Nastavení oprávnění aplikací v systému Android verze 6.0 a vyšší

Když do zařízení se systémem Android verze 6.0 a vyšší nebo do Chromebooku instalujete aplikaci z Google Play, můžete určit, ke kterým funkcím nebo údajům bude mít aplikace přístup (tzv. oprávnění). Aplikace například může požadovat oprávnění k zobrazení kontaktů v zařízení nebo polohy. Po instalaci aplikace můžete spravovat, ke kterým oprávněním získá přístup.

Tip: Chcete-li zjistit, jakou verzi systému Android vaše zařízení používá, přejděte v zařízení do aplikace Nastavení Aplikace Nastavení. Potom klepněte na Systéma pakInformace o telefonu nebo Informace o tabletu.

Při instalaci aplikace

Když stahujete aplikace z Obchodu Play, některé z nich budou před instalací žádat o oprávnění k použití určitých informací. Když stahujete aplikace pro Android 6.0 a vyšší, můžete povolit nebo zakázat oprávnění, jakmile příslušné aplikace začnete používat.

 1. Spusťte aplikaci Obchod Play Google Play.
 2. Přejděte na stránku podrobností aplikace. Chcete-li před instalací zkontrolovat oprávnění, přejeďte do sekce Vývojář a klepněte na Podrobnosti oprávnění.
 3. Klepněte na Nainstalovat.
  • Některé aplikace se nainstalují okamžitě. Při používání aplikace budete moci povolit nebo zakázat jednotlivé žádosti o oprávnění dříve, než aplikace příslušný typ dat použije.
  • U ostatních aplikací vás Google Play před instalací informuje o všech skupinách oprávnění, které budou moci použít. Na základě toho se můžete rozhodnout, zda aplikaci chcete nainstalovat.

Při aktualizaci aplikací instalovaných v zařízení

Když se aplikace nainstalovaná v zařízení aktualizuje, může u ní dojít ke změnám oprávnění.

Pokud máte zapnuté automatické aktualizace

U aplikací navržených pro Android 6.0 a vyšší: Nebudete muset kontrolovat a schvalovat změny oprávnění, aby se aplikace aktualizovala. Až poprvé použijete funkci, která využívá nové oprávnění, můžete povolit nebo zamítnout použití příslušných dat nebo funkcí.

U ostatních aplikací: Nebudete muset znovu kontrolovat a schvalovat oprávnění, která jste již v rámci aplikace schválili. Pokud aplikace potřebuje přístup k dalším skupinám oprávnění nebo oprávněním ve skupině Ostatní, budete požádáni o přijetí aktualizace, a to i když jste nastavili automatické aktualizace.

Pokud dáváte přednost ruční kontrole jednotlivých aktualizací, můžete automatické aktualizace vypnout podle pokynů níže.

Vypnutí automatických aktualizací

Pokud dáváte přednost kontrole jednotlivých aktualizací před jejich instalací, můžete automatické aktualizace vypnout.

Vypnutí automatických aktualizací u konkrétních aplikací

 1. Spusťte aplikaci Obchod Play Google Play.
 2. Klepněte na nabídkuNabídkaa pakMoje aplikace a hrya pakNainstalováno.
 3. Vyberte aplikaci.
 4. Klepněte na ikonu možností Možnosti.
 5. Vypněte možnost Aut. aktualizace.

Vypnutí automatických aktualizací u všech aplikací

 1. Spusťte aplikaci Obchod Play Google Play.
 2. Klepněte na nabídkuNabídkaa pakNastavení.
 3. Klepněte na Automatické aktualizace aplikacía pakNeaktualizovat aplikace automatickya pakHotovo.

Povolení a zakázání oprávnění

Oprávnění, ke kterým budou mít aplikace přístup, můžete kdykoliv změnit v hlavní aplikaci Nastavení v zařízení. Upozorňujeme, že zakázání oprávnění může způsobit ztrátu funkčnosti aplikací v zařízení.

Poznámka: Pokud používáte účet Google pro firmy, školy nebo státní správu, váš administrátor může ke správě určitých oprávnění použít aplikaci Device Policy.

Zobrazení všech oprávnění jednotlivých aplikací

Aplikace nainstalované v zařízení

 1. V zařízení Android spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení.
 3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete aktualizovat.
 4. Klepněte na Oprávnění.
 5. Vyberte oprávnění, která má aplikace mít, například Fotoaparát nebo Telefon.

Okamžité aplikace

 1. V zařízení Android spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepnutím na Aplikace a oznámení zobrazte v horní části obrazovky nedávno otevřené aplikace.
 3. Klepněte na aplikaci, u které chcete zobrazit informace.
 4. Podívejte se do sekce Oprávnění.
Zobrazení všech aplikací nainstalovaných v zařízení, které mají určitá oprávnění
 1. V zařízení Android spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení.
 3. Klepněte na Rozšířená nastavení a pakOprávnění aplikací.
 4. Vyberte oprávnění, například Kalendář, Poloha nebo Telefon.
 5. Vyberte, které aplikace mají mít k danému oprávnění přístup.
Ověření oprávnění aplikace v případě její nefunkčnosti

Když funkce v aplikaci nefunguje dle očekávání, vyzkoušejte následující postup.

Krok 1: Kontaktujte vývojáře aplikace.

Krok 2: Zkontrolujte, zda některá oprávnění nebyla zakázána. Postup ověření oprávnění aplikace:

 1. V zařízení Android spusťte aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace a oznámení.
 3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete zkontrolovat.
 4. Klepněte na Oprávnění. Pokud je oprávnění zakázané, přepínač vedle něj bude šedý.
 5. Zkuste problém vyřešit tím, že oprávnění povolíte. Chcete-li oprávnění povolit, klepněte na něj.
 6. Zkuste aplikaci znovu použít.

Povolení oprávnění v systému Android verze 6.0 a vyšší

Níže naleznete oprávnění aplikací, která jsou k dispozici v systému Android verze 6.0 a vyšší. Oprávnění ve vašem zařízení se v závislosti na výrobci mohou lišit.

Chcete-li zkontrolovat oprávnění v zařízení, postupujte podle výše uvedených pokynů v části Povolení a zakázání oprávnění.

 • Tělesné senzory
 • Kalendář
 • Fotoaparát
 • Kontakty
 • Poloha
 • Mikrofon
 • Telefon
 • SMS
 • Úložiště

Poznámka: Pokud máte v zařízení nižší verzi systému než Android 6.0, další informace o fungování oprávnění ve vašem zařízení naleznete v článku Kontrola oprávnění aplikací.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory