Tìm nội dung phù hợp với gia đình trong Google Play

Google Play xem xét các ứng dụng có tuân thủ một số yêu cầu nhất định trong chính sáchhay không, nhưng các nhà phát triển có thể thay đổi nội dung trong ứng dụng của họ bất cứ lúc nào. Điều quan trọng là trước khi tải ứng dụng xuống, cha mẹ phải xem kỹ tất cả thông tin về ứng dụng đó để đảm bảo rằng ứng dụng phù hợp với con mình.

Tìm trò chơi hoặc ứng dụng dành cho trẻ em

  1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở Cửa hàng Google Play Google Play.
  2. Nhấn vào Trò chơi hoặc Ứng dụng.
  3. Đối với Phim &TV, hãy nhấn vào Gia đình.
  4. Đối với Sách, hãy nhấn vào Sách dành cho trẻ em.

Mẹo: Để ngăn những người sử dụng thiết bị của bạn mua hoặc tải nội dung dành cho người trưởng thành xuống, hãy thiết lập quyền kiểm soát của phụ huynh.

Ý nghĩa của huy hiệu “Được giáo viên khuyên dùng”

Google tham vấn các chuyên gia học thuật để xây dựng một bộ khung tiêu chí phân loại ứng dụng và phối hợp cùng các giáo viên trên khắp nước Mỹ để phân loại ứng dụng theo khung này.
Giáo viên chỉ khuyên dùng các ứng dụng đạt yêu cầu sau:
  • Phù hợp với lứa tuổi
  • Thiết kế dành riêng cho trẻ
  • Thú vị hoặc truyền cảm hứng
Giáo viên chỉ phân loại những ứng dụng hướng tới nhóm tuổi mà họ giảng dạy. Đồng thời, tất cả các giáo viên cũng đã trải qua tiến trình kiểm tra hồ sơ cá nhân, đào tạo và đánh giá trước khi tham gia chương trình này. Hiện tại, nhóm không tuyển giáo viên ngoài phạm vi chương trình.
Lưu ý: Các ứng dụng được cập nhật định kỳ và giáo viên cũng sẽ xem xét các ứng dụng liên tục. Điều này có nghĩa là danh sách các ứng dụng được giáo viên khuyên dùng sẽ thay đổi theo thời gian.

Độ tuổi áp dụng cho Phim & TV và Sách

Phim và chương trình truyền hình

Google Play phân loại độ tuổi dựa trên mức phân loại nội dung của phim hoặc chương trình truyền hình.

Trên mỗi bộ phim hoặc chương trình truyền hình, bạn có thể thấy nội dung sau: 

  • Độ tuổi: Độ tuổi cụ thể dựa trên mức phân loại nội dung, từ 0 đến 12 tuổi.
  • Mọi lứa tuổi: Thông tin phân loại nội dung sẽ cho thấy là bộ phim hoặc chương trình truyền hình phù hợp với mọi lứa tuổi.

Sách

Google Play gán huy hiệu dấu sao dựa trên thông tin mà nhà xuất bản cung cấp như cấp độ đọc.

Xem chính sách quyền riêng tư của ứng dụng

Tất cả các ứng dụng và trò chơi trong mục Trẻ em đều phải có đường liên kết đến chính sách quyền riêng tư tương ứng nằm ở cuối trang chi tiết của ứng dụng.

Chúng tôi khuyên bạn tham khảo chính sách quyền riêng tư trước khi tải ứng dụng xuống để tìm hiểu cách ứng dụng thu thập và sử dụng thông tin cá nhân.

Báo cáo nội dung không phù hợp

Chúng tôi hết sức cố gắng để đảm bảo nội dung phù hợp với gia đình đáp ứng được các yêu cầu nâng cao trong chính sách của Google Play.

Nếu bạn thấy một nội dung có thể không phù hợp với trẻ em và gia đình, hãy cho chúng tôi biết.

Bài viết liên quan:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố