Používání rodinné mediatéky Google Play

Pomocí rodinné mediatéky Google Play můžete sdílet zakoupené aplikace, hry, filmy, televizní pořady, e-knihy a audioknihy z Google Play až s pěti členy rodiny.

Registrace rodinné mediatéky

 1. Otevřete aplikaci Obchod Play Google Play.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté Účet a poté Rodina a poté Zaregistrovat si rodinnou mediatéku.
 3. Nastavte si rodinnou mediatéku podle pokynů na obrazovce. Pokud nejste součástí rodinné skupiny, bude potřeba nejprve vytvořit skupinu.

Poznámka: Výše uvedeným způsobem si musí rodinnou mediatéku nastavit všichni členové rodiny.

Požadavky

Požadavky na správce rodiny

Pokud ještě nejste členy rodinné skupiny, správcem se stanete, až si rodinnou mediatéku zaregistrujete. Správci rodiny musí splňovat všechny následující požadavky:

 • být starší 18 let (nebo příslušného věku ve vaší zemi),
 • mít platnou kreditní nebo debetní kartu, která se použije jako rodinná platební metoda,
 • nebýt členem jiné rodinné skupiny na Googlu.

Poznámka: Pokud používáte účet Google v rámci práce, školy nebo jiné organizace, rodinu nelze vytvořit.

Požadavky na člena rodiny

Pokud se chcete připojit k rodinné skupině, musíte splňovat následující požadavky:

Země

Rodinná mediatéka je dostupná ve většině zemí, kde můžete používat Google Play.

Přidávání a odebírání nákupů v rámci rodinné mediatéky

Způsobilý zakoupený obsah se do rodinné mediatéky může přidávat automaticky, nebo zakoupené položky můžete přidávat ručně. Poznámka: Sdílení aplikací, her, filmů, televizních pořadů a knih může být v některých zemích omezeno.

Pokud z rodinné mediatéky odstraníte nákupy nebo když opustíte rodinnou skupinu, členové vaší rodiny ztratí přístup ke všem zakoupeným položkám, které jste do rodinné mediatéky přidali.

Důležité: Pokud chcete předejít možným problémům s přidáním obsahu do rodinné mediatéky, nakupujte filmy a televizní pořady pomocí rodinné platební metody, nikoli pomocí své osobní kreditní nebo debetní karty.

Přidávání a odebírání jednotlivých zakoupených položek

Aplikace a hry

 1. Otevřete aplikaci Obchod Play Google Play.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté Moje aplikace a hrya poté Nainstalováno.
 3. Klepněte na zakoupenou aplikaci nebo hru, kterou chcete přidat.
 4. Na stránce s podrobnostmi o obsahu zapněte možnost Rodinná mediatéka.

Pokud chcete obsah odstranit, možnost Rodinná mediatéka vypněte.

Filmy a televizní pořady

 1. Spusťte aplikaci Filmy a TV Google Play Filmy Play.
 2. Ve spodní části klepněte na Knihovna.
 3. Na kartě Filmy nebo Televizní pořady vyhledejte zakoupený obsah, který chcete přidat.
 4. Na stránce s podrobnostmi o obsahu zapněte možnost Rodinná mediatéka.

Pokud chcete obsah odstranit, možnost Rodinná mediatéka vypněte.

Poznámka: Pokud přidáváte televizní pořady z aplikace Filmy a TV Google Play, automaticky tím připojíte všechny epizody daného pořadu. Pokud chcete přidat nebo odstranit některé série nebo epizody, které byly zakoupeny samostatně, vyhledejte daný obsah v aplikaci Obchod Google Play a přidejte ho do rodinné knihovny ze stránky podrobností příslušné epizody nebo pořadu.

Knihy

 1. Otevřete aplikaci Knihy Play Knihy Play.
 2. Ve spodní části klepněte na Knihovna.
 3. Vyhledejte e-knihy a audioknihy, které chcete přidat.
 4. Vedle názvu knihy klepněte na ikonu možnosti Možnosti a poté Přidat do rodinné mediatéky.

Pokud chcete obsah odstranit, klepněte na možnost Možnosti a poté Odstranit z rodinné mediatéky.

Změna nastavení rodinné mediatéky

Ve výchozím nastavení se způsobilé položky přidávají do rodinné mediatéky automaticky, jakmile vytvoříte rodinnou skupinu nebo se do ní připojíte.

Pokud chcete změnit nastavení rodinné mediatéky nebo odstranit všechny nákupy určitého typu, postupujte takto:

 1. Otevřete aplikaci Obchod Play Google Play.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté Účet a poté Rodina a poté Nastavené rodinné mediatéky.
 3. Klepněte na Aplikace a hry, Filmy a televizní pořady nebo Knihy.
 4. Klepněte na Nepřidávat automaticky, udělám to ručně nebo na Automaticky přidávat zakoupené položky a poté Souhlasím.
Omezení obsahu pro jednotlivé členy rodiny

Obsah přidaný do rodinné mediatéky mohou zobrazit všichni členové rodinné skupiny.

Pomocí rodičovské kontroly můžete dostupný obsah pro jednotlivé členy rodiny omezit.

Zobrazení obsahu rodinné mediatéky

Aplikace a hry

 1. Otevřete aplikaci Obchod Play Google Play.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka.
 3. Klepněte na Rodinná mediatéka.
 4. Vyberte Aplikace, Filmy a TV nebo Knihy. Pokud konkrétní kartu nevidíte, členové rodiny do dané kategorie nepřidali žádný obsah.

Filmy a televizní pořady

 1. Otevřete aplikaci Filmy a TV Google Play Filmy Play.
 2. Ve spodní části klepněte na Knihovna.
 3. Klepněte na kartu Filmy nebo Televizní pořady.
 4. Přejděte dolů na seznam Rodinná mediatéka. Pokud jej nevidíte, znamená to, že členové rodiny do rodinné mediatéky dosud nic nepřidali.

Poznámka: Filmy může každý člen rodiny přehrávat offline až v pěti zařízeních a v rodině může být zařízení celkem 12. Najednou lze přehrávat šest filmů, ale každý film může v jednu chvíli streamovat pouze jeden uživatel.

Knihy

 1. Otevřete aplikaci Knihy Google Play Knihy Play.
 2. Ve spodní části klepněte na Knihovna.
 3. Klepněte na kartu Rodina. Pokud zde tuto kartu nevidíte, znamená to, že členové vaší rodiny ještě do rodinné mediatéky žádné knihy nepřidali.

Poznámka: Každou knihu lze v jednu chvíli stáhnout maximálně do šesti zařízení. Pokud knihu někdo ze svého zařízení odstraní, bude si ji moci stáhnout jiný člen rodiny.

Ověření, zda obsah lze přidat do rodinné mediatéky

Do rodinné mediatéky lze přidat většinu zakoupených aplikací, her, knih, filmů a televizních pořadů. U obsahu, který lze tímto způsobem přidat, se na stránce podrobností zobrazí ikona rodinné mediatéky Rodinná mediatéka.

Filmy a televizní pořady

Do rodinné mediatéky můžete přidat i filmy a televizní pořady, které jste zakoupili ještě před jejím vytvořením.

Když vytvoříte rodinnou mediatéku nebo se připojíte do něčí rodinné skupiny, nové filmy a televizní pořady sem budete moci přidávat, pouze když je zakoupíte pomocí rodinné platební metody, dárkové karty Google Play nebo propagačního kódu.

Filmy

 • Sdílení filmů s rodinnou mediatékou může být v některých zemích omezeno.
 • Pokud zakoupíte balíček filmů, budete ho do mediatéky moct přidat nebo z ní odebrat pouze jako celek, nikoli po jednotlivých filmech.
 • Do rodinné mediatéky není možné přidat filmy vypůjčené na Google Play ani koupené na YouTube.

Televizní pořady

 • Sdílení televizních pořadů v rodinné mediatéce může být v některých zemích omezeno.
 • Do rodinné mediatéky není možné přidat vypůjčené televizní pořady.
 • Není možné přidat televizní pořady koupené na YouTube.
 • Televizní pořady nejsou k dispozici ve všech zemích.
Aplikace a hry
 • Sdílení aplikací a her s rodinnou mediatékou může být v některých zemích omezeno.
 • Nákupy v aplikaci ani bezplatné aplikace s ostatními členy rodiny sdílet nelze.
 • Do rodinné mediatéky lze přidat veškeré aplikace a hry zakoupené po 2. červenci 2016. Pokud jste si aplikaci nebo hru pořídili před tímto datem, do rodinné mediatéky ji bude možné přidat, až vývojáři zpřístupní předchozí nákupy. Zda tomu tak je, zjistíte klepnutím na Další informace na stránce s podrobnostmi o dané aplikaci.
Knihy
 • Pokud vydavatel umožňuje e-knihu nebo audioknihu přidat do rodinné mediatéky, můžete ji sdílet se členy své rodiny.
 • Do rodinné mediatéky nelze přidávat bezplatné ukázky, knihy označené jako volné dílo, nahrané osobní dokumenty ani vypůjčené knihy.
 • Knihy lze do rodinné mediatéky přidávat jen v určitých zemích.
Hudba a Kiosek

Položky zakoupené z Hudby a Kiosku do rodinné mediatéky přidávat nelze.

Odstraňování problémů

Obsah byl z rodinné mediatéky odstraněn

Pokud někdo z rodinné mediatéky odstraní obsah, úplně opustí rodinnou skupinu nebo dojde ke smazání celé skupiny, nebude už tento obsah k dispozici. Pokud ho chcete dále používat, je třeba si ho zakoupit.

Jakmile obsah zakoupíte, můžete pokračovat, kde jste skončili.Pokud jste v nějaké hře provedli nákupy v aplikaci, po zakoupení hry je získáte zpět.

Zakoupený obsah nelze přidat do rodinné mediatéky

Pokud se vám do rodinné mediatéky nedaří přidat zakoupený obsah, ověřte následující skutečnosti:

 • Může se jednat o obsah, který do rodinné mediatéky přidat nelze.
 • Namísto rodinné platební metody jste k nákupu filmu nebo pořadu použili vlastní kreditní nebo debetní kartu.
Rodinná platební metoda není platná

Když se vám zobrazuje tato zpráva, vaše rodinná platební metoda není platná. Pokud jste správcem rodiny, přiřaďte k rodinné platební metodě platnou platební kartu, abyste vy i vaši rodinní příslušníci mohli do rodinné mediatéky přidávat další obsah.

Pokud rodinná platební metoda není platná, nákupy zaplacené jiným způsobem se nebudou automaticky přidávat do rodinné mediatéky. Jakmile rodinnou platební metodu aktualizujete, budete tyto položky muset do rodinné mediatéky přidat ručně ze stránky podrobností.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory