Android 5.1 ve önceki sürümlerde uygulama izinlerini inceleme

Android 5.1'e kadar olan sürümleri çalıştıran cihazlarda Google Play'den bir uygulama indirmeden önce, cihazınızda belirli işlevlere veya bilgilere erişmesi için uygulamaya izin vermeniz gerekebilir. İzinlerden oluşan bu gruplara izin grupları denir.

İpucu: Cihazınızda hangi Android sürümünün kullanıldığını öğrenmek için cihazınızın Ayarlar uygulamasını Ayarlar uygulaması açın. Ardından, Sistem ve ardından Telefon hakkında veya Tablet hakkında'ya dokunun.

Uygulama indirme ekranında izinleri inceleme

Google Play, bir uygulamanın hangi izin gruplarına erişebileceğini gösterir. Bu bilgiler, uygulamayı yükleyip yüklememe konusunda karar vermenize yardımcı olabilir.

Her indirme ekranında en önemli izin gruplarını görürsünüz. Bir uygulamanın cihazınızda erişebileceği tüm izinleri içeren listeyi görmek istiyorsanız aşağıdaki "Belirli bir uygulamanın tüm izinlerini görme" başlığının altındaki talimatları uygulayın.

Bir uygulamanın bir izin grubuna erişmesine izin verdikten sonra, uygulama o grubun parçası olan izinlerden herhangi birini kullanabilir. Kabul etmiş olduğunuz bir izin grubuna ait izinlerle ilgili güncellemeleri manuel olarak tek tek onaylamanız gerekmez.

Google Play'de ek uygulama güvenliği

Google Play'deki uygulamalar Google Play'in politikalarına da uymalıdır. Google, bu politikaları ihlal ettiği anlaşılan uygulamaları kaldırır. Google'ın aynı zamanda, zararlı olma ihtimali bulunan yazılımlara karşı kullanıcıları korumaya yardımcı olmak için geliştirici hesaplarıyla birlikte yeni ve mevcut uygulamaları analiz eden sistemleri vardır.

Belirli bir uygulamanın tüm izinlerini görme

Google Play Store'daki bir uygulamanın en yeni sürümü tarafından kullanılan izinleri ve grupları tek tek inceleyebilirsiniz.

Henüz indirmediğiniz uygulamalar için

Play Store uygulamasını kullanın:

 1. Play Store uygulamasını Google Play açın.
 2. Uygulamanın ayrıntılar sayfasına gidin.
 3. "Geliştirici" bölümünün altında İzin ayrıntıları'na dokunun.

Önceden indirdiğiniz uygulamalar için

Cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını kullanın:

 1. Cihazınızda, cihazınızın Ayarlar uygulamasını Ayarlar uygulaması açın.
 2. Uygulamalar veya Uygulama Yöneticisi'ne dokunun (cihazınıza bağlı olarak bu seçenek farklı olabilir).
 3. Bir uygulama seçin.
 4. Aşağı kaydırarak “İzinler”e gidin.

İzin grubu tanımları

Bir izin grubuna nelerin dahil edildiği konusunda daha fazla bilgi edinmek için gruplardan birini seçin. Bir izin grubunun parçası olmayan izinler "Diğer" grubunda gösterilecektir.

Not: Zaman içinde izin ekleme veya mevcut izinleri yeniden sınıflandırma gibi değişiklikler dahil olmak üzere Android işletim sistemi, izinlerin çalışma biçimini değiştirebilir.

Uygulama içi satın alma Cihaz ve uygulama geçmişi

Uygulama aşağıdakilerden birini veya daha fazlasını yapabilir:

 • Hassas günlük verilerini okuma
 • Sistemin dahili durumunu alma
 • Web yer işaretlerinizi ve geçmişinizi okuma
 • Çalışan uygulamalara ilişkin bilgi alma
Hücresel veri ayarları

Uygulama, mobil veri bağlantınızı ve potansiyel olarak, aldığınız verileri kontrol eden ayarlar kullanabilir.

