Prispôsobenie Kiosku pomocou pridania spravodajských zdrojov a tém

Ak chcete v Kiosku prispôsobiť sekciu Pre vás, pridajte si spravodajské zdroje a témy, ktoré vás zaujímajú. Keď pridáte určitú tému alebo spravodajský zdroj, články na túto tému alebo z tohto zdroja sa budú zobrazovať častejšie.

Postup na počítači

 1. Prejdite do sekcie Kiosk Play Obchodu Google Play.
 2. Nájdite časopis alebo spravodajský zdroj, ktorý chcete pridať. Príslušný názov môžete vyhľadať v paneli vyhľadávania v hornej časti stránky.
 3. Vyberte časopis alebo spravodajský zdroj, ktorých chcete pridať.
 4. Kliknite na možnosť Pridať.

Používanie aplikácie Kiosk v mobilnom zariadení

 1. Otvorte aplikáciu Kiosk Play Kiosk Play.
 2. Ak chcete nájsť a pridať určitý spravodajský zdroj, časopis alebo tému:
  • V hornej časti vyhľadajte zdroj alebo tému.
  • Ak chcete prehliadať témy alebo kategórie, v dolnej časti klepnite na položku Preskúmať.
 3. Vyberte spravodajský zdroj, časopis alebo tému, ktorú chcete pridať.
 4. Klepnite na položku Pridať Pridať.
 5. Príslušný zdroj alebo téma sa pridá do vašej knižnice.

Zmena usporiadania alebo odstránenie spravodajského zdroja či témy

Zmena usporiadania tém v knižnici

 1. Otvorte aplikáciu Kiosk Play Kiosk Play.
 2. Klepnite v dolnej časti na položku Knižnica.
 3. Pri položke, ktorú chcete presunúť, klepnite na položky Viac Viac a potom Presunúť na začiatok. Na zariadeniach s Androidom môžete tiež klepnúť na položku, pridržať ju a presunúť ju myšou na požadované miesto.

Odstránenie témy z knižnice

 1. Otvorte aplikáciu Kiosk Play Kiosk Play.
 2. Klepnite v dolnej časti na položku Knižnica.
 3. Pri položke, ktorú chcete odstrániť, klepnite na položky Viac Viac a potom Odstrániť tému z knižnice.

Odstránenie vydavateľa správ

Môžete zabrániť tomu, aby sa správy z konkrétnych zdrojov alebo vydavateľov zobrazovali vo vašich kartách.

 1. Otvorte aplikáciu Kiosk Play Kiosk Play.
 2. V dolnej časti klepnite na možnosť Pre vás.
 3. Vedľa článku od vydavateľa, ktorého chcete odstrániť, kliknite na položku Viac Viac a potom Skryť správy od [vydavateľ].
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?