Анулиране, поставяне на пауза или промяна на абонамент в Google Play

Абонаментите в Google Play са за неопределен период от време и ще бъдете таксувани в началото на всеки цикъл на таксуване съгласно абонаментните условия (например за седмичен, годишен или друг период), освен ако не се отпишете.

Не забравяйте да влезете в профила в Google, с който сте направили абонаментите си.

Анулиране на абонамент

Можете да използвате процедурата ни за самопомощ, за да анулирате даден абонамент.

Анулиране на абонамент

Анулиране на абонамент в приложението Google Play

Важно: Когато деинсталирате приложението, абонаментът ви няма да бъде анулиран.
 1. На устройството си с Android отворете абонаментите в Google Play.
 2. Изберете абонамента, който искате да анулирате.
 3. Докоснете Анулиране на абонамента.
 4. Изпълнете инструкциите.
Съвет: Ако имате абонамент в дадено приложение и то бъде премахнато от Google Play, бъдещият ви абонамент ще бъде анулиран. Средствата за миналите абонаменти не могат да бъдат възстановени. Има някои изключения, които са посочени в тази статия или в правилата на Google Play за възстановяване на средства.

Какво се случва, след като анулирате абонамента

Важно: Ако сте поели ангажимент да извършите няколко плащания за абонамента си, като купите с план за плащане, за информация относно анулирането прегледайте секцията „Какво се случва, след като спрете подновяването на план за плащане“.

Когато анулирате даден абонамент, пак ще можете да го използвате през заплатения от вас период.

Ако например купите едногодишен абонамент за 10 щ.д. на 1 януари и решите да го анулирате на 1 юли:

 • ще имате достъп до него до 31 декември;
 • няма да бъдете таксувани за още един годишен абонамент от 10 щ.д. на следващия 1 януари.

Какво се случва, след като анулирате Play Pass

Всички приложения, които сте инсталирали от Play Pass, и данните им ще останат на устройството ви.

За съдържанието, което сте получили чрез Play Pass:

 • Платените приложения ще ви подканват да ги купите или да се абонирате за Play Pass.
 • Покупките в приложенията ще бъдат премахнати, но елементите ще са налице за купуване поотделно.
 • Рекламите ще се показват отново в приложенията, в които са били премахнати.
 • Ако пак се присъедините към Play Pass, цялото съдържание ще бъде отключено отново.

Какво се случва, след като анулирате предплатен план

Тъй като продължителността на предплатените планове е само ограничен период от време, не е необходимо да ги анулирате. Те автоматично изтичат в края на периода на фактуриране.

Ако предплатеният ви план не е използван, можете да заявите възстановяване на сумата за него. Научете повече за възстановяването на средства в Google Play.

За да анулирате неизползван предплатен абонаментен план:

 1. На устройството си с Android отворете „Абонаменти“ в Google Play.
 2. Изберете абонамента или предплатения план, който искате да анулирате.
 3. Докоснете Анулиране на абонамента.
 4. Изпълнете инструкциите на екрана.

Какво се случва, след като спрете подновяването на даден план за плащане

След като начинът ви на плащане бъде таксуван за даден план за плащане, не можете да анулирате оставащите плащания за този план. Можете обаче да спрете автоматичното подновяване на плана си. Това означава, че няма да ви таксуваме на следващата дата за подновяване на абонамента ви (която можете да видите в „Абонаменти“ в Google Play или в разписката си по имейл) и ще продължите да имате достъп до съдържанието си дотогава. Ако решите да спрете подновяването на плана си за плащане, пак ще носите отговорност за оставащите плащания в текущия си план. Google Play няма да възстановява суми освен в случаите, посочени в съответните ни правила.

За повече информация вижте Абониране за услуги или съдържание.

Управление на абонаментите ви в Google Play

Рестартиране на анулиран абонамент или повторно абониране
Важно: Опцията за повторно абониране може да не е налична за някои абонаменти. В този случай настройте абонамента си отново.
 1. На устройството си с Android отворете абонаменти в Google Play.
 2. За абонамента, който искате да рестартирате, докоснете Повторно абониране.

Пояснение: Ако не можете да намерите абонамента си, възможно е да е в друг профил. Можете да опитате да превключите между профилите.

Възстановяване на суми за абонаменти
За информация относно възстановяването на средства за абонаменти, включително предплатените планове, вижте статията Научете за възстановяването на суми в Google Play.
Поставяне на абонамент на пауза

Някои приложения ви дават възможност да поставите абонамента си на пауза. Когато направите това, поставянето на пауза ще влезе в сила в края на текущия ви период на фактуриране.

 1. На устройството си с Android отворете абонаменти в Google Play.
 2. Изберете абонамента, който искате да поставите на пауза.
 3. Докоснете Управление и след това Поставяне на плащанията на пауза.
 4. Задайте периода от време за поставяне на плащанията на пауза.
 5. Докоснете Потвърждаване.
Рестартиране на плащанията за абонамент, който е поставен на пауза

Можете да възобновите абонамента си по всяко време.

 1. На устройството си с Android отворете абонаменти в Google Play.
 2. Изберете абонамента, който искате да рестартирате.
 3. Докоснете Възобновяване.
 4. Изпълнете инструкциите на екрана.
Промяна на начина на плащане за абонамент

При подновяване на абонамента ви ще бъде таксуван същият начин на плащане, с който сте го купили. Възможно е подновяванията да стартират 24 часа преди началото на всеки абонаментен период.

 1. На устройството си с Android отворете абонаменти в Google Play.
 2. Изберете абонамента, който искате да актуализирате.
 3. Докоснете Управление и след това Актуализиране.
 4. За да актуализирате начина си на плащане, изпълнете инструкциите на екрана.

Ако начинът ви на плащане бъде отхвърлен или нямате достатъчно средства в него, абонаментът ви може да бъде анулиран. Добавете резервен начин на плащане или настройте абонамента си отново.

Превключване между абонаменти и предплатени планове

Ако програмистите на приложението позволяват, можете да превключите от предплатен план към периодичен абонамент или обратно.

Когато превключите, плащанията се обработват незабавно. Всички оставащи дни от активните абонаменти или планове се добавят към новия абонамент.

Пояснение: Когато влезете в профила си и отворите „Абонаменти“, можете да проверите дали абонаментът ви е периодичен, или предплатен план.

За да промените предплатен абонаментен план, ако програмистите разрешават това:

 1. Отворете приложението Google Play Google Play.
 2. Уверете се, че сте влезли в правилния профил в Google.
 3. Намерете и отворете приложението, което дава възможност да надстроите от предплатен план до абонамент или да понижите от абонамент до предплатен план.
 4. Докоснете Управление на абонамента.
 5. Изберете новия план, който искате да се използва.
 6. Изберете поддържан начин на плащане.
 7. Докоснете Купете или Абониране.

Сродни ресурси

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню