ใช้คลังของครอบครัวใน Google Play

คุณแชร์แอป เกม ภาพยนตร์ รายการทีวี eBook และหนังสือเสียงที่ซื้อจาก Google Play กับสมาชิกในครอบครัวได้สูงสุด 5 คนโดยใช้คลังของครอบครัวใน Google Play

ลงชื่อสมัครใช้คลังของครอบครัว

 1. เปิดแอป Play Store Google Play
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู จากนั้น บัญชี จากนั้น ครอบครัว จากนั้น ลงชื่อสมัครใช้คลังของครอบครัว
 3. ทำตามวิธีการในหน้าจอเพื่อตั้งค่าคลังของครอบครัว หากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มครอบครัว ให้สร้างกลุ่มครอบครัวก่อน

หมายเหตุ: ทุกคนในครอบครัวต้องทำตามวิธีการข้างต้นเพื่อตั้งค่าคลังของครอบครัว

ข้อกำหนด

ข้อกำหนดของผู้จัดการครอบครัว

หากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกของครอบครัวใด เมื่อลงชื่อสมัครใช้คลังของครอบครัว คุณจะกลายเป็นผู้จัดการครอบครัว โดยผู้จัดการครอบครัวต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

 • มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (หรืออายุตามหลักเกณฑ์ในประเทศของคุณ)
 • มีบัตรเครดิตที่ใช้งานได้เพื่อใช้เป็นวิธีการชำระเงินของครอบครัว
 • ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มครอบครัวอื่นใน Google

หมายเหตุ: คุณสร้างครอบครัวด้วยบัญชี Google ของที่ทำงาน สถานศึกษา หรือองค์กรต่างๆ ไม่ได้

ข้อกำหนดของสมาชิกในครอบครัว

คุณต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้จึงจะเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวได้

ประเทศ

คลังของครอบครัวมีให้บริการในประเทศส่วนใหญ่ที่ใช้ Google Play ได้

เพิ่มหรือนำรายการที่ซื้อลงในหรือออกจากคลังของครอบครัว

ระบบจะเพิ่มการซื้อที่มีสิทธิ์ลงในคลังของครอบครัวโดยอัตโนมัติ หรือคุณจะเพิ่มการซื้อเหล่านั้นด้วยตัวคุณเองหลังจากที่ซื้อแล้วก็ได้ การแชร์แอปและเกม ภาพยนตร์และรายการทีวี และหนังสือกับคลังของครอบครัวอาจมีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น

เมื่อคุณนำรายการที่ซื้อออกจากคลังของครอบครัวหรือคุณออกจากกลุ่มครอบครัว สมาชิกในครอบครัวจะเสียสิทธิ์เข้าถึงรายการที่ซื้อที่คุณเพิ่มลงในคลังของครอบครัว

สำคัญ: โปรดใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัวแทนบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตส่วนตัวในการซื้อภาพยนตร์หรือรายการทีวี เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเพิ่มเนื้อหาลงในคลังของครอบครัว

เพิ่มหรือนำการซื้อบางรายการออก

แอปและเกม

 1. เปิดแอป Play Store Google Play
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู จากนั้น แอปและเกมของฉัน จากนั้น ติดตั้งแล้ว
 3. แตะแอปหรือเกมที่ซื้อมาที่ต้องการเพิ่ม
 4. เปิดคลังของครอบครัวในหน้ารายละเอียดของเนื้อหา

หากต้องการนำเนื้อหาออก ให้ปิดคลังของครอบครัว

ภาพยนตร์และรายการทีวี

 1. เปิดแอป Play Movies & TV Play ภาพยนตร์
 2. แตะลังที่ด้านล่าง
 3. ในแท็บ "ภาพยนตร์" หรือ "รายการทีวี" ให้มองหาเนื้อหาที่ซื้อไว้ที่คุณต้องการเพิ่ม
 4. เปิดคลังของครอบครัวในหน้ารายละเอียดของเนื้อหา

หากต้องการนำเนื้อหาออก ให้ปิดคลังของครอบครัว

หมายเหตุ: การเพิ่มรายการทีวีจากแอป Play Movies & TV จะเป็นการเพิ่มทุกตอนของรายการทีวีดังกล่าว หากคุณต้องการเพิ่มหรือนำบางซีซันหรือบางตอนที่เคยซื้อไว้ต่างหากออก ให้ค้นหาเนื้อหาดังกล่าวในแอป Play Store แล้วเพิ่มลงในคลังของครอบครัวจากหน้ารายละเอียดของตอนหรือรายการทีวีนั้น

หนังสือ

 1. เปิดแอป Play Books Play Books
 2. แตะคลังที่ด้านล่าง
 3. ค้นหา eBook หรือหนังสือเสียงที่ต้องการเพิ่ม
 4. ข้างชื่อหนังสือ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น เพิ่มลงในคลังของครอบครัว

หากต้องการนำเนื้อหาออก ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำออกจากคลังของครอบครัว

เปลี่ยนการตั้งค่าคลังของครอบครัว

โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะเพิ่มการซื้อที่มีสิทธิ์ลงในคลังของครอบครัวโดยอัตโนมัติหลังจากที่คุณสร้างหรือเข้าร่วมกลุ่มครอบครัว

หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าคลังของครอบครัวหรือนำรายการที่ซื้อประเภทใดประเภทหนึ่งออกทั้งหมด ให้ทำดังนี้

 1. เปิดแอป Play Store Google Play
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู จากนั้น บัญชี จากนั้น ครอบครัว จากนั้น การตั้งค่าคลังของครอบครัว
 3. แตะแอปและเกม ภาพยนตร์และทีวี หรือหนังสือ
 4. แตะไม่ต้องเพิ่มโดยอัตโนมัติ ฉันจะเพิ่มเอง หรือเพิ่มรายการโดยอัตโนมัติเมื่อซื้อ จากนั้น ได้สิ ตกลง
จำกัดเนื้อหาสำหรับสมาชิกในครอบครัวบางคน

ทุกคนในกลุ่มครอบครัวดูเนื้อหาทั้งหมดที่เพิ่มลงในคลังของครอบครัวได้

คุณตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองเพื่อจำกัดเนื้อหาที่สมาชิกในครอบครัวดูได้

ดูเนื้อหาในคลังของครอบครัว

แอปและเกม

 1. เปิดแอป Play Store Google Play
 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู จากนั้น แอปและเกมของฉัน
 3. แตะแท็บคลังของครอบครัว หากคุณไม่เห็นแท็บ "คลังของครอบครัว" แสดงว่าสมาชิกในครอบครัวยังไม่ได้เพิ่มแอปหรือเกมใดๆ ลงในคลังของครอบครัว

ภาพยนตร์และรายการทีวี

 1. เปิดแอป Google Play Movies & TV Play ภาพยนตร์
 2. แตะคลังที่ด้านล่าง
 3. แตะแท็บภาพยนตร์หรือรายการทีวี
 4. เลื่อนลงไปที่รายการ "คลังของครอบครัว" หากไม่เห็นรายการ "คลังของครอบครัว" แสดงว่าสมาชิกในครอบครัวยังไม่ได้เพิ่มรายการใดๆ ลงในคลังของครอบครัว

หมายเหตุ: ภาพยนตร์จะเล่นแบบออฟไลน์ในอุปกรณ์ได้สูงสุด 5 เครื่องต่อสมาชิกในครอบครัว 1 คน และ 12 เครื่องต่อ 1 ครอบครัว ซึ่งแต่ละครั้งจะเล่นได้พร้อมกัน 6 เรื่อง โดยแต่ละเรื่องจะสตรีมได้เพียงครั้งละ 1 คน

หนังสือ

 1. เปิดแอป Google Play Books Play Books
 2. แตะลังที่ด้านล่าง
 3. แตะแท็บครอบครัว หากไม่เห็นแท็บ "ครอบครัว" แสดงว่าสมาชิกในครอบครัวยังไม่ได้เพิ่มหนังสือใดๆ ลงในคลังของครอบครัว

หมายเหตุ: หนังสือแต่ละเล่มจะดาวน์โหลดลงในอุปกรณ์ได้สูงสุด 6 เครื่องพร้อมกัน เมื่อมีคนนำหนังสือออกจากอุปกรณ์ของตนเอง สมาชิกคนอื่นในครอบครัวจะดาวน์โหลดหนังสือเล่มนั้นได้

ดูว่าเนื้อหามีสิทธิ์เพิ่มลงในคลังของครอบครัวหรือไม่

แอป เกม ภาพยนตร์ รายการทีวี และหนังสือที่ซื้อส่วนใหญ่จะเพิ่มลงในคลังของครอบครัวได้ หากรายการนั้นเพิ่มลงในคลังของครอบครัวได้ คุณจะเห็นไอคอนคลังของครอบครัวในหน้ารายละเอียดของเนื้อหา คลังของครอบครัว

ภาพยนตร์และรายการทีวี

คุณเพิ่มภาพยนตร์หรือรายการทีวีที่ซื้อก่อนจะสร้างคลังของครอบครัวลงในคลังของครอบครัวได้

หลังจากที่คุณลงชื่อสมัครใช้คลังของครอบครัวหรือเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวของผู้อื่นแล้ว ภาพยนตร์และรายการทีวีที่ซื้อใหม่จะเพิ่มลงในคลังของครอบครัวได้ก็ต่อเมื่อคุณซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัว, บัตรของขวัญ Google Play หรือรหัสโปรโมชันเท่านั้น

ภาพยนตร์

 • การแชร์ภาพยนตร์กับคลังของครอบครัวอาจมีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น
 • หากซื้อชุดภาพยนตร์ คุณจะต้องเพิ่มหรือนำภาพยนตร์ออกจากคลังของครอบครัวทั้งชุด โดยจะเพิ่มหรือนำภาพยนตร์ออกทีละเรื่องไม่ได้
 • คุณจะเพิ่มภาพยนตร์ที่เช่าจาก Play หรือภาพยนตร์ที่ซื้อจาก YouTube ลงในคลังของครอบครัวไม่ได้

รายการทีวี

 • การแชร์รายการทีวีกับคลังของครอบครัวอาจมีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น
 • คุณจะเพิ่มรายการทีวีเช่าลงในคลังของครอบครัวไม่ได้
 • คุณจะเพิ่มรายการทีวีที่ซื้อจาก YouTube ไม่ได้
 • รายการทีวีมีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น
แอปและเกม
 • การแชร์แอปและเกมกับคลังของครอบครัวอาจมีให้บริการในบางประเทศเท่านั้น
 • คุณแชร์การซื้อในแอปและแอปฟรีกับสมาชิกในครอบครัวไม่ได้
 • คุณเพิ่มแอปหรือเกมใดๆ ที่ซื้อหลังจากวันที่ 2 กรกฎาคม 2016 ลงในคลังของครอบครัวได้ หากคุณได้ซื้อแอปหรือเกมก่อนวันที่ดังกล่าว แอปหรือเกมดังกล่าวจะใช้กับคลังของครอบครัวได้หากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ได้กำหนดให้การซื้อในอดีตใช้งานได้ คุณจะรู้ว่าแอปหรือเกมดังกล่าวเข้าข่ายกรณีนี้หรือไม่ได้โดยแตะอ่านเพิ่มเติมในหน้ารายละเอียดของแอป
หนังสือ
 • หากผู้เผยแพร่หนังสืออนุญาตให้เพิ่ม eBook หรือหนังสือเสียงลงในคลังของครอบครัว คุณก็จะแชร์หนังสือกับสมาชิกในครอบครัวได้
 • คุณเพิ่มตัวอย่างฟรี หนังสือที่เป็นสาธารณสมบัติ เอกสารส่วนตัวที่คุณอัปโหลด หรือหนังสือที่คุณเช่าลงในคลังของครอบครัวไม่ได้
 • การเพิ่มหนังสือลงในคลังของครอบครัวทำได้ในบางประเทศเท่านั้น
Music และ Newsstand

การซื้อใน Music และ Newsstand จะเพิ่มลงในคลังของครอบครัวไม่ได้

แก้ปัญหา

มีการนำเนื้อหาออกจากคลังของครอบครัว

หากมีคนนำเนื้อหาออกจากคลังของครอบครัว หากคนๆ นั้นออกจากกลุ่มครอบครัวไปเลย หรือหากมีการลบกลุ่มครอบครัว คุณต้องซื้อเนื้อหาดังกล่าวจึงจะใช้เนื้อหานั้นได้

เมื่อซื้อแล้ว คุณจะใช้งานต่อจากจุดเดิมได้ทันที หากคุณเคยทำการซื้อในแอปในเกมใด ก็จะได้รับสิ่งที่เคยซื้อกลับมาหลังจากซื้อเกมนั้น

ฉันซื้อเนื้อหาแล้วแต่เพิ่มลงในคลังของครอบครัวไม่ได้

หากเพิ่มเนื้อหาที่ซื้อลงในคลังของครอบครัวไม่ได้ อาจเป็นเพราะ

 • เนื้อหาไม่มีสิทธิ์เพิ่มลงในคลังของครอบครัว
 • คุณใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตส่วนตัวแทนวิธีการชำระเงินของครอบครัวเพื่อซื้อภาพยนตร์หรือรายการทีวี
"วิธีการชำระเงินของครอบครัวไม่ถูกต้อง"

หากคุณเห็นข้อความนี้ แสดงว่าวิธีการชำระเงินของครอบครัวไม่ถูกต้อง หากคุณเป็นผู้จัดการครอบครัว ให้อัปเดตวิธีการชำระเงินของครอบครัวเป็นบัตรเครดิตที่ถูกต้องเพื่อให้คุณและสมาชิกในครอบครัวเพิ่มการซื้อใหม่ลงในคลังของครอบครัวได้

ในขณะที่วิธีการชำระเงินของครอบครัวยังไม่ถูกต้อง ระบบจะไม่เพิ่มการซื้อที่ชำระเงินด้วยวิธีอื่นลงในคลังของครอบครัวโดยอัตโนมัติ หลังจากอัปเดตวิธีการชำระเงินของครอบครัวแล้ว คุณจะต้องเพิ่มรายการเหล่านั้นจากหน้ารายละเอียดลงในคลังของครอบครัวด้วยตนเอง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร