Sử dụng Thư viện gia đình trên Google Play

Bạn có thể dùng chung ứng dụng, trò chơi, phim, chương trình truyền hình và sách điện tử cũng như sách nói đã mua trên Google Play với tối đa 5 thành viên gia đình qua Thư viện gia đình trên Google Play.

Đăng ký Thư viện gia đình

Lưu ý quan trọng:  Nếu chưa thuộc nhóm gia đình nào, thì trước tiên bạn phải tạo một nhóm gia đình.

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Cài đặt sau đó Gia đình sau đó Đăng ký Thư viện gia đình.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để thiết lập Thư viện gia đình. 

Lưu ý: Tất cả mọi người trong gia đình của bạn đều cần phải làm theo hướng dẫn ở trên để thiết lập Thư viện gia đình.

Yêu cầu

Yêu cầu đối với người quản lý gia đình

Nếu bạn chưa tham gia một gia đình, bạn sẽ trở thành người quản lý gia đình khi đăng ký Thư viện gia đình. Người quản lý gia đình phải đáp ứng tất cả yêu cầu sau:

 • Từ 18 tuổi trở lên (hoặc độ tuổi phù hợp ở quốc gia của bạn)
 • Có một thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hợp lệ để làm phương thức thanh toán cho gia đình
 • Chưa tham gia một nhóm gia đình nào khác trên Google

Lưu ý: Bạn không thể tạo một nhóm gia đình bằng Tài khoản Google thông qua cơ quan, trường học hay tổ chức khác.

Yêu cầu đối với thành viên gia đình

Để tham gia nhóm gia đình, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Quốc gia

Bạn có thể dùng được Thư viện gia đình tại phần lớn những quốc gia nơi bạn có thể dùng Google Play.

Thêm hoặc xoá nội dung đã mua trong Thư viện gia đình

Hệ thống có thể tự động thêm các giao dịch mua đủ điều kiện vào Thư viện gia đình hoặc bạn có thể tự thêm chúng sau khi mua. Tính năng chia sẻ ứng dụng và trò chơi, phim và chương trình TV và sách với Thư viện gia đình có thể bị hạn chế ở một số quốc gia.

Khi bạn xoá nội dung đã mua khỏi Thư viện gia đình hoặc khi bạn rời khỏi nhóm gia đình, các thành viên gia đình sẽ mất quyền truy cập vào những nội dung mà bạn đã mua và thêm vào Thư viện gia đình.

Quan trọng:

 • Phim hoặc chương trình truyền hình: Để tránh các vấn đề có thể xảy ra khi bạn thêm nội dung vào Thư viện gia đình, hãy sử dụng phương thức thanh toán cho gia đình thay vì thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cá nhân của bạn để mua nội dung.
 • Sách, ứng dụng hoặc trò chơi: Đủ điều kiện thêm vào Thư viện gia đình thông qua bất kỳ phương thức thanh toán nào, miễn là:
  • Hệ thống đã ghi nhận một thẻ tín dụng cho gia đình trong hồ sơ.
  • Thẻ tín dụng cho gia đình vẫn còn hạn sử dụng.
  • Tính năng chia sẻ với gia đình đã được bật.
Thêm hoặc xoá từng nội dung đã mua

Ứng dụng và trò chơi

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào Quản lý ứng dụng và thiết bị sau đó Đã cài đặt.
 4. Nhấn vào một ứng dụng hay trò chơi đã mua mà bạn muốn thêm vào Thư viện gia đình.
 5. Trên trang chi tiết của nội dung đó, hãy bật chế độ Thư viện gia đình.

Để xoá nội dung đó, hãy tắt chế độ Thư viện gia đình.

Phim và chương trình truyền hình

 1. Mở ứng dụng Play Phim & TV Play Phim.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thư viện.
 3. Trong thẻ "Phim" hoặc "Chương trình truyền hình", hãy tìm nội dung đã mua mà bạn muốn thêm vào Thư viện gia đình.
 4. Trên trang chi tiết của nội dung đó, hãy bật chế độ Thư viện gia đình.

Để xoá nội dung đó, hãy tắt chế độ Thư viện gia đình.

Lưu ý: Khi thêm chương trình truyền hình từ ứng dụng Play Phim & TV, bạn sẽ thêm tất cả các tập của chương trình. Nếu bạn muốn thêm hoặc xoá một số phần hay tập được mua riêng, hãy tìm nội dung trong ứng dụng Cửa hàng Play rồi thêm nội dung đó vào Thư viện gia đình qua trang chi tiết của tập hay chương trình đó.

