Анулиране, поставяне на пауза или промяна на абонамент в Google Play

Абонаментите в Google Play са за неопределен период от време и ще бъдете таксувани в началото на всеки цикъл на таксуване съгласно абонаментните условия (например за седмичен, годишен или друг период), освен ако не се отпишете.

Не забравяйте да влезете в профила в Google, с който сте направили абонаментите си.

Анулиране на абонамент

Можете да използвате процедурата ни за самопомощ, за да анулирате даден абонамент.

Анулиране на абонамент

Анулиране на абонамент на адрес play.google.com

Важно: Когато деинсталирате дадено приложение, абонаментът ви няма да бъде анулиран.

 1. На компютъра си отворете абонаментите в Google Play.
 2. За абонамента, който искате да анулирате, кликнете върху Управление.
 3. Кликнете върху Анулиране на абонамента.
 4. В изскачащия прозорец за потвърждение изберете причина.
 5. Кликнете върху Напред.
Пояснение: Ако имате абонамент в дадено приложение и то бъде премахнато от Google Play, бъдещият ви абонамент ще бъде анулиран. Средствата за миналите абонаменти не могат да бъдат възстановени. Има някои изключения, които са посочени в тази статия или в правилата на Google Play за възстановяване на средства.

Какво се случва, след като анулирате абонамента

Когато анулирате даден абонамент, пак ще можете да го използвате през заплатения от вас период.

Ако например купите едногодишен абонамент за 10 щ.д. на 1 януари и решите да го анулирате на 1 юли:

 • ще имате достъп до него до 31 декември;
 • няма да бъдете таксувани за още един годишен абонамент от 10 щ.д. на следващия 1 януари.

 

Какво се случва, след като анулирате Play Pass

Всички приложения, които сте инсталирали от Play Pass, и данните им ще останат на устройството ви.

За съдържанието, което сте получили чрез Play Pass:

 • Платените приложения ще ви подканват да ги купите или да се абонирате за Play Pass.
 • Покупките в приложенията ще бъдат премахнати, но елементите ще са налице за купуване поотделно.
 • Рекламите ще се показват отново в приложенията, в които са били премахнати.
 • Ако пак се присъедините към Play Pass, цялото съдържание ще бъде отключено отново.

Какво се случва, след като анулирате предплатен план

Тъй като продължителността на предплатените планове е само ограничен период от време, не е необходимо да ги анулирате. Те автоматично изтичат в края на периода на фактуриране.

Ако предплатеният ви план не е използван, можете да заявите възстановяване на сумата. Научете повече за възстановяването на средства в Google Play.

За да анулирате неизползван предплатен абонаментен план:

 1. На компютъра си отворете „Абонаменти“ в Google Play.
 2. Изберете абонамента или предплатения план, който искате да анулирате.
 3. Кликнете върху Анулиране на абонамента.
 4. Изпълнете инструкциите на екрана.

Какво се случва, след като спрете подновяването на даден план за плащане

След като начинът ви на плащане бъде таксуван за даден план за плащане, не можете да анулирате оставащите плащания за този план. Можете обаче да спрете автоматичното подновяване на плана си. Това означава, че няма да ви таксуваме на следващата дата за подновяване на абонамента ви (която можете да видите в „Абонаменти“ в Google Play или в разписката си по имейл) и ще продължите да имате достъп до съдържанието си дотогава. Ако решите да спрете подновяването на плана си за плащане, пак ще носите отговорност за оставащите плащания в текущия си план. Google Play няма да възстановява суми освен в случаите, посочени в съответните ни правила.

За повече информация вижте Абониране за услуги или съдържание.

Управление на абонаментите ви в Google Play

Рестартиране на анулиран абонамент или повторно абониране

Важно: Опцията за повторно абониране може да не е налична за някои абонаменти. В този случай настройте абонамента си отново.

 1. На компютъра си отворете абонаменти в Google Play.
 2. За абонамента, който искате да рестартирате, кликнете върху Повторно абониране.

Пояснение: Ако не можете да намерите абонамента си, възможно е да е в друг профил. Можете да опитате да превключите между профилите.

Възстановяване на суми за абонаменти

За информация относно възстановяването на средства за абонаменти, включително предплатените планове, вижте статията Научете за възстановяването на суми в Google Play.

Поставяне на абонамент на пауза

Някои приложения ви дават възможност да поставите абонамента си на пауза. Когато направите това, поставянето на пауза влиза в сила в края на текущия ви период на фактуриране.

 1. На компютъра си отворете „Абонаменти“ в Google Play.
 2. Изберете абонамента, който искате да поставите на пауза.
 3. Кликнете върху Управление и след това Поставяне на плащанията на пауза.
 4. Изберете периода от време, за който искате да поставите плащанията на пауза.
 5. Кликнете върху Потвърждаване.

Пояснение: Ако не можете да намерите абонамента си, възможно е да е в друг профил. Можете да опитате да превключите между профилите.

Рестартиране на плащанията за абонамент, който е поставен на пауза

Можете да възобновите абонамента си по всяко време.

 1. На компютъра си отворете „Абонаменти“ в Google Play.
 2. Изберете абонамента, който искате да стартирате отново.
 3. Кликнете върху Управление и след това Възобновяване.
  • Абонаментът ви ще се рестартира незабавно.

Пояснение: Ако не можете да намерите абонамента си, възможно е да е в друг профил. Можете да опитате да превключите между профилите.

Промяна на начина на плащане за абонамент

При подновяване на абонамента ви ще бъде таксуван начинът на плащане, с който сте го купили. Възможно е подновяванията да стартират 24 часа преди началото на всеки абонаментен период.

 1. На компютъра си отворете абонаменти в Google Play.
 2. Кликнете върху Управление до абонамента, който искате да актуализирате.
 3. До основния начин на плащане кликнете върху Актуализиране.

Важно: Ако начинът ви на плащане е отхвърлен или нямате достатъчно средства в него, абонаментът ви може да бъде анулиран. В такъв случай настройте абонамента си отново.

Превключване между абонаменти и предплатени планове

Ако програмистите на приложението позволяват, можете да превключите от предплатен план към периодичен абонамент или обратно.

Когато превключите, плащанията се обработват незабавно. Всички оставащи дни от активните абонаменти или планове се добавят към новия абонамент.

Пояснение: Когато влезете в профила си и отворите „Абонаменти“, можете да проверите дали абонаментът ви е периодичен, или предплатен план.

За да промените предплатен абонаментен план:

 1. Посетете play.google.com.
 2. Проверете дали сте влезли в правилния профил в Google.
 3. Изберете приложението, което дава възможност да надстроите от предплатен план до абонамент или да понижите от абонамент до предплатен план.
 4. Кликнете върху Управление.
 5. Изберете плана, който искате да се използва.
 6. Когато се покаже изскачащ прозорец за потвърждение, кликнете върху Да.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню