Hãy thử ứng dụng Android mới trước khi chính thức phát hành

Để thu thập phản hồi của người dùng, một số nhà phát triển cung cấp ứng dụng hoặc tính năng mới cho công chúng trước khi chính thức phát hành. Bạn có thể thử các ứng dụng hoặc tính năng này bằng cách tham gia chương trình truy cập sớm hay beta.

Quan trọng: Xin lưu ý rằng các ứng dụng này có thể kém ổn định hơn so với phiên bản sau này phát hành chính thức cho công chúng. Điều này nghĩa là ứng dụng có thể gặp lỗi hoặc một số tính năng có thể không hoạt động đúng cách khi bạn sử dụng chúng.

Ứng dụng phiên bản thử nghiệm beta hoặc truy cập sớm trên Google Play

Hãy thử các ứng dụng chưa phát hành thông qua kênh truy cập sớm

Ứng dụng truy cập sớm là các ứng dụng chưa phát hành. Để tìm và tham gia một ứng dụng truy cập sớm:

 1. Mở Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Ở cuối danh sách mà bạn thấy "Biểu đồ hàng đầu" và "Trò chơi", hãy nhấn vào Quyền truy cập sớm.
 3. Tìm ứng dụng bạn muốn có quyền truy cập sớm.
 4. Nhấn vào Cài đặt.
 5. Làm theo các hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Nếu bạn cài đặt một ứng dụng chưa phát hành, bạn có thể được tự động ghi tên vào chương trình thử nghiệm beta khi ứng dụng đó ra mắt.

Nhận phiên bản beta của ứng dụng

Ứng dụng beta là phiên bản thử nghiệm mới của các ứng dụng hiện có sẵn trên Cửa hàng Play. Phiên bản beta có thể có các tính năng chưa có sẵn trong phiên bản công khai.

Để nhận phiên bản beta của một ứng dụng, bạn phải cài đặt phiên bản công khai. Để kiểm tra xem một ứng dụng có phiên bản beta hay không:

 1. Mở Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Tìm và nhấn vào ứng dụng bạn muốn kiểm tra để đi đến trang chi tiết ứng dụng.
 3. Tìm xem trang chi tiết ứng dụng có đề cập đến phiên bản beta hay không. Hãy cuộn xuống vì thông tin này có thể ở cuối trang.
 4. Nếu phiên bản thử nghiệm có sẵn, hãy nhấn vào Tham gia sau đó Tham gia.

Chương trình thử nghiệm và truy cập sớm thường giới hạn số người tham gia

Một số ứng dụng đặt ra giới hạn về số lượng người dùng trong chương trình beta và truy cập sớm. Nếu không còn chỗ, bạn sẽ thấy thông báo rằng chương trình đã hết chỗ. Có thể có thêm chỗ sau này nếu người thử nghiệm hiện tại rời khỏi chương trình hoặc nếu nhà phát triển cho phép thêm người dùng tham gia.

Xem các ứng dụng phiên bản beta và truy cập sớm của bạn

Để xem danh sách các ứng dụng mà bạn có phiên bản chưa phát hành:

 1. Mở Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Nhấn vào biểu tượng Menu Trình đơn sau đó Ứng dụng và trò chơi của tôi sau đó Phiên bản thử nghiệm.
 3. Bạn sẽ thấy danh sách các ứng dụng đã cài đặt mà bạn có quyền truy cập sớm hoặc phiên bản thử nghiệm.

Rời khỏi chương trình beta

Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản sản xuất của một ứng dụng, bạn phải rời khỏi chương trình beta, gỡ cài đặt ứng dụng và cài đặt lại phiên bản sản xuất.

Khi bạn rời khỏi chương trình và gỡ cài đặt một ứng dụng phiên bản beta, bạn có thể mất tiến trình và bất kỳ tùy chỉnh nào bạn đã thực hiện với ứng dụng.

Để rời khỏi chương trình beta:

 1. Mở Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Tìm ứng dụng bạn muốn rời khỏi.
 3. Nhấn vào ứng dụng để mở trang chi tiết cho ứng dụng.
 4. Cuộn xuống để tìm phần thử nghiệm beta.
 5. Nhấn vào Rời khỏi sau đó Rời khỏi.
 6. Gỡ cài đặt ứng dụng.
 7. Cài đặt lại ứng dụng. Nếu bạn không gỡ cài đặt và cài đặt lại ứng dụng, ứng dụng có thể cập nhật khi phiên bản công khai của ứng dụng được cập nhật.

Lưu ý: Nếu bạn rời khỏi chương trình beta hoặc truy cập sớm, chỗ của bạn sẽ trống và một người khác có thể chiếm chỗ đó. Không thể đảm bảo là bạn sẽ lấy lại được chỗ của mình sau này.

Cung cấp phản hồi cho nhà phát triển

Nhà phát triển muốn nhận được phản hồi của bạn về ứng dụng phiên bản beta và chưa phát hành. Để cung cấp phản hồi:

 1. Mở Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Tìm ứng dụng bạn muốn cung cấp phản hồi.
 3. Nhấn vào ứng dụng để mở trang chi tiết cho ứng dụng.
 4. Cuộn xuống phần "Phản hồi riêng tư cho nhà phát triển" của trang và nhấn vào Nhập phản hồi.
 5. Để lại phản hồi của bạn cho nhà phát triển.
 6. Nhấn vào Đăng. Chỉ có nhà phát triển mới nhìn thấy phản hồi, những người dùng khác sẽ không thấy phản hồi của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng ứng dụng truy cập sớm hoặc ứng dụng phiên bản beta, bạn sẽ không thể đánh giá về ứng dụng đó trên Cửa hàng Play.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?