng hồ của bạn qua máy tính

Duyệt ứng dụng

 1. Đi tới mục Android Wear của cửa hàng Play.
 2. Tìm kiếm hoặc duyệt ứng dụng.
 3. Chọn một mục.
 4. Nhấp vào Cài đặt (đối với các mục miễn phí) hoặc giá của mục.
 5. Khi có thông báo "Chọn thiết bị", hãy chọn thiết bị Android Wear của bạn. Xin lưu ý rằng bạn có thể cần phải nhấp vào mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 6. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất giao dịch và tải ứng dụng.

Tìm ứng dụng

Bạn cũng có thể tìm các ứng dụng cụ thể trên play.google.com/store.

Lưu ý rằng không phải tất cả ứng dụng có sẵn cho điện thoại Android cũng có sẵn cho đồng hồ Android Wear. Nếu bạn không có tùy chọn cài đặt ứng dụng trên đồng hồ, nó có thể không tương thích với Android Wear.

Tải ứng dụng cho đồng hồ của bạn qua điện thoại Android

Khi bạn cài đặt một ứng dụng hoạt động trên Android Wear trên điện thoại của bạn, bạn cũng có thể cài đặt nó trên đồng hồ. 

 1. Trên điện thoại của bạn, hãy mở ứng dụng cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Cài đặt một ứng dụng trên điện thoại của bạn mà cũng hoạt động trên Android Wear.
 3. Sau khi nó được cài đặt, kiểm tra đồng hồ của bạn. Bạn sẽ thấy thông báo về ứng dụng.
 4. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để cài đặt ứng dụng trên đồng hồ của bạn.

Bạn có thể sử dụng đồng hồ của mình để tìm tất cả những ứng dụng bạn có trên điện thoại mà cũng hoạt động trên đồng hồ. Làm theo hướng dẫn dưới hướng dẫn "Tải ứng dụng cho đồng hồ của bạn" nêu trên và tìm danh mục "Ứng dụng trên điện thoại của bạn."

Xóa ứng dụng khỏi đồng hồ của bạn

Bạn có thể xóa ứng dụng khỏi đồng hồ của bạn với menu cài đặt của đồng hồ. 

Câu hỏi thường gặp về sử dụng Google Play trên Android Wear

Tôi có thể sử dụng ứng dụng nào từ Google Play trên đồng hồ của mình?

Không phải tất cả ứng dụng hoạt động với điện thoại Android cũng sẽ hoạt động trên thiết bị Android Wear.

 • Khi bạn duyệt hoặc tìm ứng dụng trên thiết bị Android Wear, tất cả ứng dụng bạn thấy sẽ hoạt động trên Android Wear.
 • Khi bạn sử dụng Google Play trên web, không phải tất cả ứng dụng sẽ hoạt động trên đồng hồ của bạn. Tuy nhiên, tất cả ứng dụng trong mục Android Wear của cửa hàng Play đều sẽ hoạt động. Nếu bạn cố cài đặt một ứng dụng từ web và bạn không có tùy chọn cài đặt ứng dụng trên đồng hồ của bạn, nó có thể không tương thích với Android Wear.

Làm thế nào để tôi sử dụng tài khoản khác cho việc tải xuống ứng dụng

Để sử dụng một tài khoản khác:

 1. Nhấn nút nguồn để bật thiết bị của bạn.
 2. Nhấn lại nút nguồn để mở menu của ứng dụng.
 3. Cuộn xuống và nhấn vào Cửa hàng Google Play Google Play.
 4. Trượt ngăn điều hướng xuống từ đầu màn hình.
 5. Nhấn vào tài khoản của bạn Mọi người.
 6. Nhấn vào một tài khoản khác để chuyển đổi.

Các vấn đề với số PIN của tôi

Bạn có thể sử dụng số PIN của tài khoản Google để mua nội dung trên đồng hồ của bạn. Nếu bạn chưa có số PIN thì bạn sẽ chọn một số khi thực hiện giao dịch mua đầu tiên trên Android Wear. Bạn có thể cần phải hoàn tất một phần của thiết lập này trên thiết bị di động của mình.

Nếu cần bạn có thể thay đổi số PIN của tài khoản Google.

Khi bạn cần sử dụng số PIN của mình

Bạn sẽ chọn tần suất bạn cần phải nhập số pin vào lần đầu bạn mua nội dung gì đó. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt của mình, hãy sử dụng menu Cài đặt:

 1. Trên đồng hồ của bạn, hãy mở Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Tới Cài đặt cửa hàng Play Cài đặt.
 3. Nhấn vào Hỏi số PIN để mua
 4. Nhấn vào cài đặt muốn sử dụng. 

Khắc phục ứng dụng không hoạt động

Nếu ứng dụng không hoạt động, hãy thử khắc phục vấn đề với ứng dụng.

Sử dụng cửa hàng Play trên Android Wear với iPhone

Nếu bạn sử dụng iPhone hoặc iPad, đồng hồ và điện thoại của bạn cần phải kết nối Wi-Fi để sử dụng cửa hàng Play. Không phải tất cả ứng dụng đều có sẵn cho người dùng iPhone hay iPad.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?