Kimlik

Uygulama cihazınızdaki hesap ve/veya profil bilgilerinizi kullanabilir. Kimlik erişimine aşağıdaki işlemler dahil olabilir:

 • Cihazdaki hesapları bulma
 • Kendi kişi kartınızı okuma (örneğin: ad ve iletişim bilgileri)
 • Kendi kişi kartınızı değiştirme
 • Hesap ekleme veya kaldırma
Kişiler

Uygulama, cihazınızın kişilerini kullanabilir. Buna, kişilerinizi okuma ve değiştirme olanağı da dahil olabilir.

Takvim

Uygulama, cihazınızın takvim bilgilerini kullanabilir. Buna aşağıdaki işlevler dahil olabilir.

 • Takvim etkinliklerini ve gizli bilgileri okuma
 • Takvim etkinlikleri ekleme veya varolanları değiştirme ve cihaz sahibinin bilgisi olmadan davetlilere e-posta gönderme
Konum

Uygulama, cihazınızın konum bilgilerini kullanabilir. Konum bilgilerine erişim şunları kapsayabilir:

 • Yaklaşık konum (ağ tabanlı)
 • Hassas konum (GPS ve ağ tabanlı)
 • Konum bilgileri sağlayıcısına ait ek komutlara erişme
 • GPS erişimi
SMS

Uygulama, cihazınızın kısa mesaj (SMS) ve/veya multimedya mesajlaşma servisini (MMS) kullanabilir. Bu gruba kısa mesaj, resimli mesaj veya görüntülü mesajları kullanabilme özelliği dahil olabilir.

Önemli: Planınıza bağlı olarak, operatörünüz kısa mesaj veya multimedya mesajları için sizden ücret talep edebilir. SMS erişimine aşağıdaki işlevler dahil olabilir:

 • Kısa mesaj alma (SMS)
 • Kısa mesajlarınızı okuma (SMS veya MMS)
 • Kısa mesaj alma (MMS; resim veya görüntülü mesaj gibi)
 • Kısa mesajlarınızı düzenleme (SMS veya MMS)
 • SMS mesajı gönderme (ücret ödemeniz gerekebilir)
 • Kısa mesaj alma (WAP)
Telefon

Uygulama, telefonunuzu ve/veya telefonunuzun çağrı geçmişini kullanabilir. Planınıza bağlı olarak, operatörünüz sizden telefon çağrıları için ücret talep edebilir. Telefon erişimine aşağıdaki işlevler dahil olabilir:

 • Telefon numaralarına doğrudan çağrı yapma (ücret ödemeniz gerekebilir)
 • Çağrı kaydına yazma (örneğin: çağrı geçmişi)
 • Çağrı kaydını okuma
 • Giden çağrıları yeniden yönlendirme
 • Telefonun durumunu değiştirme
 • Müdahaleniz olmadan çağrı yapma
Fotoğraflar/Medya İçerikleri/Dosyalar

Uygulama, cihazınızda depolanan dosyaları veya verileri kullanabilir. Fotoğraflar/Medya İçerikleri/Dosyalar erişimine aşağıdaki işlevler dahil olabilir:

 • USB depolama biriminizin (örneğin: SD kart) içeriğini okuma
 • USB depolama biriminin içeriğini değiştirme veya silme
 • Harici depolama birimini biçimlendirme
 • Harici depolama birimi takma veya çıkarma
Kamera

Uygulama, cihazınızın kamerasını kullanabilir. Kamera erişimine aşağıdaki işlevler dahil olabilir:

 • Resim çekme 
 • Video kaydetme
Mikrofon

Uygulama, cihazınızın mikrofonunu kullanabilir. Mikrofon erişimine, ses kaydetme işlevi dahil olabilir.

Kablosuz bağlantı bilgileri

Uygulama, Kablosuz özelliğinin açık olup olmadığı ve bağlı cihazların adları gibi cihazınızın Kablosuz bağlantı bilgilerine erişebilir. Kablosuz bağlantı bilgilerine erişim, kablosuz bağlantıları görüntüleyebilme olanağını da içerebilir.

Not: Uygulamaların genellikle internete erişimi olduğundan, indirme ekranında kablosuz bağlantı bilgileri izin grubunu sadece bir uygulamayı yüklerken görürsünüz. Uygulamalar indirme ekranında "tam internet erişimi" iznini artık görüntülememektedir, ancak aşağıdaki "Belirli bir uygulamanın tüm izinlerini görme" bölümünün altında bulunan talimatları uygulayarak tüm izinleri içeren listeyi görebilirsiniz.

Bluetooth bağlantı bilgileri

Uygulama, yakındaki Bluetooth cihazlara yayın yapma veya bu cihazlarla ilgili bilgileri alma dahil olmak üzere, cihazınızdaki Bluetooth işlevlerini kontrol edebilir.

Giyilebilir sensörler/aktivite verileri

Uygulamanın, giyilebilir sensörlerdeki nabız monitörleri gibi verilere erişebilmesine olanak sağlar. Fiziksel aktivite seviyeleri hakkında düzenli olarak güncelleme alabilirsiniz.

Cihaz kimliği ve çağrı bilgileri

Uygulama, cihazınızın kimliğine, telefon numarasına, telefonda olup olmadığınız bilgisine ve bir çağrıyla bağlanılan numaraya erişebilir. Cihaz kimliği ve çağrı bilgilerine, telefonun durumunu ve kimliğini okuma da dahil olabilir.

Diğer

Uygulama, cihazınızın üreticisi tarafından sağlanan özel ayarları veya uygulamaya özel izinleri kullanabilir.

Önemli: Bir uygulama "Diğer" grubuna giren bir izin eklerse güncellemeyi indirmeden önce her zaman değişikliği incelemeniz istenir.

Diğer erişimlere aşağıdaki işlevler dahil olabilir:

 • Sosyal akışınızı okuma (bazı sosyal ağlarda)
 • Sosyal akışınıza yazma (bazı sosyal ağlarda)
 • Abone olunan feed'lere erişme

Play Store'da listelenen "Diğer" grubundan tüm izinleri (uygulama indirme ekranında gösterilmeyenler dahil) görürsünüz.

Uygulama güncellemeleri sırasında onayladığınız izinleri kontrol etme

Bir uygulama güncellendiğinde, uygulamanın izin grubunda değişiklikler olabilir.

Otomatik güncellemeleriniz açıksa

O uygulama için kabul etmiş olduğunuz izin grupları: Bu izinleri tekrar incelemeniz veya kabul etmeniz gerekmez.

O uygulama için yeni izin grupları: Uygulamanın yeni izinlere veya "Diğer" grubundaki izinlere erişmesi gerekiyorsa otomatik güncellemeleri ayarlamış olsanız dahi güncellemeyi kabul etmeniz istenir.

Her bir güncellemeyi manuel olarak incelemeyi tercih ederseniz aşağıdaki talimatları uygulayarak otomatik güncellemeyi kapatmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki adımları izleyerek belirli uygulamaların izinlerini de her zaman görebilirsiniz.

Otomatik güncellemeleri kapatma

Uygulamaları manuel olarak güncellemek ve izin güncellemelerini tek tek kabul etmek isterseniz otomatik güncellemeleri kapatabilirsiniz.

Belirli uygulamalar için otomatik güncellemeleri kapatma

 1. Play Store uygulamasını Google Play açın.
 2. Menü Menü ve ardından Uygulamalarım ve oyunlarım'a dokunun.
 3. Bir uygulama seçin.
 4. Diğer'e Diğer dokunun.
 5. Otomatik güncellemeyi etkinleştir'i kapatın.

Tüm uygulamalar için otomatik güncellemeleri kapatma

 1. Play Store uygulamasını Google Play açın.
 2. Menü Menü ve ardından Ayarlar'a dokunun.
 3. Uygulamaları otomatik güncelle ve ardından Uygulamaları otomatik olarak güncelleme ve ardından Bitti'ye dokunun.

İlgili makaleler

Cihazınızda Android 6.0 veya daha sonraki bir sürüm kullanılıyorsa izinlerde ayrı ayrı nasıl değişiklik yapabileceğinizle ilgili daha fazla bilgi için izinlerinizi kontrol etme bölümüne gidin.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın