Säga upp, pausa eller ändra en prenumeration på Google Play

Prenumerationer på Google Play förnyas automatiskt om du inte säger upp dem.

Kontrollera att du loggar in på Google-kontot du använde för dina prenumerationer.

Säga upp en prenumeration

Prenumerationen sägs inte upp om du avinstallerar appen.

 1. Besök play.google.com.
 2. Kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto.
 3. Klicka på Mina prenumerationer uppe till vänster.
 4. Välj den prenumeration du vill säga upp.
 5. Klicka på Hantera följt av Säg upp prenumerationen.

Om du har en prenumeration i en app som tas bort från Google Play sägs prenumerationen upp. Den tidigare kostnaden för prenumerationen återbetalas inte.

Det här händer när du säger upp en prenumeration

När du säger upp en prenumeration kan du fortfarande använda prenumerationen under den tid du har betalat för.

Om du till exempel köper en prenumeration på ett år den 1 januari för 10 USD och bestämmer dig för att säga upp prenumerationen den 1 juli:

 • Du har tillgång till prenumerationen fram till den 31 december.
 • Du debiteras inte 10 USD för en ny årsprenumeration nästa 1 januari.

Återuppta eller återställa en prenumeration

Om du har sagt upp prenumerationen men den ännu inte har löpt ut:

 1. Besök play.google.com.
 2. Kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto.
 3. Klicka på Mina prenumerationer uppe till vänster.
 4. Välj den prenumeration du vill återställa.
 5. Klicka på Återställ.

Obs! Vissa prenumerationer går inte att återställa.

Om du har sagt upp en prenumeration och prenumerationstiden är slut tecknar du en ny prenumeration.

Återbetalning för prenumerationer

Läs mer om återbetalningar av prenumerationer i returer och återbetalningar på Google Play

Pausa en prenumeration

I vissa appar kan du pausa prenumerationer. Prenumerationen pausas när den nuvarande faktureringsperioden löper ut.  

 1. Besök play.google.com.
 2. Kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto.
 3. Klicka på Mina prenumerationer uppe till vänster.
 4. Välj den prenumeration du vill pausa.
 5. Klicka på Hantera följt av Pausa betalningar.
 6. Välj hur länge du vill pausa betalningarna.
 7. Klicka på Bekräfta.

Återuppta betalningar för en pausad prenumeration

Du kan när som helst återuppta prenumerationen.

 1. Besök play.google.com.
 2. Kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto.
 3. Klicka på Mina prenumerationer uppe till vänster.
 4. Tryck på prenumerationen du vill återuppta.
 5. Klicka på Hantera följt av Återuppta. Prenumerationen återupptas omedelbart.

Ändra prenumerationer

Kontrollera prenumerationer och förnyelsedatum  
 1. Besök play.google.com.
 2. Kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto. 
 3. Klicka på Mina prenumerationer uppe till vänster.
Ändra betalningsmetod för en prenumeration  

Samma betalningsmetod som du använde när du tecknade prenumerationen används när den förnyas. Prenumerationer kan förnyas 24 timmar innan den nya prenumerationsperioden börjar.

Gör så här om du vill byta betalningsmetod:

 1. Besök play.google.com
 2. Kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto. 
 3. Klicka på Mina prenumerationer uppe till vänster.
 4. Leta reda på prenumerationen du vill byta betalningsmetod för.   
 5. Klicka på Hantera
 6. Klicka på Uppdatera bredvid betalningsmetoden.    

Om betalningsmetoden avvisas eller saknar täckning kan prenumerationen avslutas. Om detta händer behöver du konfigurera prenumerationen på nytt.

Ändra prenumerationsperiod  

Du kan bara ändra prenumerationsmetod för prenumerationer på mobilen.

 1. Öppna Google Play Butik Google Play på en mobil eller surfplatta med Android.
 2. Kontrollera att du är inloggad på rätt Google-konto.
 3. Tryck på menyn Meny följt av Prenumerationer.
 4. Sök efter prenumerationen du vill uppdatera.
 5. Välj mellan följande:
  • Om prenumerationen pågår trycker du på Hantera.
  • Om du vill byta betalningsmetod trycker du på Uppdatera.
 6. Uppdatera betalningsmetoden enligt anvisningarna.

Om alternativet Ändra prenumerationen inte visas går det kanske inte att ändra prenumerationen för den appen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?