Instalace aplikací pro Android do Chromebooku

Aplikace pro Android můžete stahovat do Chromebooku pomocí aplikace Obchod Google Play.

Obchod Google Play je v současné době k dispozici jen pro některé Chromebooky. Chromebooky, které podporují aplikace pro Android

Poznámka: Pokud Chromebook používáte v práci nebo ve škole, přidání Obchodu Google Play a stahování aplikací pro Android možná nebude k dispozici. Další informace vám poskytne administrátor.

Krok 1: Stažení aplikace Obchod Google Play

1. Aktualizace softwaru Chromebooku

Chcete-li do Chromebooku stahovat aplikace pro Android, zkontrolujte, zda máte aktuální verzi systému Chrome OS. Přečtěte si, jak aktualizovat operační systém Chromebooku

2. Přihlášení do Obchodu Google Play

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavení .
 3. V sekci Obchod Google Play vyberte Zapnout vedle možnosti Instalujte do svého Chromebooku aplikace a hry z Google Play.
  Poznámka: Pokud tuto možnost nevidíte, váš Chromebook aplikace pro Android nepodporuje. 
 4. V okně, které se zobrazí, vyberte Další.
 5. Bude třeba odsouhlasit smluvní podmínky. Po přečtení je odsouhlaste výběrem možnosti Souhlasím.

Krok 2: Stahování aplikací pro Android

Nyní můžete v Chromebooku vyhledávat a stahovat aplikace pro Android.

Aplikace, které máte v telefonu či tabletu Android, nebudou do Chromebooku automaticky staženy, bude proto třeba je stáhnout ručně. Určité aplikace navíc v některých Chromeboocích nefungují a nebude možné je stáhnout.

Poznámka: Obchod Google Play a stažené aplikace pro Android jsou k dispozici pouze pro účet, který byl přihlášen jako první. Chcete-li je použít s jiným účtem, odhlaste se od všech účtů s přihlaste se k tomu, který chcete použít.

Aktualizace verze, oprávnění a nastavení aplikace

Instalace aktualizací aplikace

Pokud se v pravém dolním rohu zobrazí oznámení „Jsou k dispozici aktualizace“, vyberte Aktualizovat nebo Aktualizovat vše.

Pokud toto oznámení nevidíte:

 1. V rohu obrazovky vyberte Spouštěč a poté šipku nahoru .
 2. Vyberte Obchod Play Google Play.
 3. Postupujte podle pokynů k aktualizaci aplikací.
Změna oprávnění

Změna oprávnění aplikace

Když nainstalujete aplikaci pro Android, máte pod kontrolou, k jakým funkcím a informacím tato aplikace bude mít přístup – jedná se o tzv. oprávnění.

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavení .
 3. V sekci Obchod Google Play vyberte Obchod Google Play.
 4. Vyberte Spravovat nastavení aplikací Android.
 5. V sekci Zařízení vyberte Aplikace.
 6. Vyberte aplikaci v seznamu.
 7. Vyberte Oprávnění.
 8. Vedle požadovaného oprávnění klikněte nebo klepněte na přepínač.

Sdílení nebo zrušení sdílení polohy

Při používání aplikací pro Android můžete určit, zda Google bude mít přístup k vaší poloze. Přístup k poloze můžete zapnout nebo vypnout takto:

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavení .
 3. V sekci Obchod Google Play vyberte Obchod Google Play.
 4. Vyberte Spravovat nastavení aplikací Android.
 5. V sekci Osobní vyberte Poloha.
 6. Oprávnění přístupu k poloze vypnete posunutím přepínače zprava doleva. Zapnete jej posunutím přepínače vpravo.
 7. Volitelné: Chcete-li přístup k poloze zapnout či vypnout pro konkrétní aplikaci, vyberte aplikaci a poté Oprávnění. Poté vyberte přepínač Poloha.

Poznámka: Pokud Chromebook používáte v práci nebo ve škole, sdílení polohy pravděpodobně nebudete moci změnit.

Zálohování a synchronizace aplikací

Synchronizace aplikací mezi Chromebooky

Ve výchozím nastavení Chromebook synchronizuje aplikace pro Android s ostatními Chromebooky, do kterých jste přihlášeni. Pokud synchronizace neprobíhá, zkontrolujte nastavení a ověřte, zda je zapnuta synchronizace aplikací nebo vybrána možnost Synchronizovat vše. Jak změnit nastavení synchronizace

Zálohování a obnovení dat aplikací

Automatické zálohování a obnovení dat aplikací pro Android je ve výchozím nastavení zapnuté. Když přejdete na nový Chromebook, budete moci obnovit data aplikací pro Android.

Postup zapnutí nebo vypnutí zálohování a obnovení:

 1. Vpravo dole vyberte čas.
 2. Vyberte Nastavení .
 3. V sekci Obchod Google Play vyberte Obchod Google Play.
 4. Vyberte Spravovat nastavení aplikací Android.
 5. V sekci Osobní vyberte Zálohovat moje data.
 6. Zálohování dat vypnete posunutím přepínače zprava doleva. Zapnete jej posunutím přepínače vpravo.

Poznámka: Pokud je v Chromebooku vypnutá synchronizace, ale zálohování a obnovení je zapnuté, vaše aplikace pro Android budou zálohovány. Pokud však máte více Chromebooků, aplikace pro Android a jejich data se mezi nimi nemusejí zcela synchronizovat.

Jak systém Chrome OS pracuje s daty aplikací pro Android

K čemu mají aplikace pro Android přístup

 • Aplikace pro Android mohou stahovat soubory do složky stahování v Chromebooku a mohou je odtud také načítat. Chcete-li toto nastavení změnit, přejděte na stránku s oprávněními aplikace a odeberte oprávnění Úložiště.
 • Některé aplikace pro Android, které mají oprávnění zobrazit vaši polohu, mohou mít přístup také k Bluetooth v Chromebooku.
 • Pokud použijete anonymní režim, spustíte aplikaci a poté kliknutím pravým tlačítkem otevřete odkaz v aplikaci, anonymní režim opustíte.
 • Pokud Obchod Google Play v Chromebooku vypnete, veškerá data a nastavení aplikací pro Android budou ze zařízení vymazána.
 • Můžete zkontrolovat další nastavení ochrany soukromízabezpečení, která souvisejí s používáním aplikací pro Android. Některá z nastavení popsaných na uvedených odkazech se na Chromebook nemusí vztahovat nebo se v něm nemusí projevit.

Jaké údaje zpřístupníte společnosti Google

Když začnete používat Obchod Google Play, některé systémové aplikace a funkce budou moci do Googlu odesílat informace o využití nainstalovaných aplikací.

Pokud jste se přihlásili k odesílání dat o využití a výkonu Chromebooku, do Googlu budou také automaticky odesílána diagnostická data a údaje o využití aplikací pro Android a zprávy o selhání. Citlivé údaje o aplikacích pro Android mohou být obsaženy také ve zprávách o selhání, které Chrome odesílá do Googlu.

Vývojáři: Optimalizace aplikací pro Chromebooky

Pokud jste vývojáři, přečtěte si, jak aplikace pro Android optimalizovat, aby v Chromeboocích fungovaly co nejlépe.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?