Hướng dẫn về Google Play dành cho phụ huynh

Khám phá các chủ đề dưới đây để tìm hiểu về các tính năng dành cho gia đình trên Google Play.


Tìm nội dung phù hợp với gia đình

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Nhấn vào Trò chơi, Phim & TV hoặc Sách.
  3. Ở trên đầu, hãy nhấn vào Gia đình. Trong phần Sách, chọn Sách dành cho trẻ em.

Tìm hiểu thêm về tìm nội dung phù hợp với gia đình.


Quảng cáo trong ứng dụng Gia đình

Quảng cáo phải phù hợp với với mức phân loại độ tuổi của ứng dụng hoặc trò chơi. Việc phân phát quảng cáo có thể thay đổi theo thời gian, do đó thỉnh thoảng bạn nên kiểm tra loại quảng cáo nào đang được hiển thị.

Nếu nhìn thấy quảng cáo không phù hợp với nhóm tuổi mà ứng dụng hướng đến, bạn có thể báo cáo quảng cáo đó cho Google.


Sử dụng tính năng kiểm soát của cha mẹ để hạn chế nội dung dành cho người trưởng thành

Nếu dùng chung điện thoại hoặc máy tính bảng Android của mình với người khác, kể cả trẻ em, thì bạn có thể bật tính năng kiểm soát của cha mẹ để chặn tải nội dung xuống hoặc giới hạn việc mua nội dung theo độ tuổi. Bạn có thể chọn các chế độ khác nhau liên quan đến quyền kiểm soát của cha mẹ cho mỗi loại nội dung và mỗi thiết bị.

Tìm hiểu thêm về cách thiết lập tính năng kiểm soát của phụ huynh.


Ngăn chặn giao dịch mua do nhầm lẫn bằng tính năng bảo vệ bằng mật khẩu 

Để giúp ngăn giao dịch mua do nhầm lẫn hoặc không mong muốn trên thiết bị của bạn, việc xác thực sẽ là bắt buộc đối với mọi giao dịch mua, kể cả mua hàng trong ứng dụng, được thực hiện từ bất kỳ ứng dụng nào nằm trong phần Gia đình, ngay cả khi bạn không yêu cầu xác thực.

Tìm hiểu thêm về mật khẩu và quy trình xác thực.


Sử dụng Thư viện gia đình trên Google Play

Bạn có thể dùng chung ứng dụng, trò chơi, phim, chương trình truyền hình và sách đã mua trên Google Play với tối đa 5 thành viên gia đình khi đã thiết lập Thư viện gia đình trên Google Play.

Tìm hiểu thêm về Thư viện gia đình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?