Liên hệ bộ phận hỗ trợ của Google Play

Đăng nhập để tìm trợ giúp

Bạn sẽ nhận được đề xuất trợ giúp tốt hơn nếu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình. Nếu bạn không đăng nhập được, hãy tìm trợ giúp về đăng nhập ở đây

ĐĂNG NHẬP

Yêu cầu trợ giúp trực tuyến

  1. Hãy chọn Yêu cầu trợ giúp ở đầu trang này.

  2. Chọn vấn đề của bạn. 
  3. Chọn trợ giúp có liên quan đến vấn đề của bạn. 

Sử dụng diễn đàn trợ giúp về Google Play

Diễn đàn trợ giúp về Google Play: Diễn đàn có một cộng đồng chuyên gia tích cực có thể giúp bạn giải đáp các câu hỏi về Google Play. Xem các chủ đề thảo luận trước đó hoặc đăng câu hỏi để nhận lời khuyên.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?