Sách

 1. Mở ứng dụng Play Sách Play Sách.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thư viện.
 3. Tìm sách điện tử hoặc sách nói mà bạn muốn thêm vào Thư viện gia đình.
 4. Nhấn và giữ tên sách.
 5. Di chuyển xuống mục Thêm vào Thư viện gia đình.

Để xoá sách đó, hãy nhấn và giữ tên sách rồi di chuyển đến mục Xoá khỏi Thư viện gia đình.

Thay đổi chế độ cài đặt cho Thư viện gia đình của bạn

Theo mặc định, các giao dịch mua đủ điều kiện được tự động thêm vào Thư viện gia đình của bạn sau khi bạn tạo hoặc tham gia một nhóm gia đình.

Để thay đổi chế độ cài đặt Thư viện gia đình hoặc xoá toàn bộ nội dung đã mua thuộc một loại nhất định:

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào phần Cài đặt sau đó Gia đình sau đó Cài đặt Thư viện gia đình.
 4. Nhấn vào Ứng dụng và trò chơi, Phim và chương trình truyền hình, hoặc Sách.
 5. Nhấn vào Đừng thêm tự động; tôi sẽ tự làm, hoặc Tự động thêm các mục khi mua sau đó Có, tôi đồng ý.
.
Giới hạn nội dung đối với một số thành viên gia đình

Tất cả mọi người trong nhóm gia đình của bạn có thể xem tất cả nội dung đã được thêm vào Thư viện gia đình.

Bạn có thể thiết lập chế độ kiểm soát của cha mẹ để giới hạn nội dung mà các thành viên gia đình có thể xem.

Xem nội dung trong Thư viện gia đình

Ứng dụng và trò chơi

 1. Mở ứng dụng Google Play Google Play.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
 3. Nhấn vào phần Cài đặt sau đó Gia đình sau đó Cài đặt Thư viện gia đình.
 4. Nhấn vào Ứng dụng và trò chơi, Phim và chương trình truyền hình, hoặc Sách.
  • Lưu ý: Nếu bạn không thấy một thẻ nào đó, thì có nghĩa là các thành viên gia đình của bạn chưa thêm nội dung nào vào danh mục đó.

Phim và chương trình truyền hình

 1. Mở ứng dụng Google Play Phim & TV Play Phim.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thư viện.
 3. Nhấn vào thẻ Phim hoặc Chương trình truyền hình.
 4. Cuộn xuống danh sách "Thư viện gia đình". Nếu bạn không thấy danh sách "Thư viện gia đình", thì có nghĩa là các thành viên gia đình của bạn chưa thêm nội dung gì vào Thư viện gia đình.

Lưu ý: Có thể phát phim khi không có kết nối mạng trên tối đa 5 thiết bị cho mỗi thành viên gia đình và 12 thiết bị cho mỗi gia đình. Có thể phát 6 phim cùng lúc, nhưng mỗi người chỉ có thể phát trực tiếp một phim vào một thời điểm.

Sách

 1. Mở ứng dụng Google Play Sách Play Sách.
 2. Ở dưới cùng, hãy nhấn vào Thư viện.
 3. Nhấn vào thẻ Gia đình. Nếu bạn không thấy thẻ Gia đình, thì có nghĩa là các thành viên gia đình của bạn chưa thêm bất kỳ cuốn sách nào vào Thư viện gia đình.

Lưu ý: Bạn có thể tải mỗi cuốn sách xuống tối đa 6 thiết bị cùng một lúc. Khi ai đó xoá một cuốn sách khỏi thiết bị của họ, những thành viên khác trong gia đình có thể tải cuốn sách đó xuống.

Xem nội dung có đủ điều kiện để được thêm vào Thư viện gia đình hay không

Bạn có thể thêm hầu hết các ứng dụng, trò chơi, phim, chương trình truyền hình và sách đã mua vào Thư viện gia đình của bạn. Nếu một nội dung đủ điều kiện để có thể thêm vào Thư viện gia đình thì bạn sẽ thấy biểu tượng Thư viện gia đình trên trang chi tiết của nội dung đó Thư viện gia đình.

Phim và chương trình truyền hình

 

Bạn có thể thêm vào Thư viện gia đình bất kỳ bộ phim hoặc chương trình truyền hình nào bạn đã mua trước khi tạo Thư viện gia đình.

Sau khi đăng ký tham gia Thư viện gia đình hoặc tham gia nhóm gia đình của một ai đó, bạn chỉ có thể thêm phim và chương trình truyền hình mới mua nếu bạn mua chúng bằng phương thức thanh toán cho gia đình, thẻ Google Play hoặc mã khuyến mại.

Phim

 • Tính năng chia sẻ phim với Thư viện gia đình có thể bị hạn chế ở một số quốc gia.
 • Nếu mua gói phim, bạn chỉ có thể thêm hoặc xoá toàn bộ gói khỏi Thư viện gia đình, chứ không phải từng phim riêng.
 • Bạn không thể thêm phim thuê trên Play hoặc phim mua trên YouTube vào Thư viện gia đình.

Chương trình truyền hình

 • Tại một số quốc gia, khả năng chia sẻ chương trình truyền hình qua Thư viện gia đình có thể bị hạn chế.
 • Bạn không thể thêm những chương trình truyền hình bạn đang thuê vào Thư viện gia đình.
 • Bạn không thể thêm chương trình truyền hình đã mua trên YouTube.
 • Không phải quốc gia nào cũng có thể thêm chương trình truyền hình.
Ứng dụng và trò chơi
 • Tại một số quốc gia, khả năng chia sẻ ứng dụng và trò chơi qua Thư viện gia đình có thể bị hạn chế.
 • Bạn không thể chia sẻ không tốn phí với thành viên gia đình những mặt hàng đã mua trong ứng dụng và ứng dụng đã tải xuống.
 • Những ứng dụng hoặc trò chơi mua sau ngày 2 tháng 7 năm 2016 đều đủ điều kiện được thêm vào Thư viện gia đình. Nếu bạn mua ứng dụng hoặc trò chơi trước ngày 2 tháng 7 năm 2016, thì ứng dụng hoặc trò chơi đó sẽ đủ điều kiện được thêm vào Thư viện gia đình nếu nhà phát triển có cung cấp những mặt hàng từng mua đó.

Cách kiểm tra xem một ứng dụng/trò chơi có đủ điều kiện được thêm vào Thư viện gia đình hay không:

 1. Nhấn vào Giới thiệu về trò chơi/ứng dụng này.
 2. Ở phía dưới cùng, trong phần "Thông tin khác" sẽ có dòng chữ "Đủ điều kiện để được thêm vào Thư viện gia đình" nếu trò chơi/ứng dụng đó đủ điều kiện.
Sách
 • Nếu nhà xuất bản sách cho phép thêm sách điện tử hoặc sách nói vào Thư viện gia đình thì bạn có thể chia sẻ cuốn sách đó với các thành viên gia đình.
 • Trong Thư viện gia đình, bạn không thể thêm sách mẫu được cung cấp miễn phí, sách thuộc phạm vi công cộng, tài liệu cá nhân mà bạn tải lên hoặc sách bạn thuê.
 • Chỉ có thể thêm sách vào Thư viện gia đình ở một số quốc gia.
Newsstand

Không thể thêm nội dung mua trên Newsstand vào Thư viện gia đình.

Khắc phục sự cố

Tôi gặp lỗi khi tạo nhóm gia đình Nội dung bị xoá khỏi Thư viện gia đình

Trong trường hợp một người xoá nội dung khỏi Thư viện gia đình, nếu người đó hoàn toàn rời khỏi nhóm gia đình hoặc nếu nhóm gia đình của bạn bị xoá, thì bạn phải mua nội dung đó để có thể sử dụng.

Khi đã mua nội dung, bạn sẽ tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại. Nếu trước đó bạn đã mua vật phẩm trong trò chơi, bạn sẽ nhận lại những vật phẩm đó sau khi bạn mua trò chơi.

Tôi đã mua nội dung nhưng tôi không thể thêm nó vào Thư viện gia đình

Nếu bạn không thể thêm nội dung bạn đã mua vào Thư viện gia đình thì nguyên nhân có thể là:

 • Nội dung không đủ điều kiện để được thêm vào Thư viện gia đình.
 • Bạn đã sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cá nhân của mình thay vì phương thức thanh toán cho gia đình để mua phim hoặc chương trình truyền hình.
"Phương thức thanh toán cho gia đình của bạn là không hợp lệ"

Nếu bạn thấy thông báo này, có nghĩa là phương thức thanh toán cho gia đình của bạn không hợp lệ. Nếu là người quản lý gia đình, hãy cập nhật phương thức thanh toán cho gia đình theo một thẻ tín dụng hợp lệ để bạn và các thành viên gia đình có thể thêm các giao dịch mua vào Thư viện gia đình.

Khi phương thức thanh toán cho gia đình là không hợp lệ, những nội dung bạn mua bằng phương thức thanh toán này sẽ không được hệ thống tự động thêm vào Thư viện gia đình. Sau khi hệ thống cập nhật phương thức thanh toán cho gia đình bạn, bạn sẽ cần phải tự thêm các mặt hàng đó vào Thư viện gia đình trên trang chi tiết.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính