Styra appbehörigheter i Android 6.0 eller senare

När du installerar en app från Google Play på en enhet med Android 6.0 eller senare kan du styra vilka funktioner och vilken information som appen får åtkomst till. Detta kallas behörigheter. En app kan till exempel behöva åtkomst till enhetens kontakter eller plats. Du kan styra vilka behörigheter en app ska ha efter att appen har installerats på enheten.

Tips! Du kan kontrollera vilken version av Android som används på enheten genom att öppna appen InställningarAppen Inställningar. Sedan trycker du på Systemoch sedanOm telefonen eller Om surfplattan.

När du installerar en app

När du laddar ned appar från Play Butik får du ibland ange om appen får använda information innan du installerar. När du laddar ned appar som har skapats för Android 6.0 och senare kan du tillåta eller neka behörighet när du börjar använda dem.

 1. Öppna Play Butik-appen Google Play.
 2. Öppna informationssidan för en app. Om du vill granska behörigheter innan du installerar skrollar du till Utvecklare och trycker på Behörighetsinformation.
 3. Tryck på Installera.
  • Vissa appar installeras direkt. När du använder en app kan du tillåta eller neka enskilda behörigheter innan appen använder den typen av information.
  • För andra appar visar Google Play alla behörighetsgrupper appen får åtkomst till innan du installerar. Med hjälp av dessa uppgifter kan du avgöra om du vill installera appen eller inte.

När appar har installerats på enheten

När en app på enheten uppdateras kan det hända att appens behörigheter ändras.

Om du har aktiverat automatiska uppdateringar

För appar som skapats för Android 6.0 och senare: Du behöver inte granska eller godkänna ändrade behörigheter för att appen ska kunna uppdateras. Första gången du använder en funktion i appen där den nya behörigheten behövs får du tillåta eller neka att appen använder informationen eller funktionen.

För andra appar: Du behöver inte granska eller godkänna behörigheter som du redan har godkänt för en app en gång till. Om appen kräver åtkomst till nya behörighetsgrupper eller behörigheter i gruppen Övriga uppmanas du att godkänna uppdateringen även om du har aktiverat automatiska uppdateringar.

Om du hellre granskar varje uppdatering manuellt kan du stänga av automatiska uppdateringar enligt instruktionerna nedan.

Inaktivera automatiska uppdateringar

Om du vill granska varje uppdatering innan du installerar den kan du stänga av automatiska uppdateringar.

Inaktivera automatiska uppdateringar för specifika appar

 1. Öppna Play Butik-appen Google Play.
 2. Tryck på menynMenyoch sedanMina appar och speloch sedanInstallerade appar.
 3. Välj en app.
 4. Tryck på Mer Mer.
 5. Stäng av Aktivera automatisk uppdatering.

Inaktivera automatiska uppdateringar för alla appar

 1. Öppna Play Butik-appen Google Play.
 2. Tryck på menyn Menyoch sedanInställningar.
 3. Tryck på Uppdatera appar automatisktoch sedanUppdatera inte appar automatisktoch sedanKlar.

Aktivera eller inaktivera behörigheter

Du kan när som helst ändra behörigheterna för appar i huvudappen för Inställningar i enheten. Tänk på att vissa appfunktioner inte kan användas om behörigheterna stängs av.

Obs! Om du använder ett Google-konto som tillhör en arbetsplats, skola eller myndighet kanske administratören styr vissa behörigheter med Device Policy-appen.

Visa alla behörigheter för varje app

För appar som har installerats på enheten

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på Android-enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar.
 3. Tryck på appen som du vill uppdatera.
 4. Tryck på Behörigheter.
 5. Välj vilka behörigheter du vill att appen ska ha, till exempel Kamera eller Telefon.

För snabbappar

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på Android-enheten.
 2. Klicka på Appar och aviseringar där du kan se senast öppnade appar högst upp.
 3. Tryck på appen som du vill visa mer information om.
 4. Titta under Behörigheter.
Visa alla appar på enheten som har tillgång till vissa behörigheter
 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på Android-enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar.
 3. Tryck på Avancerat och sedanAppbehörigheter.
 4. Välj en behörighet, till exempel Kalender, Plats eller Telefon.
 5. Välj vilka appar som ska få åtkomst till behörigheten.
Kontrollera appbehörigheter om en app inte fungerar

Om en funktion i en app inte fungerar som du förväntar dig kan du pröva med stegen nedan.

Steg 1: Följ anvisningarna för att kontakta apputvecklaren.

Steg 2: Kontrollera om några behörigheter har inaktiverats. Så här kontrollerar du appens behörigheter:

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på Android-enheten.
 2. Tryck på Appar och aviseringar.
 3. Tryck på appen som du vill förhandsgranska.
 4. Tryck på Behörigheter. Om någon behörighet är avstängd är reglaget bredvid den grått.
 5. Du kan aktivera behörigheter för att se om det löser problemet. Om du vill aktivera en behörighet trycker du på den.
 6. Försök använda appen igen.

Appbehörigheter för Android 6.0 och senare

Här nedanför visas de appbehörigheter som finns i Android 6.0 och senare. Vilka behörigheter som visas i din enhet varierar beroende på tillverkaren.

Granska behörigheterna i din enhet genom att följa instruktionerna under "Aktivera och inaktivera behörigheter" ovan.

 • Kroppssensorer
 • Kalender
 • Kamera
 • Kontakter
 • Plats
 • Mikrofon
 • Telefon
 • Sms
 • Lagring

Obs! Om du har en tidigare version än Android 6.0 kan du läsa mer om hur behörigheter fungerar på enheten i Granska appbehörigheter.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt