Nájdenie obsahu vhodného pre rodinu na Google Play

Google Play kontroluje, či aplikácie spĺňajú určité požiadavky pravidiel, avšak vývojári môžu svoje aplikácie kedykoľvek zmeniť. Je dôležité, aby rodičia preskúmali všetky informácie o aplikácii ešte pred jej stiahnutím a uistili sa, že je aplikácia vhodná pre ich deti.

Vyhľadanie obsahu pre rodinu

  • Otvorte v telefóne alebo tablete s Androidom Obchod Google Play Google Play.
  • Klepnite na Hry, Filmy a TV alebo Knihy.
  • V hornej časti klepnite na položku Rodina. V časti Knihy namiesto toho vyberte Knihy pre deti.
  • Zobrazí sa obsah pridaný vývojármi alebo poskytovateľmi obsahu usporiadaný podľa veku, rodinných kategórií alebo obľúbených postáv.

Ak chcete všetkým používateľom tohto zariadenia zakázať sťahovanie alebo kupovanie obsahu nevhodného pre deti, nastavte rodičovskú kontrolu.

Čo znamená odznak s hviezdičkou

Aplikácie a hry s odznakom s hviezdičkou požiadali o zaradenie do programu Pre celú rodinu a boli do neho prijaté. Vývojári týchto aplikácií a hier sa zaviazali plniť zvýšené požiadavky.

Keďže vývojári môžu svoje aplikácie a hry meniť, vždy odporúčame rodičom, aby si prečítali podrobné informácie na stránke záznamu aplikácie a po stiahnutí skontrolovali vhodnosť aplikácie.

Aplikácie a hry

Na odznaku s hviezdičkou sa môže zobraziť:

  • Vhodné pre rodinu: Vývojár navrhol aplikáciu alebo hru tak, aby bola vhodná pre deti aj dospelých.
  • Vek: Ak vývojár navrhol aplikáciu alebo hru pre konkrétnu vekovú skupinu, bude tu táto veková skupina uvedená.
Filmy a TV

Google Play priraďuje odznak s hviezdičkou na základe hodnotenia obsahu príslušného filmu alebo televíznej relácie.

Na odznaku sa môže zobraziť:

  • Vek: Konkrétna veková skupina na základe hodnotenia obsahu (medzi 0 a 12 rokmi).
  • Všetky vekové skupiny: Hodnotenie obsahu informuje, že film alebo televízna relácia sú vhodné pre všetky vekové kategórie.
Knihy

Google Play priraďuje odznak s hviezdičkou na základe informácií poskytnutých vydavateľom (napríklad úroveň čítania).

Kontrola štítkov aplikácií

Vývojári môžu svoje aplikácie (na stránke s ich záznamom) označiť štítkom „Nie je navrhnutá pre deti“, ak neboli navrhnuté pre deti. V prípade týchto aplikácií sa nekontrolujú určité požiadavky pravidiel, takže odporúčame, aby ste ich pozorne skontrolovali a určili, či sú vhodné pre vašu rodinu.

Kontrola pravidiel ochrany súkromia aplikácie

Všetky aplikácie a hry zo sekcie Rodina musia v spodnej časti podrobnej stránky aplikácie obsahovať odkaz na pravidlá ochrany súkromia.

Pravidlá ochrany súkromia uvádzajú, ako aplikácia zhromažďuje a používa osobné údaje. Odporúčame vám preštudovať si ich ešte pred stiahnutím aplikácie.

Nahlásenie nevhodného obsahu

Snažíme sa o to, aby obsah vhodný pre rodinu spĺňal zvýšené požiadavky pravidiel služby Google Play.

Ak objavíte obsah, ktorý by mohol byť nevhodný pre rodiny a deti, dajte nám o tom vedieť.

Súvisiace články:

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?