สร้างครอบครัวใน Google

คุณจะเป็นผู้จัดการของกลุ่มครอบครัวที่คุณสร้างขึ้น และจะสร้างกลุ่มครอบครัวที่มีสมาชิกได้สูงสุด 6 คนเมื่อทำดังนี้

สร้างครอบครัวด้วย Google Assistant

 1. เปิด Google Assistant Assistant ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android 
 2. พูดว่า "Ok Google สร้างครอบครัว"
 3. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ
ฉันได้รับข้อผิดพลาดเมื่อสร้างกลุ่มครอบครัว

อายุไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

คุณต้องมีอายุที่บรรลุนิติภาวะแล้วในประเทศของคุณจึงจะจัดการกลุ่มครอบครัวได้ คุณขอให้ผู้จัดการครอบครัวเชิญคุณเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวได้

คุณอยู่ในกลุ่มครอบครัวอยู่แล้ว

คุณเป็นสมาชิกกลุ่มครอบครัวได้ครั้งละ 1 กลุ่มเท่านั้น หากต้องการสร้างกลุ่มครอบครัวใหม่ ให้ลบกลุ่มครอบครัวปัจจุบันแล้วจึงสร้างครอบครัวใหม่

ไม่รองรับบัญชี

คุณไม่สามารถสร้างครอบครัวด้วยบัญชี Google ของที่ทำงาน สถานศึกษา หรือองค์กรอื่น

เกิดปัญหาในการสร้างกลุ่มครอบครัว

คุณเปลี่ยนกลุ่มครอบครัวได้เพียง 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน คุณต้องรอเป็นเวลา 12 เดือนก่อนจึงจะสร้างหรือเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวใหม่ได้

ไม่รองรับประเทศหรือครอบครัว

ตรวจสอบว่าผู้จัดการครอบครัวและสมาชิกในครอบครัวทุกคนมีประเทศใน Google Play เป็นประเทศเดียวกัน

ฉันได้รับข้อผิดพลาดเมื่อเพิ่มสมาชิกในครอบครัว

อีเมลไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชี Google

หากคุณใช้ Google Assistant สร้างกลุ่มครอบครัว จะมีเฉพาะอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google ที่เข้าร่วมครอบครัวได้ หากต้องการรวมอีเมลที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชี Google ให้สร้างกลุ่มครอบครัวโดยใช้ผลิตภัณฑ์อื่น

คุณไม่สามารถเพิ่มบัญชี Google จากที่ทํางาน โรงเรียน หรือองค์กรอื่นในกลุ่มครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวอยู่ในกลุ่มครอบครัวอยู่แล้ว

สมาชิกในครอบครัวเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวได้ครั้งละ 1 กลุ่มเท่านั้น โดยสมาชิกอาจออกจากกลุ่มครอบครัวปัจจุบันและเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวของคุณได้

สมาชิกในครอบครัวเปลี่ยนกลุ่มครอบครัวแล้ว

คุณเปลี่ยนกลุ่มครอบครัวได้เพียง 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน สมาชิกในครอบครัวต้องรอเป็นเวลาสูงสุด 12 เดือนก่อนจึงจะออกจากกลุ่มครอบครัวปัจจุบันแล้วเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวของคุณได้

ไม่รองรับประเทศหรือครอบครัว

ตรวจสอบว่าคุณและสมาชิกในครอบครัวทุกคนมีประเทศใน Google Play เป็นประเทศเดียวกัน

ระบบขอให้ป้อน CVN เมื่อเชิญสมาชิกในครอบครัว

หากคุณตั้งค่าวิธีการชำระเงินของครอบครัวไว้ ระบบอาจขอให้ยืนยันหมายเลข CVN ของบัตรเครดิตเมื่อเชิญผู้อื่นให้เข้าร่วมครอบครัว

ในขั้นตอนการยืนยันนี้ คุณอาจเห็นการเรียกเก็บเงินที่รออนุมัติในรายการใช้จ่ายบัตรเครดิต

Google ใช้การอนุมัติเหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่าบัตรใช้งานได้จริง ทั้งนี้รายการเหล่านี้ไม่ใช่การเรียกเก็บเงินจริง และคุณไม่ต้องชำระเงินแต่อย่างใด

การขออนุมัติอาจอยู่ในบัญชีเป็นเวลาสูงสุด 14 วันทำการ หากคุณยังเห็นรายการเรียกเก็บเงินที่รออนุมัติหลังจากผ่าน 14 วันทำการไปแล้ว โปรดติดต่อธนาคารเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

บทบาทของสมาชิกในครอบครัว

ผู้จัดการครอบครัว

คุณจะเป็นผู้จัดการของกลุ่มครอบครัวที่คุณสร้างขึ้น โดยผู้จัดการครอบครัวเป็นบุคคลเดียวที่ทำสิ่งต่อไปนี้ได้

ผู้ใหญ่ทุกคนในครอบครัวจะสมัครใช้บริการ Google One ได้ ผู้จัดการแพ็กเกจ Google One ไม่จำเป็นต้องเป็นบุคคลเดียวกับผู้จัดการครอบครัว

ผู้ปกครอง

สมาชิกที่ผู้จัดการครอบครัวมอบหมายให้เป็นผู้ปกครองจะต้องมีอายุที่บรรลุนิติภาวะแล้วในประเทศของคุณ

ผู้ปกครองจะทําสิ่งต่อไปนี้ได้

 • อนุมัติการซื้อใน Google Play
 • เปลี่ยนการควบคุมโดยผู้ปกครองและการตั้งค่าการอนุมัติการซื้อของสมาชิกในครอบครัว
 • ใช้ Family Link เพื่อช่วยควบคุมดูแลบัญชี Google ให้กับบุตรหลาน
สมาชิกในครอบครัว
 • สมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวเมื่อได้รับเชิญจากผู้จัดการครอบครัว
 • หากมีคนเชิญคุณให้เข้าร่วมกลุ่มครอบครัว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณเข้าร่วมกลุ่มครอบครัว
สมาชิกในครอบครัว (มีสิทธิ์เข้าถึงแบบจำกัด)

สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในสถานะนี้มีสิทธิ์เข้าถึงบริการครอบครัวอย่างจำกัด โดยจะมีสิทธิ์เข้าถึงบริการครอบครัวอย่างเต็มรูปแบบก็ต่อเมื่อตอบรับคำเชิญเข้าร่วมครอบครัว เช่น สมาชิกในครอบครัวที่ยังไม่ได้ตอบรับคำเชิญจะได้รับอีเมลต่างๆ ที่ส่งถึงกลุ่มครอบครัว แต่จะใช้ Assistant เพื่อส่งอีเมลถึงครอบครัวไม่ได้จนกว่าจะตอบรับคำเชิญ
 
สมาชิกครอบครัวที่มีสิทธิ์เข้าถึงอย่างจำกัดจะตอบรับคำเชิญได้ที่ g.co/YourFamily

สมาชิกในครอบครัวที่ได้รับเชิญ

สมาชิกในครอบครัวที่ได้รับเชิญไม่มีสิทธิ์เข้าถึงบริการครอบครัวจนกว่าจะตอบรับคำเชิญเข้าร่วมครอบครัว

 • สมาชิกที่ได้รับเชิญจะตอบรับคำเชิญที่ส่งไปที่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของตนเพื่อเข้าร่วมครอบครัวได้
 • หากต้องการส่งคำเชิญอีกครั้ง ให้นำสมาชิกที่ได้รับเชิญออกจากครอบครัวแล้วเพิ่มอีกครั้ง

ผลิตภัณฑ์ Google ที่คุณใช้ทั้งครอบครัวได้

คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้เมื่อสร้างกลุ่มครอบครัว

 • ใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัว: ครอบครัวจะทำการซื้อใน Google Play โดยใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัวได้หากตั้งค่าไว้
 • ใช้บริการครอบครัว: คุณจะใช้หรือสมัครใช้บริการครอบครัว เช่น Google One, คลังของครอบครัวใน Google Play และแพ็กเกจ YouTube TV สำหรับครอบครัวได้ ดูบริการสำหรับครอบครัวทั้งหมดได้ที่ g.co/YourFamily
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว