เข้าร่วมครอบครัวใน Google

เมื่อเข้าร่วมกลุ่มครอบครัว คุณจะแชร์บริการต่างๆ สำหรับครอบครัวทั่วทั้ง Google กับสมาชิกในครอบครัวได้สูงสุด 5 คน
สำคัญ: สมาชิกครอบครัว 5 คนนี้นับรวมสมาชิกครอบครัวที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมครอบครัวแต่ยังไม่ได้ตอบรับคำเชิญด้วย

วิธีทำงานของกลุ่มครอบครัว

เมื่อเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวแล้ว คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัว: ผู้จัดการครอบครัวจะต้องตั้งค่าวิธีการชำระเงินของครอบครัวก่อน คุณจึงจะใช้วิธีนั้นซื้อสินค้าหรือบริการใน Google Play ได้
 • ใช้บริการครอบครัว: ใช้หรือสมัครใช้บริการครอบครัว เช่น Google One, คลังของครอบครัวใน Google Play หรือแพ็กเกจ YouTube Premium สำหรับครอบครัว ทั้งนี้เด็กที่อายุต่ำกว่า 13 ปี (หรืออายุตามหลักเกณฑ์ในประเทศของคุณ) จะเข้าถึงฟีเจอร์ของ YouTube ได้อย่างจำกัด หากต้องการดูบริการต่างๆ ที่ครอบครัวใช้ได้ โปรดไปที่ g.co/YourFamily 

เข้าร่วมกลุ่มครอบครัว

หากมีคนเชิญให้คุณเข้าร่วมครอบครัว คุณจะได้รับอีเมลหรือข้อความที่มีคำเชิญ ทำตามวิธีการที่ปรากฏบนคำเชิญเพื่อเข้าร่วมกลุ่มครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวจะเห็นข้อมูลใดบ้างเกี่ยวกับสมาชิกคนอื่นๆ

เมื่อเข้าร่วมครอบครัวแล้ว สมาชิกในครอบครัวอาจเห็นชื่อ รูปภาพ และอีเมลของคุณ

เนื่องจากผู้จัดการครอบครัวมีหน้าที่รับผิดชอบวิธีการชำระเงินของครอบครัว และจะได้รับใบเสร็จรับเงินสำหรับทุกรายการที่คุณซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัว

สมาชิกในครอบครัวจะดูเนื้อหาที่เพิ่มลงในคลังของครอบครัวได้

หากครอบครัวของคุณแชร์การเป็นสมาชิก Google One สมาชิกในครอบครัวจะดูปริมาณที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันซึ่งคุณใช้ไปแล้วได้ แต่จะไม่มีการแชร์ไฟล์ของคุณกับครอบครัว

ข้อกำหนดสำหรับการเข้าร่วมครอบครัว

หากต้องการเข้าร่วมกลุ่มครอบครัว คุณต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

 • มีบัญชี Google อย่างไรก็ตาม คุณจะเข้าร่วมครอบครัวโดยใช้บัญชี Google จากที่ทำงาน โรงเรียน หรือองค์กรอื่นๆ ไม่ได้
 • อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกับผู้จัดการครอบครัว
 • ไม่ได้อยู่ในกลุ่มครอบครัวอื่น
 • ไม่ได้เปลี่ยนกลุ่มครอบครัวในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
 • ไม่ได้เป็นสมาชิก Google One ในปัจจุบัน
  • ผู้ใช้จะซื้อแพ็กเกจ Google One รายบุคคลได้หลังที่ได้รับการเพิ่มเข้าไปในครอบครัวแล้ว

ออกหรือเปลี่ยนกลุ่มครอบครัว

คุณต้องออกจากกลุ่มปัจจุบันก่อนจึงจะเปลี่ยนกลุ่มครอบครัวได้
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณออกจากกลุ่มครอบครัว
 • คุณจะเปลี่ยนกลุ่มครอบครัวได้เพียง 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน ถ้าออกจากกลุ่มครอบครัวหนึ่งเพื่อไปเข้าร่วมกลุ่มใหม่ คุณจะเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวอื่นไม่ได้อีกเป็นเวลา 12 เดือน
 • คุณจะสั่งซื้อเนื้อหาโดยใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัวไม่ได้ แต่อาจยังมีการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการสั่งซื้อใดๆ ที่รอดำเนินการอยู่
 • คุณจะเข้าถึงคลังของครอบครัวใน Google Play รวมถึงรายการใดๆ ที่สมาชิกในครอบครัวเพิ่มไว้ไม่ได้อีก
 • ระบบจะนำรายการสั่งซื้อที่คุณเพิ่มไว้ในคลังของครอบครัวใน Google Play ออก และสมาชิกในครอบครัวจะเข้าถึงรายการดังกล่าวไม่ได้อีก
 • หากผู้จัดการครอบครัวซื้อแพ็กเกจ Google Play Music สำหรับครอบครัวไว้ คุณจะเข้าถึงไม่ได้อีก
 • หากครอบครัวของคุณแชร์การเป็นสมาชิก Google One และคุณเป็นผู้จัดการแพ็กเกจ Google One นั้น สมาชิกในครอบครัวจะใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันไม่ได้อีกต่อไป หากพื้นที่เก็บข้อมูลของสมาชิกคนใดเต็ม ไฟล์ของบุคคลดังกล่าวจะยังคงปลอดภัย แต่จะเก็บข้อมูลใหม่ไม่ได้อีก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่เก็บข้อมูลเต็ม
  • ครอบครัวของคุณจะสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของสมาชิกและผู้เชี่ยวชาญจาก Google
 • หากครอบครัวของคุณแชร์การเป็นสมาชิก Google One และบุคคลคนอื่นเป็นผู้จัดการแผนบริการ Google One คุณจะสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกัน สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของสมาชิก และผู้เชี่ยวชาญจาก Google
 • คุณจะยังใช้บัญชี Google และเนื้อหาที่ซื้อโดยใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัวได้ต่อไป
ออกจากกลุ่มครอบครัว

สำคัญ: หากคุณเป็นผู้จัดการครอบครัว คุณจะออกจากกลุ่มครอบครัวไม่ได้

อุปกรณ์เคลื่อนที่หรือเว็บเบราว์เซอร์

 1. ไปที่หน้าครอบครัวของคุณใน Google

 2. เลือกเมนู เมนู จากนั้นออกจากกลุ่มครอบครัว จากนั้นออกจากกลุ่ม

สำคัญ: หากคุณสร้างครอบครัวในผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Golgle (Play Store, Family Link, Google One) คุณจะออกจากครอบครัวในผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ด้วย โดยทำตามวิธีการด้านล่าง

แอป Play Store

 1. เปิดแอป Play Store Google Play

 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู จากนั้น บัญชี จากนั้นครอบครัว จากนั้นดูสมาชิกครอบครัว

 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ออกจากกลุ่มครอบครัว จากนั้นออกจากกลุ่ม

 4. พิมพ์รหัสผ่าน แล้วแตะยืนยัน

แอป Family Link

หมายเหตุ: Family Link มีให้บริการในบางพื้นที่เท่านั้น หากต้องการใช้ Family Link โปรดลงชื่อสมัครใช้ที่ g.co/YourFamily

 1. เปิดแอป Family Link Family Link

 2. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะเมนู เมนู จากนั้น กลุ่มครอบครัว

 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น ออกจากครอบครัว จากนั้นออกจากกลุ่ม

 4. พิมพ์รหัสผ่าน แล้วแตะยืนยัน

แอป Google One

 1. เปิดแอป Google One Google One

 2. แตะการตั้งค่าด้านบน

 3. แตะจัดการการตั้งค่าครอบครัว จากนั้นจัดการกลุ่มครอบครัว

 4. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น ออกจากครอบครัว จากนั้นออกจากกลุ่ม

 5. พิมพ์รหัสผ่าน แล้วแตะยืนยัน

แก้ปัญหา

ปัญหาเกี่ยวกับคำเชิญ

มีการใช้คำเชิญไปแล้ว

คำเชิญแต่ละรายการจะมีลิงก์ลงชื่อสมัครใช้แบบไม่ซ้ำซึ่งจะใช้ได้เพียงครั้งเดียว

ถ้าคุณส่งต่อคำเชิญให้ใคร คนนั้นจะใช้ลิงก์แบบไม่ซ้ำเพื่อเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวได้

ถ้าคุณใช้คำเชิญนั้นกับบัญชี Google อื่นไปแล้ว คุณสามารถออกจากกลุ่มครอบครัวแล้วขอคำเชิญใหม่เพื่อใช้กับอีเมลอีกรายการหนึ่ง

คำเชิญหมดอายุแล้ว

คำเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มครอบครัวมีอายุ 2 สัปดาห์

หากคำเชิญหมดอายุ ให้ติดต่อผู้จัดการครอบครัวและขอให้ส่งคำเชิญให้คุณอีกครั้ง

ฉันได้รับข้อผิดพลาด

ปัญหาในการเข้าร่วมกลุ่มครอบครัว

 • การเปลี่ยนครอบครัว: คุณเปลี่ยนครอบครัวได้เพียง 1 ครั้งในรอบ 12 เดือน
 • ข้อจำกัดของประเทศ: คุณต้องอาศัยอยู่ในประเทศเดียวกับผู้จัดการครอบครัว

กลุ่มครอบครัวปิดใช้อยู่

ผู้จัดการครอบครัวต้องไปที่ myaccount.google.com เพื่อคืนค่าบัญชีของตน

คุณอยู่ในกลุ่มครอบครัวอยู่แล้ว

คุณเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวได้ทีละ 1 กลุ่มเท่านั้น หากต้องการเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวอื่น คุณจะต้องออกจากกลุ่มครอบครัวปัจจุบันแล้วเข้าร่วมกลุ่มใหม่

ผู้จัดการครอบครัวลบกลุ่มครอบครัวไปแล้ว

หากผู้จัดการครอบครัวลบกลุ่มครอบครัว จะมีผลดังนี้

 • คุณจะสั่งซื้อเนื้อหาโดยใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัวไม่ได้ แต่อาจยังมีการเรียกเก็บเงินสำหรับรายการสั่งซื้อใดๆ ที่รอดำเนินการอยู่
 • คุณจะเข้าถึงคลังของครอบครัวใน Google Play รวมถึงรายการใดๆ ที่สมาชิกในครอบครัวเพิ่มไว้ไม่ได้อีก
 • ระบบจะนำรายการสั่งซื้อที่คุณเพิ่มไว้ในคลังของครอบครัวใน Google Play ออก และสมาชิกในครอบครัวจะเข้าถึงรายการดังกล่าวไม่ได้อีก
 • หากผู้จัดการครอบครัวสมัครแพ็กเกจ Google Play Music สำหรับครอบครัวไว้ คุณจะเข้าถึงแพ็กเกจไม่ได้อีกต่อไป
 • หากครอบครัวของคุณแชร์การเป็นสมาชิก Google One และคุณเป็นผู้จัดการแพ็กเกจ Google One นั้น สมาชิกในครอบครัวจะใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันไม่ได้อีกต่อไป หากพื้นที่เก็บข้อมูลของสมาชิกคนใดเต็ม ไฟล์ของบุคคลดังกล่าวจะยังคงปลอดภัย แต่จะเก็บข้อมูลใหม่ไม่ได้อีก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อพื้นที่เก็บข้อมูลเต็ม
  • ครอบครัวของคุณจะสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของสมาชิกและผู้เชี่ยวชาญจาก Google
 • หากครอบครัวของคุณแชร์การเป็นสมาชิก Google One และคนอื่นเป็นผู้จัดการแพ็กเกจ Google One คุณจะสูญเสียสิทธิ์เข้าถึงที่จัดเก็บข้อมูลที่ใช้ร่วมกันของครอบครัว ตลอดจนสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของสมาชิก และผู้เชี่ยวชาญจาก Google
 • คุณจะยังใช้บัญชี Google และเก็บเนื้อหาใดๆ ที่เคยซื้อไว้โดยใช้วิธีการชำระเงินของครอบครัวได้ต่อไป

หมายเหตุ: คุณเปลี่ยนกลุ่มครอบครัวได้เพียงปีละครั้ง หากคุณเข้าร่วมหรือสร้างกลุ่มครอบครัวใหม่ คุณจะเข้าร่วมกลุ่มครอบครัวอื่นไม่ได้ไปอีก 12 เดือน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว