Hủy, tạm dừng hoặc thay đổi gói đăng ký trên Google Play

Gói thuê bao trên Google Play không giới hạn thời hạn sử dụng và bạn sẽ được tính phí vào đầu mỗi kỳ thanh toán (hằng tuần, hằng năm hoặc một chu kỳ khác) theo điều khoản của gói thuê bao đó, trừ phi bạn huỷ đăng ký.

Đảm bảo đăng nhập vào Tài khoản Google có gói đăng ký của bạn.

Hủy gói đăng ký

Bạn có thể hủy gói đăng ký theo quy trình tự xử lý vấn đề của chúng tôi.

Hủy gói đăng ký

Hủy gói đăng ký trên play.google.com

Việc gỡ cài đặt ứng dụng sẽ không huỷ gói thuê bao của bạn.

 1. Trên máy tính, hãy chuyển đến phần gói thuê bao trên Google Play.
 2. Đối với gói thuê bao bạn muốn huỷ, hãy nhấp vào Quản lý
 3. Nhấp vào Huỷ đăng ký.
 4. Trong cửa sổ xác nhận bật lên, hãy chọn một lý do.
 5. Nhấp vào Tiếp tục.
Nếu bạn đang sử dụng gói thuê bao của một ứng dụng và ứng dụng đó bị xoá khỏi Google Play, thì các chu kỳ tiếp theo của gói thuê bao đó sẽ bị huỷ. Chúng tôi không thể hoàn tiền cho các chu kỳ trước đó của gói thuê bao, trừ một số trường hợp ngoại lệ được nêu rõ trong bài viết này hoặc trong Chính sách hoàn tiền của Google Play.

Chuyện gì xảy ra sau khi bạn hủy

Sau khi huỷ một gói thuê bao, bạn vẫn có thể sử dụng gói thuê bao đó cho tới hết thời gian đã thanh toán.

Ví dụ: nếu bạn mua gói thuê bao một năm vào ngày 1 tháng 1 với giá 10 USD và quyết định huỷ gói này vào ngày 1 tháng 7:

 • Bạn sẽ có quyền truy cập gói thuê bao đó cho đến ngày 31 tháng 12.
 • Bạn sẽ không bị tính phí đăng ký hằng năm là 10 USD vào ngày 1 tháng 1 năm sau.
Chuyện gì xảy ra sau khi bạn hủy gói Play Pass

Mọi ứng dụng bạn đã cài đặt qua Play Pass và dữ liệu của những ứng dụng đó sẽ vẫn còn trên thiết bị của bạn. 

Đối với nội dung bạn nhận được qua Play Pass:

 • Các ứng dụng có tính phí sẽ nhắc bạn mua ứng dụng hoặc đăng ký Play Pass.
 • Vật phẩm trong ứng dụng sẽ bị xóa, nhưng bạn vẫn có thể mua từng vật phẩm.
 • Quảng cáo sẽ xuất hiện lại trong các ứng dụng từng loại bỏ quảng cáo.
 • Nếu bạn tham gia lại Play Pass, tất cả nội dung này sẽ được mở khóa trở lại.

Khởi động lại hoặc đăng ký lại gói đăng ký

Lưu ý: Bạn có thể không đăng ký lại được một số gói đăng ký.

 1. Truy cập play.google.com.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn.
 3. Nhấp vào Thanh toán và gói thuê bao.
 4. Chọn một gói thuê bao.
 5. Nhấp vào Tiếp tục.

Yêu cầu hoàn tiền cho gói thuê bao

Để biết thông tin về việc hoàn tiền cho gói thuê bao, bao gồm cả gói trả trước, hãy tìm hiểu thêm về việc hoàn tiền trên Google Play.

Tạm dừng gói thuê bao

Một số ứng dụng sẽ cho phép bạn tạm dừng gói thuê bao. Khi bạn tạm dừng một gói thuê bao, gói thuê bao đó sẽ bắt đầu tạm dừng từ cuối kỳ thanh toán hiện tại của bạn.

 1. Truy cập play.google.com.
 2. Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google chưa.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Gói thuê bao của tôi.
 4. Chọn gói thuê bao bạn muốn tạm dừng.
 5. Nhấp vào Quản lý sau đó Tạm dừng thanh toán.
 6. Chọn khoảng thời gian bạn muốn tạm dừng thanh toán.
 7. Nhấp vào Xác nhận.

Tiếp tục thanh toán cho gói thuê bao bị tạm dừng

Bạn có thể tiếp tục gói thuê bao của mình bất cứ lúc nào.

 1. Truy cập play.google.com.
 2. Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google chưa.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Gói thuê bao của tôi.
 4. Chọn gói thuê bao bạn muốn khởi động lại.
 5. Nhấp vào Quản lý sau đó Tiếp tục. Gói thuê bao của bạn sẽ khởi động lại ngay lập tức.

Thay đổi gói thuê bao

Kiểm tra gói thuê bao và ngày thanh toán
 1. Truy cập play.google.com.
 2. Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google chưa.
 3. Ở bên trái, hãy nhấp vào Gói thuê bao của tôi.
Thay đổi phương thức thanh toán cho gói thuê bao

Khi gói thuê bao của bạn gia hạn, phí thuê bao sẽ được tính qua phương thức thanh toán bạn đã dùng để mua gói thuê bao đó. Việc gia hạn có thể diễn ra 24 giờ trước khi bắt đầu mỗi chu kỳ của gói thuê bao.

Cách thay đổi phương thức thanh toán:

 1. Truy cập play.google.com.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào ảnh hồ sơ của bạn.
 3. Nhấp vào Thanh toán và gói thuê bao.
 4. Bên cạnh gói thuê bao mà bạn muốn cập nhật, nhấp vào Quản lý.
 5. Bên cạnh phương thức thanh toán chính, nhấp vào Cập nhật.

Quan trọng: Nếu phương thức thanh toán của bạn bị từ chối hoặc không có đủ tiền, gói đăng ký của bạn có thể bị hủy. Khi đó, hãy thiết lập lại gói đăng ký của bạn.

Chuyển đổi giữa gói thuê bao và gói trả trước

Nếu nhà phát triển ứng dụng cho phép, bạn có thể chuyển từ gói trả trước sang gói thuê bao định kỳ hoặc từ gói thuê bao định kỳ sang gói trả trước.

Khi bạn chuyển đổi, các khoản thanh toán sẽ được xử lý ngay lập tức. Số ngày sử dụng còn lại trong gói thuê bao hoặc gói đang hoạt động sẽ được thêm vào gói thuê bao mới.

Lưu ý: Bạn có thể kiểm tra xem gói thuê bao của mình là gói định kỳ hay gói trả trước khi đăng nhập vào Gói thuê bao.

Cách thay đổi gói thuê bao trả trước:

 1. Truy cập play.google.com.
 2. Kiểm tra xem bạn đã đăng nhập vào đúng Tài khoản Google chưa.
 3. Chọn ứng dụng đề xuất nâng cấp từ gói trả trước lên gói thuê bao hoặc hạ cấp từ gói thuê bao xuống gói trả trước.
 4. Nhấp vào Quản lý.
 5. Chọn gói bạn muốn chuyển sang.
 6. Khi cửa sổ xác nhận bật lên, hãy nhấp vào .

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
84680