Để bảo vệ sức khỏe cho các chuyên viên hỗ trợ trước tình hình dịch COVID-19, chúng tôi hiện chỉ bố trí một nhóm nhân sự nhỏ. Do đó, bạn có thể mất nhiều thời gian hơn bình thường khi liên hệ với chúng tôi. Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn chờ đợi. Để tìm thêm tài nguyên hỗ trợ, vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp

Sử dụng Thư viện gia đình trên Google Play

Bạn có thể dùng chung ứng dụng, trò chơi, phim, chương trình truyền hình và sách điện tử cũng như sách nói đã mua trên Google Play với tối đa 5 thành viên gia đình qua Thư viện gia đình trên Google Play.

Đăng ký Thư viện gia đình

Lưu ý quan trọng:  Nếu chưa thuộc nhóm gia đình nào, thì trước tiên bạn phải tạo một nhóm gia đình.

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Cài đặt sau đó Gia đình sau đó Đăng ký Thư viện gia đình.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập Thư viện gia đình. 

Lưu ý: Mọi thành viên trong gia đình của bạn cần làm theo hướng dẫn ở trên để thiết lập Thư viện gia đình.

Yêu cầu

Những yêu cầu đối với người quản lý gia đình

Nếu bạn chưa tham gia một gia đình, bạn sẽ trở thành người quản lý gia đình khi đăng ký Thư viện gia đình. Người quản lý gia đình phải đáp ứng tất cả yêu cầu sau:

 • Từ 18 tuổi trở lên (hoặc độ tuổi phù hợp ở quốc gia của bạn)
 • Có một thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hợp lệ để làm phương thức thanh toán cho gia đình
 • Chưa tham gia một nhóm gia đình nào khác trên Google

Lưu ý: Bạn không thể tạo một nhóm gia đình bằng Tài khoản Google thông qua cơ quan, trường học hay tổ chức khác.

Các yêu cầu đối với thành viên gia đình

Để tham gia nhóm gia đình, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Quốc gia

Thư viện gia đình được cung cấp tại hầu hết những quốc gia nơi bạn có thể dùng Google Play.

Thêm hoặc xoá nội dung đã mua trong Thư viện gia đình

Các giao dịch mua đủ điều kiện có thể được tự động thêm vào Thư viện gia đình hoặc bạn có thể tự thêm chúng sau khi mua. Tính năng chia sẻ ứng dụng và trò chơi, phim và chương trình TV và sách với Thư viện gia đình có thể bị hạn chế ở một số quốc gia.

Khi bạn xóa nội dung đã mua khỏi Thư viện gia đình hoặc khi bạn rời khỏi nhóm gia đình, các thành viên gia đình sẽ mất quyền truy cập vào nội dung đã mua mà bạn thêm vào Thư viện gia đình.

Lưu ý quan trọng: Để tránh xảy ra sự cố khi thêm nội dung vào Thư viện gia đình, hãy nhớ sử dụng phương thức thanh toán cho gia đình thay vì dùng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cá nhân khi mua phim hoặc chương trình truyền hình.

Thêm hoặc xóa nội dung đã mua của cá nhân

Ứng dụng và trò chơi

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Quản lý ứng dụng và thiết bị sau đó Đã cài đặt.
 4. Nhấn vào một ứng dụng hay trò chơi đã mua mà bạn muốn thêm vào Thư viện gia đình.
 5. Trên trang chi tiết của nội dung đó, hãy bật chế độ Thư viện gia đình.

Để xóa nội dung đó, hãy tắt chế độ Thư viện gia đình.

Phim và chương trình truyền hình

 1. Mở ứng dụng Play Phim & TV Play Phim.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thư viện.
 3. Trong thẻ "Phim" hoặc "Chương trình truyền hình", hãy tìm nội dung đã mua mà bạn muốn thêm vào Thư viện gia đình.
 4. Trên trang chi tiết của nội dung đó, hãy bật chế độ Thư viện gia đình.

Để xóa nội dung đó, hãy tắt chế độ Thư viện gia đình.

Lưu ý: Khi thêm chương trình truyền hình từ ứng dụng Play Phim & TV, bạn sẽ thêm tất cả các tập của chương trình. Nếu bạn muốn thêm hoặc xóa một số phần hay tập được mua riêng, hãy tìm nội dung trong ứng dụng Cửa hàng Play và thêm nội dung này vào Thư viện gia đình từ trang chi tiết của tập hay chương trình đó.

Sách

 1. Mở ứng dụng Play Sách Play Sách.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thư viện.
 3. Tìm sách điện tử hoặc sách nói mà bạn muốn thêm vào Thư viện gia đình.
 4. Bên cạnh tên sách, hãy nhấn vào biểu tượng Xem thêm Xem thêm sau đó Thêm vào thư viện gia đình.

Để xóa nội dung đó, hãy nhấn vào biểu tượng Xem thêm Xem thêm sau đó Xóa khỏi Thư viện gia đình.

Thay đổi các chế độ cài đặt cho Thư viện gia đình của bạn

Theo mặc định, các giao dịch mua đủ điều kiện được tự động thêm vào Thư viện gia đình của bạn sau khi bạn tạo hoặc tham gia một nhóm gia đình.

Cách thay đổi chế độ cài đặt trong Thư viện gia đình hoặc xoá mọi nội dung đã mua thuộc một loại nhất định:

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào phần Cài đặt sau đó Gia đình sau đó Cài đặt Thư viện gia đình.
 4. Nhấn vào Ứng dụng và trò chơi, Phim và chương trình truyền hình, hoặc Sách.
 5. Nhấn vào Đừng thêm tự động; tôi sẽ tự làm, hoặc Tự động thêm các mục sau khi mua sau đó Có, tôi đồng ý.
.
Giới hạn nội dung đối với một số thành viên gia đình

Tất cả mọi người trong nhóm gia đình của bạn có thể xem tất cả nội dung đã được thêm vào Thư viện gia đình.

Bạn có thể thiết lập chế độ kiểm soát của phụ huynh để giới hạn nội dung mà các thành viên gia đình có thể xem.

Xem nội dung trong Thư viện gia đình

Ứng dụng và trò chơi

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào phần Cài đặt sau đó Gia đình sau đó Cài đặt Thư viện gia đình.
 4. Nhấn vào Ứng dụng và trò chơi, Phim và chương trình truyền hình, hoặc Sách.
  • Lưu ý: Nếu bạn không thấy một thẻ cụ thể, thì có nghĩa là các thành viên trong gia đình bạn chưa thêm nội dung nào vào danh mục đó.

Phim và chương trình truyền hình

 1. Mở ứng dụng Google Play Phim & TV Play Phim.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thư viện.
 3. Nhấn vào thẻ Phim hoặc Chương trình truyền hình.
 4. Cuộn xuống danh sách "Thư viện gia đình". Nếu bạn không thấy danh sách "Thư viện gia đình", thì có nghĩa là các thành viên gia đình của bạn chưa thêm nội dung gì vào Thư viện gia đình.

Lưu ý: Có thể phát phim khi không nối mạng trên tối đa 5 thiết bị cho mỗi thành viên gia đình và 12 thiết bị cho mỗi gia đình. Có thể phát 6 phim cùng lúc, nhưng mỗi người chỉ có thể phát trực tiếp một phim vào một thời điểm.

Sách

 1. Mở ứng dụng Google Play Sách Play Sách.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thư viện.
 3. Nhấn vào thẻ Gia đình. Nếu bạn không thấy tab Gia đình, thì có nghĩa là các thành viên gia đình của bạn chưa thêm bất kỳ cuốn sách nào vào Thư viện gia đình.

Lưu ý: Bạn có thể tải mỗi cuốn sách xuống tối đa 6 thiết bị cùng một lúc. Khi ai đó xóa một cuốn sách khỏi thiết bị của họ, những thành viên khác trong gia đình có thể tải cuốn sách đó xuống.

Xem nội dung có đủ điều kiện để được thêm vào Thư viện gia đình hay không

Bạn có thể thêm hầu hết các ứng dụng, trò chơi, phim, chương trình truyền hình và sách đã mua vào Thư viện gia đình của bạn. Nếu một nội dung đủ điều kiện để có thể thêm vào Thư viện gia đình thì bạn sẽ thấy biểu tượng Thư viện gia đình trên trang chi tiết của nội dung đó Thư viện gia đình.

Phim và chương trình truyền hình

 

Bạn có thể thêm vào Thư viện gia đình bất kỳ bộ phim hoặc chương trình truyền hình nào bạn đã mua trước khi tạo Thư viện gia đình.

Sau khi đăng ký tham gia Thư viện gia đình hoặc tham gia nhóm gia đình của một ai đó, bạn chỉ có thể thêm phim và chương trình truyền hình mới mua nếu bạn mua chúng bằng phương thức thanh toán của gia đình bạn đã tham gia, thẻ quà tặng Google Play hoặc mã khuyến mại.

Phim

 • Tính năng chia sẻ phim với Thư viện gia đình có thể bị hạn chế ở một số quốc gia.
 • Nếu mua gói phim, bạn chỉ có thể thêm hoặc xóa toàn bộ gói khỏi Thư viện gia đình, chứ không phải từng phim riêng.
 • Bạn không thể thêm phim thuê trên Play hoặc phim mua trên YouTube vào Thư viện gia đình.

Chương trình truyền hình

 • Tại một số quốc gia, khả năng chia sẻ chương trình truyền hình qua Thư viện gia đình có thể bị hạn chế.
 • Bạn không thể thêm những chương trình truyền hình bạn đang thuê vào Thư viện gia đình.
 • Bạn không thể thêm chương trình truyền hình đã mua trên YouTube.
 • Không phải quốc gia nào cũng có thể thêm chương trình truyền hình.
Ứng dụng và trò chơi
 • Việc chia sẻ ứng dụng và trò chơi qua Thư viện gia đình có thể bị hạn chế ở một số quốc gia.
 • Bạn không thể chia sẻ những ứng dụng đã tải xuống và mặt hàng đã mua trong ứng dụng với các thành viên gia đình mà không tốn phí.
 • Những ứng dụng hoặc trò chơi mua sau ngày 2 tháng 7 năm 2016 đều đủ điều kiện thêm vào Thư viện gia đình. Nếu bạn mua ứng dụng hoặc trò chơi trước ngày 02 tháng 7 năm 2016, ứng dụng hoặc trò chơi sẽ đủ điều kiện cho Thư viện gia đình nếu nhà phát triển cung cấp các mặt hàng đã mua trước đó. Bạn có thể tìm hiểu xem điều này có áp dụng cho trường hợp của bạn không bằng cách nhấn vào Đọc thêm trên trang chi tiết của ứng dụng.
Sách
 • Nếu nhà xuất bản sách cho phép thêm sách điện tử hoặc sách nói vào Thư viện gia đình, thì bạn có thể chia sẻ cuốn sách đó với các thành viên gia đình của mình.
 • Trong Thư viện gia đình, bạn không thể thêm các trang mẫu được cung cấp không tốn phí, sách thuộc phạm vi công cộng, tài liệu cá nhân mà bạn tải lên hoặc sách bạn thuê.
 • Tính năng thêm sách vào Thư viện gia đình chỉ có ở một số quốc gia.
Nhạc & Newsstand

Bạn không thể thêm nội dung mua trên Play Nhạc và Newsstand vào Thư viện gia đình.

Khắc phục sự cố

Tôi gặp lỗi khi tạo nhóm gia đình Nội dung bị xóa khỏi Thư viện gia đình

Nếu một người nào khác xóa nội dung khỏi Thư viện gia đình, nếu họ rời khỏi nhóm gia đình hoàn toàn hoặc nếu nhóm gia đình của bạn bị xóa, bạn phải mua nội dung để sử dụng nội dung đó.

Khi đã mua nội dung, bạn sẽ tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại. Nếu trước đó bạn đã mua vật phẩm trong trò chơi, bạn sẽ nhận lại những vật phẩm đó sau khi bạn mua trò chơi.

Tôi đã mua nội dung nhưng tôi không thể thêm nó vào Thư viện gia đình

Nếu bạn không thể thêm nội dung bạn đã mua vào Thư viện gia đình thì nguyên nhân có thể là:

 • Nội dung không đủ điều kiện để được thêm vào Thư viện gia đình.
 • Bạn đã sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cá nhân của mình thay vì phương thức thanh toán cho gia đình để mua phim hoặc chương trình truyền hình.
"Phương thức thanh toán cho gia đình của bạn là không hợp lệ"

Nếu bạn thấy thông báo này, có nghĩa là phương thức thanh toán cho gia đình của bạn không hợp lệ. Nếu là người quản lý gia đình, hãy cập nhật phương thức thanh toán cho gia đình theo một thẻ tín dụng hợp lệ để bạn và các thành viên gia đình có thể thêm các giao dịch mua vào Thư viện gia đình.

Khi phương thức thanh toán cho gia đình là không hợp lệ, những nội dung bạn mua bằng phương thức thanh toán này sẽ không được hệ thống tự động thêm vào Thư viện gia đình. Sau khi hệ thống cập nhật phương thức thanh toán cho gia đình bạn, bạn sẽ cần phải tự thêm các mặt hàng đó vào Thư viện gia đình trên trang chi tiết.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
84680
false