Styra appbehörigheter i Android 6.0 eller senare

När du installerar en app från Google Play på en enhet med Android 6.0 eller senare kan du styra vilka funktioner och vilken information som appen får åtkomst till. Detta kallas behörigheter. En app kan till exempel behöva åtkomst till enhetens kontakter eller plats. Du kan styra vilka behörigheter en app ska ha efter att appen har installerats på enheten.

Tips! Du kan kontrollera vilken version av Android som används på enheten genom att öppna appen Inställningar. Tryck sedan på Om telefonenOm surfplattan eller Om enheten.

När du installerar en app

När du laddar ned appar från Play Butik får du ibland ange om appen får använda information innan du installerar. När du laddar ned appar som har skapats för Android 6.0 och senare kan du tillåta eller neka behörighet när du börjar använda dem.

 1. Öppna appen Play Butik Google Play.
 2. Besök appens informationssida. Om du vill granska behörigheter innan du installerar rullar du till Utvecklare och trycker på Behörighetsinformation.
 3. Tryck på Installera.
  • Vissa appar installeras direkt. När du använder en app kan du tillåta eller neka enskilda behörigheter innan appen använder den typen av information.
  • För andra appar visar Google Play alla behörighetsgrupper appen får åtkomst till innan du installerar. Med hjälp av dessa uppgifter kan du avgöra om du vill installera appen eller inte.

När appar har installerats på enheten

När en app på enheten uppdateras kan det hända att appens behörigheter ändras.

Om du har aktiverat automatiska uppdateringar

För appar som skapats för Android 6.0 och senare: Du behöver inte granska eller godkänna ändrade behörigheter för att appen ska kunna uppdateras. Första gången du använder en funktion i appen där den nya behörigheten behövs, får du tillåta eller neka att appen använder informationen eller funktionen.

För andra appar: Du behöver inte granska eller godkänna behörigheter som du redan har godkänt för en app en gång till. Om appen kräver åtkomst till nya behörighetsgrupper eller behörigheter i gruppen Övriga uppmanas du att godkänna uppdateringen även om du har aktiverat automatiska uppdateringar.

Om du hellre granskar varje uppdatering manuellt kan du stänga av automatiska uppdateringar enligt instruktionerna nedan.

Inaktivera automatiska uppdateringar

Om du vill granska varje uppdatering innan du installerar den kan du stänga av automatiska uppdateringar.

Inaktivera automatiska uppdateringar för specifika appar

 1. Öppna appen Play Butik Google Play.
 2. Tryck på Meny Meny följt av Mina appar och spel följt av Installerad.
 3. Välj en app.
 4. Tryck på Mer Mer.
 5. Avmarkera kryssrutan bredvid Automatiska uppdateringar om den inte redan är avmarkerad.

Inaktivera automatiska uppdateringar för alla appar

 1. Öppna appen Play Butik Google Play.
 2. Tryck på menyn Meny följt av Inställningar följt av Uppdatera appar automatiskt följt av Uppdatera inte appar automatiskt.

När du använder en snabbapp

När du använder en snabbapp kan du tillåta eller neka behörigheter. Så här visar du behörigheterna för en snabbapp:

 1. Öppna appen Inställningar Inställningar på enheten.
 2. Öppna Google följt av Snabbappar.
 3. Tryck på appen som du vill visa mer information om. 
 4. Titta under Behörigheter för att se vilka behörigheter appen har. 
   

Aktivera eller inaktivera behörigheter

Du kan när som helst ändra behörigheterna för appar i huvudappen för Inställningar i enheten. Tänk på att vissa appfunktioner inte kan användas om behörigheterna stängs av.

Obs! Om du använder ett Google-konto som tillhör din arbetsplats, en skola eller en institution kanske administratören använder appen för enhetspolicy för att styra vissa behörigheter.

Visa alla behörigheter för varje app

För appar på enheten:

 1. Öppna appen Inställningar Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar eller Apphanteraren (det kan se olika ut beroende på vilken enhet du har).
 3. Tryck på appen som du vill uppdatera.
 4. Tryck på Behörigheter.
 5. Dra reglaget åt höger så att det blir grönt bredvid en behörighet som du vill aktivera. Om du vill inaktivera en behörighet drar du reglaget åt vänster så att det blir grått.

För snabbappar

 1. Öppna appen Inställningar Inställningar på enheten.
 2. Öppna Google följt av Snabbappar.
 3. Tryck på appen som du vill visa mer information om. 
 4. Titta under Behörigheter
Visa alla appar på enheten som har tillgång till vissa behörigheter
 1. Öppna appen Inställningar Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar eller Apphanteraren (det kan se olika ut beroende på vilken enhet du har).
 3. Tryck på Inställningar Inställningar följt av Appbehörighet. Om Appbehörighet inte visas kan du behöva trycka på Sekretess och säkerhet följt av Appbehörighet.
 4. Tryck på en behörighet.
 5. Om du vill aktivera behörigheten för en specifik app drar du reglaget åt höger så att det blir grönt. Om du vill stänga av en behörighet drar du reglaget åt vänster så att det blir grått.
Kontrollera appbehörigheter om en app inte fungerar

Om en funktion i en app inte fungerar som du förväntar dig kan du pröva med stegen nedan.

Steg 1: Följ instruktionerna för att kontakta apputvecklaren.

Steg 2: Kontrollera om några behörigheter har inaktiverats. Så här kontrollerar du appens behörigheter:

 1. Öppna appen Inställningar Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Appar eller Apphanteraren (det kan se olika ut beroende på vilken enhet du har).
 3. Tryck på appen som du vill förhandsgranska.
 4. Tryck på Behörigheter. Om någon behörighet är avstängd är reglaget bredvid den grått.
 5. Du kan aktivera behörigheter för att se om det löser problemet. Aktivera en behörighet genom att dra reglaget åt höger så att det blir grönt.
 6. Försök använda appen igen.

Appbehörigheter för Android 6.0 och senare

Här nedanför visas de appbehörigheter som finns i Android 6.0 och senare. Vilka behörigheter som visas i din enhet varierar beroende på tillverkaren.

Granska behörigheterna i din enhet genom att följa instruktionerna under Aktivera och inaktivera behörigheter ovan.

 • Kroppssensorer
 • Kalender
 • Kamera
 • Kontakter
 • Plats
 • Mikrofon
 • Mobil
 • Sms
 • Lagring

Obs! Om du har en tidigare version av Android än Android 6.0 i enheten läser du Granska appbehörigheter om du vill veta mer om hur behörigheter fungerar i din enhet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?