Správa rodiny na Googlu

Jako správce rodiny můžete do rodinné skupiny přizvat až pět dalších členů. Členy můžete také odebírat, případně můžete celou skupinu smazat.

Přidávání členů rodiny

Členové rodiny musí žít ve stejné zemi jako vy.

Jak přidat členy rodiny

Pomocí níže uvedeného postupu můžete do své rodiny pozvat členy rodiny starší 13 let (nebo příslušného věku ve vaší zemi). Když se do rodiny připojí nový člen, budete informováni e-mailem. Postup pozvání členů rodiny:

Prohlížeč v počítači nebo v zařízení

 1. Přejděte na stránku Vaše rodina na Googlu.
 2. Klikněte na Pozvat člena rodiny.
 3. Zadejte e-mailovou adresu člena rodiny.
 4. Klikněte na Odeslat.

Aplikace Family Link

Služba Family Link nemusí být dostupná ve všech zemích. Aplikaci Family Link získáte na adrese g.co/familylink.

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Family Link Family Link.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté Rodinná skupinaa poté Pozvat členy rodiny.

Aplikace Google One

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Google One Google One.
 2. Nahoře klepněte na Nastavení.
 3. Klepněte na Spravovat rodinua poté Spravovat rodinné skupinya poté Pozvat členy rodiny.

Aplikace Asistent Google

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Asistent Google Assistant (iOS).
 2. Vpravo dole klepněte na Prozkoumat Explore.
 3. Na kartě „Vy“ klepněte na Vaši blízcí a poté  Přidat osobu.
 4. Vyberte kontakt, který chcete přidat do rodinné skupiny.
 5. Zapněte možnost Rodinná skupina a klepněte na Přidat.

Odebírání členů rodiny

Pokud jste správce rodiny, členy rodinné skupiny můžete odebrat.

Co se stane, když člena z rodinné skupiny odeberete
 • Uživateli odebranému z rodinné skupiny bude ponechán účet Google. Zůstane mu také veškerý obsah zakoupený pomocí rodinné platební metody.
 • Uživatel bude o odebrání informován e-mailem.
 • Uživatel odebraný z rodinné skupiny nebude moci nakupovat pomocí rodinné platební metody a nebude mít přístup ke službám sdíleným v rámci rodinné skupiny.
 • Nevyřízené nákupy pomocí rodinné platební metody vám budou ještě naúčtovány. Můžete však požádat o vrácení platby za nechtěné nebo neúmyslné nákupy.
 • Pokud jste nastavili rodinnou mediatéku Google Play, veškerý obsah, který daný člověk přidal, bude odebrán a ostatní členové rodiny k němu ztratí přístup. Odebraný uživatel přijde o přístup k obsahu v rodinné mediatéce.
 • Pokud vaše rodina sdílí členství Google One, odebraný člověk přestane používat vaše sdílené úložiště. Když mu dojde úložný prostor, jeho soubory zůstanou v bezpečí, ale nebude si moci ukládat nic nového. Přečtěte si, co se stane, když mu dojde úložný prostor.
  • Odebraný člověk také přijde o přístup k dalším členským výhodám a odborníkům Google.

Odebrání dětí pod dohledem

Pokud jste vytvořili účet Google pro člena rodiny mladšího 13 let (nebo příslušného věku ve vaší zemi) nebo jste dali dítěti souhlas dál používat účet Google a chcete tohoto člena z rodiny odebrat, musíte jeho účet Google smazat.

Starší děti

Pokud je člen rodiny starší 13 let (nebo příslušného věku ve vaší zemi) a má účet, který jste se spolu s ním rozhodli spravovat ve službě Family Link, po odebrání z rodinné skupiny už jeho účet Google a zařízení nebudou spravovány.

Postup odebrání člena z rodinné skupiny

Prohlížeč v počítači nebo v zařízení

 1. Přejděte na stránku Vaše rodina na Googlu.
 2. Vyberte člena rodiny, kterého chcete odebrat a poté Odebrat členaa poté Odebrat.

Aplikace Family Link

Poznámka: Služba Family Link nemusí být dostupná ve všech zemích. Aplikaci Family Link získáte na adrese g.co/familylink.

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Family Link Family Link.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté Rodinná skupina.
 3. Klepněte na jméno člena rodiny, kterého chcete odebrat.
 4. Klepněte na Odebrat člena.

Aplikace Google One

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Google One Google One.
 2. Nahoře klepněte na Nastavení.
 3. Klepněte na Spravovat rodinu a poté Spravovat rodinnou skupinu.
 4. Klepněte na jméno člena rodiny, kterého chcete odebrat.
 5. Klepněte na Odebrat člena.

Aplikaci Asistent Google

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Asistent Google Assistant (iOS).
 2. Vpravo dole klepněte na Explore.
 3. Vpravo nahoře klepněte na svou profilovou fotku nebo iniciály a poté Nastavení.
 4. Na kartě „Vy“ klepněte na Vaši blízcí a poté  Vaše rodinná skupina na Googlu.
 5. U jména člena rodiny, kterého chcete odebrat, klepněte na Odebrat X.
 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a odeberte svou rodinnou skupinu.

Smazání rodinné skupiny

Pokud jste správce rodiny, rodinnou skupinu můžete smazat.

Co se stane, když rodinnou skupinu smažete
 • Všem členům rodinné skupiny bude ponechán účet Google a veškerý obsah, který zakoupili pomocí rodinné platební metody.
 • Pokud jste nastavili rodinnou mediatéku Google Play, jednotliví členové rodinné skupiny přijdou o přístup k obsahu, který přidali ostatní členové.
 • Nevyřízené nákupy pomocí rodinné platební metody vám budou účtovány. V případě nežádoucích nebo náhodných nákupů však můžete požádat o vrácení platby.
 • Pokud máte předplacený rodinný tarif Hudby Google Play, rodina k této službě ztratí přístup.
 • Pokud vaše rodina sdílí členství Google One, ztratí přístup ke sdílenému úložišti. Když členům rodiny dojde úložný prostor, jejich soubory zůstanou v bezpečí, ale nebudou si moci ukládat nic nového. Přečtěte si, co se stane, když jim dojde úložný prostor.
  • Vaše rodina také přijde o přístup k dalším členským výhodám a odborníkům Google.
 • Pokud rodinnou skupinu smažete, budete moci vytvořit novou nebo se přidat k jiné pouze jednou v následujících 12 měsících.
Postup smazání rodinné skupiny

Rodinné skupiny s dětmi pod dohledem

Pokud jste vytvořili účet Google pro člena rodiny mladšího 13 let (nebo příslušného věku ve vaší zemi) nebo jste dali dítěti souhlas dál používat účet Google, musíte jeho účet Google smazat, než budete moct smazat rodinnou skupinu.

Starší děti

Pokud máte v rodinné skupině dítě starší 13 let (nebo příslušného věku ve vaší zemi), jehož účet jste se spolu s dítětem rozhodli spravovat ve službě Family Link, po smazání rodinné skupiny už jeho účet Google a zařízení nebudou spravovány.

Prohlížeč v počítači nebo v zařízení

 1. Přejděte na stránku Vaše rodina na Googlu.
 2. Klikněte nebo klepněte na nabídku Nabídka a poté Smazat rodinnou skupinu.

Aplikace Family Link

Poznámka: Služba Family Link nemusí být dostupná ve všech zemích. Aplikaci Family Link získáte na adrese g.co/familylink.

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Family Link Family Link.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídka a poté Rodinná skupina.
 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další možnosti a poté Smazat rodinnou skupinu a poté Smazat.

Aplikace Google One

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Google One Google One.
 2. Nahoře klepněte na Nastavení.
 3. Klepněte na Spravovat rodinu a poté Spravovat rodinnou skupinu.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností a poté Smazat rodinnou skupinu a poté Smazat.

Aplikaci Asistent Google

 1. Na iPhonu nebo iPadu otevřete aplikaci Asistent Google Assistant (iOS).
 2. Vpravo dole klepněte na Explore.
 3. Vpravo nahoře klepněte na svou profilovou fotku nebo iniciály a poté Nastavení.
 4. Na kartě „Vy“ klepněte na Vaši blízcí a poté  Vaše rodinná skupina na Googlu.
 5. Klepněte na Smazat rodinnou skupinu.
 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce a smažte svou rodinnou skupinu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory