ใช้คลังของครอบครัวใน Google Play

คุณแชร์แอป เกม ภาพยนตร์ รายการทีวี eBook และหนังสือเสียงที่ซื้อจาก Google Play กับสมาชิกในครอบครัวได้สูงสุด 5 คนโดยใช้คลังของครอบครัวใน Google Play

ลงชื่อสมัครใช้คลังของครอบครัว

สำคัญ:  หากยังไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มครอบครัว คุณต้องสร้างกลุ่มครอบครัวก่อน

 1. เปิดแอป Google Play Google Play
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะการตั้งค่า จากนั้น ครอบครัว จากนั้น ลงชื่อสมัครใช้คลังของครอบครัว
 4. ทำตามวิธีการบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าคลังของครอบครัว 

หมายเหตุ: ทุกคนในครอบครัวต้องทำตามวิธีการข้างต้นเพื่อตั้งค่าคลังของครอบครัว

ข้อกำหนด

ข้อกำหนดของผู้จัดการครอบครัว

หากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกของครอบครัวใด เมื่อลงชื่อสมัครใช้คลังของครอบครัว คุณจะกลายเป็นผู้จัดการครอบครัว โดยผู้จัดการครอบครัวต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (หรืออายุตามหลักเกณฑ์ในประเทศของคุณ)
 • มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้งานได้เพื่อใช้เป็นวิธีการชำระเงินของครอบครัว
 • ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มครอบครัวอื่นใน Google

หมายเหตุ: คุณสร้างครอบครัวด้วยบัญชี Google ของที่ทำงาน สถานศึกษา หรือองค์กรต่างๆ ไม่ได้

ข้อกำหนดของสมาชิกในครอบครัว

คุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้จึงจะเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวได้

ประเทศ

คลังของครอบครัวมีให้บริการในประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ Google Play ได้

เพิ่มหรือนำรายการที่ซื้อออกจากคลังของครอบครัว

ระบบจะเพิ่มการซื้อที่มีสิทธิ์ลงในคลังของครอบครัวโดยอัตโนมัติ หรือคุณจะเพิ่มการซื้อเหล่านั้นด้วยตัวคุณเองหลังจากที่ซื้อแล้วก็ได้ การแชร์แอปและเกม ภาพยนตร์และรายการทีวี และหนังสือกับคลังของครอบครัวอาจมีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น

เมื่อคุณนำรายการที่ซื้อออกจากคลังของครอบครัวหรือออกจากกลุ่มครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะสูญเสียสิทธิ์ในการเข้าถึงการซื้อที่คุณเพิ่มลงในคลังของครอบครัว

สำคัญ: โปรดใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัวแทนบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตส่วนตัวในการซื้อภาพยนตร์หรือรายการทีวี เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเพิ่มเนื้อหาลงในคลังของครอบครัว

เพิ่มหรือนำการซื้อบางรายการออก

แอปและเกม

 1. เปิดแอป Google Play Google Play
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะจัดการแอปและอุปกรณ์ จากนั้น ติดตั้งแล้ว
 4. แตะแอปหรือเกมที่ซื้อมาที่คุณต้องการเพิ่ม
 5. เปิดคลังของครอบครัวในหน้ารายละเอียดของเนื้อหา

หากต้องการนำเนื้อหาออก ให้ปิดคลังของครอบครัว

ภาพยนตร์และรายการทีวี

 1. เปิดแอป Play Movies & TV Play ภาพยนตร์
 2. ที่ด้านล่าง ให้แตะคลัง
 3. ในแท็บ "ภาพยนตร์" หรือ "รายการทีวี" ให้มองหาเนื้อหาที่ซื้อไว้ที่คุณต้องการเพิ่ม
 4. เปิดคลังของครอบครัวในหน้ารายละเอียดของเนื้อหา

หากต้องการนำเนื้อหาออก ให้ปิดคลังของครอบครัว

หมายเหตุ: การเพิ่มรายการทีวีจากแอป Play Movies & TV จะเป็นการเพิ่มทุกตอนของรายการทีวีดังกล่าว หากคุณต้องการเพิ่มหรือนำบางซีซันหรือบางตอนที่เคยซื้อไว้ต่างหากออก ให้ค้นหาเนื้อหาดังกล่าวในแอป Play Store แล้วเพิ่มลงในคลังของครอบครัวจากหน้ารายละเอียดของตอนหรือรายการทีวีนั้น

หนังสือ

 1. เปิดแอป Play Books Play Books
 2. ที่ด้านล่าง ให้แตะคลัง
 3. ค้นหา eBook หรือหนังสือเสียงที่ต้องการเพิ่ม
 4. ข้างชื่อหนังสือ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เพิ่มลงในคลังของครอบครัว

หากต้องการนำเนื้อหาออก ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำออกจากคลังของครอบครัว

เปลี่ยนการตั้งค่าคลังของครอบครัว

โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะเพิ่มการซื้อที่มีสิทธิ์ลงในคลังของครอบครัวโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณสร้างหรือเข้าร่วมกลุ่มครอบครัว

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าคลังของครอบครัวหรือนำรายการที่ซื้อประเภทใดประเภทหนึ่งออกทั้งหมด ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Google Play Google Play
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะการตั้งค่า จากนั้น ครอบครัว จากนั้น การตั้งค่าคลังของครอบครัว
 4. เลือกแอปและเกม ภาพยนตร์และทีวี หรือหนังสือ
 5. แตะไม่ต้องเพิ่มโดยอัตโนมัติ ฉันจะเพิ่มเอง หรือเพิ่มรายการโดยอัตโนมัติเมื่อซื้อ จากนั้น ได้สิ ตกลง
จำกัดเนื้อหาสำหรับสมาชิกในครอบครัวบางคน

ทุกคนในกลุ่มครอบครัวดูเนื้อหาทั้งหมดที่เพิ่มลงในคลังของครอบครัวได้

คุณตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองเพื่อจำกัดเนื้อหาที่สมาชิกในครอบครัวดูได้

ดูเนื้อหาในคลังของครอบครัว

แอปและเกม

 1. เปิดแอป Google Play Google Play
 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ที่ด้านขวาบน
 3. แตะการตั้งค่า จากนั้น ครอบครัว จากนั้น การตั้งค่าคลังของครอบครัว
 4. เลือกแอปและเกม ภาพยนตร์และทีวี หรือหนังสือ
  • เคล็ดลับ: หากไม่เห็นแท็บใดแสดงอยู่ แสดงว่าสมาชิกในครอบครัวยังไม่ได้เพิ่มเนื้อหาใดๆ ในหมวดหมู่นั้น

ภาพยนตร์และรายการทีวี

 1. เปิดแอป Google Play Movies & TV Play ภาพยนตร์
 2. ที่ด้านล่าง ให้แตะคลัง
 3. แตะแท็บภาพยนตร์หรือรายการทีวี
 4. เลื่อนลงไปที่รายการ "คลังของครอบครัว" หากไม่เห็นรายการ "คลังของครอบครัว" แสดงว่าสมาชิกในครอบครัวยังไม่ได้เพิ่มรายการใดๆ ลงในคลังของครอบครัว

หมายเหตุ: ภาพยนตร์จะเล่นแบบออฟไลน์ในอุปกรณ์ได้สูงสุด 5 เครื่องต่อสมาชิกในครอบครัว 1 คน และ 12 เครื่องต่อ 1 ครอบครัว ซึ่งแต่ละครั้งจะเล่นได้พร้อมกัน 6 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องจะสตรีมได้เพียงครั้งละ 1 คน

หนังสือ

 1. เปิดแอป Google Play Books Play Books
 2. ที่ด้านล่าง ให้แตะคลัง
 3. แตะแท็บครอบครัว หากไม่เห็นแท็บ "ครอบครัว" แสดงว่าสมาชิกในครอบครัวยังไม่ได้เพิ่มหนังสือใดๆ ลงในคลังของครอบครัว

หมายเหตุ: หนังสือแต่ละเล่มจะดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ได้สูงสุด 6 เครื่องพร้อมกัน เมื่อมีคนนำหนังสือออกจากอุปกรณ์ของตนเอง สมาชิกคนอื่นในครอบครัวจะดาวน์โหลดหนังสือเล่มนั้นได้

ดูว่าเนื้อหามีสิทธิ์เพิ่มลงในคลังของครอบครัวหรือไม่

แอป เกม ภาพยนตร์ รายการทีวี และหนังสือที่ซื้อส่วนใหญ่จะเพิ่มลงในคลังของครอบครัวได้ หากรายการนั้นเพิ่มลงในคลังของครอบครัวได้ คุณจะเห็นไอคอนคลังของครอบครัวในหน้ารายละเอียดของเนื้อหา คลังของครอบครัว

ภาพยนตร์และรายการทีวี

 

คุณเพิ่มภาพยนตร์หรือรายการทีวีที่คุณซื้อก่อนที่จะสร้างคลังของครอบครัวลงในคลังของครอบครัวได้

หลังจากที่คุณลงชื่อสมัครใช้คลังของครอบครัวหรือเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวของผู้อื่นแล้ว ภาพยนตร์และรายการทีวีที่ซื้อใหม่จะเพิ่มลงในคลังของครอบครัวได้ก็ต่อเมื่อคุณซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัว, บัตรของขวัญ Google Play หรือรหัสโปรโมชันเท่านั้น

ภาพยนตร์

 • การแชร์ภาพยนตร์กับคลังของครอบครัวอาจมีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น
 • หากคุณซื้อชุดภาพยนตร์ คุณจะต้องเพิ่มหรือนำภาพยนตร์ออกจากคลังของครอบครัวทั้งชุด โดยจะเพิ่มหรือนำภาพยนตร์ออกทีละเรื่องไม่ได้
 • คุณจะเพิ่มภาพยนตร์ที่เช่าจาก Play หรือภาพยนตร์ที่ซื้อจาก YouTube ลงในคลังของครอบครัวไม่ได้

รายการทีวี

 • การแชร์รายการทีวีกับคลังของครอบครัวอาจมีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น
 • คุณจะเพิ่มรายการทีวีเช่าลงในคลังของครอบครัวไม่ได้
 • คุณจะเพิ่มรายการทีวีที่ซื้อจาก YouTube ไม่ได้
 • รายการทีวีมีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น
แอปและเกม
 • การแชร์แอปและเกมกับคลังของครอบครัวอาจมีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น
 • คุณไม่สามารถแชร์การซื้อในแอปและแอปที่ดาวน์โหลดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับสมาชิกในครอบครัว
 • คุณเพิ่มแอปหรือเกมใดๆ ที่ซื้อหลังจากวันที่ 2 กรกฎาคม 2016 ลงในคลังของครอบครัวได้ หากคุณได้ซื้อแอปหรือเกมก่อนวันที่ดังกล่าว แอปหรือเกมดังกล่าวจะใช้กับคลังของครอบครัวได้หากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้กำหนดให้การซื้อในอดีตใช้งานได้ คุณจะรู้ว่าแอปหรือเกมดังกล่าวเข้าข่ายกรณีนี้หรือไม่ได้โดยแตะอ่านเพิ่มเติมในหน้ารายละเอียดของแอป
หนังสือ
 • หากผู้เผยแพร่หนังสืออนุญาตให้เพิ่ม eBook หรือหนังสือเสียงลงในคลังของครอบครัว คุณก็จะแชร์หนังสือกับสมาชิกในครอบครัวได้
 • คุณไม่สามารถเพิ่มตัวอย่างที่ให้บริการแบบไม่มีค่าใช้จ่าย หนังสือที่เป็นสาธารณสมบัติ เอกสารส่วนตัวที่คุณอัปโหลด หรือหนังสือที่เช่าลงในคลังของครอบครัว
 • การเพิ่มหนังสือลงในคลังของครอบครัวทำได้ในบางประเทศเท่านั้น
Newsstand

เนื้อหาที่ซื้อใน Newsstand จะเพิ่มลงในคลังของครอบครัวไม่ได้

แก้ปัญหา

พบข้อผิดพลาดเมื่อสร้างครอบครัว มีการนำเนื้อหาออกจากคลังของครอบครัว

หากมีคนนำเนื้อหาออกจากคลังของครอบครัว หากคนๆ นั้นออกจากกลุ่มครอบครัวไปเลย หรือหากมีการลบกลุ่มครอบครัว คุณต้องซื้อเนื้อหาดังกล่าวจึงจะใช้เนื้อหานั้นได้

เมื่อซื้อแล้ว คุณจะใช้งานต่อจากจุดเดิมได้ทันที หากคุณเคยทำการซื้อในแอปในเกมใด ก็จะได้รับสิ่งที่เคยซื้อกลับมาหลังจากซื้อเกมนั้น

ฉันซื้อเนื้อหาแล้วแต่เพิ่มลงในคลังของครอบครัวไม่ได้

หากเพิ่มเนื้อหาที่ซื้อลงในคลังของครอบครัวไม่ได้ อาจเป็นเพราะ

 • เนื้อหาไม่มีสิทธิ์เพิ่มลงในคลังของครอบครัว
 • คุณใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตส่วนตัวแทนวิธีการชำระเงินของครอบครัวเพื่อซื้อภาพยนตร์หรือรายการทีวี
"วิธีการชำระเงินของครอบครัวไม่ถูกต้อง"

หากคุณเห็นข้อความนี้ แสดงว่าวิธีการชำระเงินของครอบครัวไม่ถูกต้อง หากคุณเป็นผู้จัดการครอบครัว ให้อัปเดตวิธีการชำระเงินของครอบครัวเป็นบัตรเครดิตที่ถูกต้องเพื่อที่คุณและสมาชิกในครอบครัวจะเพิ่มการซื้อใหม่ลงในคลังของครอบครัวได้

ในขณะที่วิธีการชำระเงินของครอบครัวยังไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่เพิ่มการซื้อที่ชำระเงินด้วยวิธีอื่นลงในคลังของครอบครัวโดยอัตโนมัติ หลังจากอัปเดตวิธีการชำระเงินของครอบครัวแล้ว คุณจะต้องเพิ่มรายการเหล่านั้นจากหน้ารายละเอียดลงในคลังของครอบครัวด้วยตนเอง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
84680
false
false