Kontrola povolení aplikácie v Androide 5.1 a v starších verziách

Pred stiahnutím aplikácie na Google Play (v zariadeniach s Androidom 5.1 a v starších verziách) jej budete pravdepodobne musieť povoliť prístup ku konkrétnym možnostiam alebo informáciám v zariadení (nazývaným aj skupiny povolení).

Tip: Ak chcete zistiť verziu Androidu v zariadení, otvorte v ňom aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia. Potom klepnite na Systém a potom Informácie o telefóne alebo Informácie o tablete.

Kontrola povolení na obrazovkách sťahovania aplikácie

Služba Google Play zobrazí, ku ktorým skupinám povolení bude mať aplikácia prístup. Táto informácia vám môže pomôcť s rozhodnutím, či chcete aplikáciu inštalovať.

Na každej obrazovke sťahovania sa zobrazia najdôležitejšie skupiny povolení. Ak chcete zobraziť úplný zoznam povolení, ku ktorým môže aplikácia na zariadení pristupovať, postupujte podľa pokynov v časti Zobrazenie všetkých povolení pre konkrétnu aplikáciu.

Keď aplikácii povolíte prístup ku skupine povolení, bude môcť využívať všetky jednotlivé povolenia, ktoré sú súčasťou danej skupiny. Nebudete musieť ručne schvaľovať aktualizácie jednotlivých povolení patriacich do skupiny povolení, ktorú ste už prijali.

Ďalšie zabezpečenie aplikácie na Google Play

Aplikácie na Google Play musia byť v súlade s pravidlami služby Google Play. Google odstráni všetky aplikácie, ktoré tieto pravidlá porušujú. Google tiež používa systémy, ktoré analyzujú nové aplikácie, už zverejnené aplikácie a účty vývojárov, aby tak zaistil bezpečnosť používateľov pred potenciálne škodlivým softvérom.

Zobrazenie všetkých povolení pre konkrétnu aplikáciu

Môžete skontrolovať jednotlivé povolenia a skupiny, ktoré používa najnovšia verzia aplikácie dostupná v Obchode Google Play.

Pre aplikácie, ktoré ste si zatiaľ nestiahli

Pomocou aplikácie Obchod Play:

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Play Google Play.
 2. Prejdite na stránku s podrobnosťami určitej aplikácie.
 3. V časti Vývojár klepnite na položku Podrobnosti povolení.

Pre stiahnuté aplikácie

Pomocou aplikácie Nastavenia v zariadení:

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na položku Aplikácie alebo Správca aplikácií (môže sa líšiť podľa toho, aké zariadenie používate).
 3. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 4. Posuňte zobrazenie nadol na položku Povolenia.

Definície skupín povolení

Po výbere jednej zo skupín nižšie sa zobrazia informácie o tom, aké povolenia daná skupina obsahuje. Všetky povolenia, ktoré nie sú súčasťou danej skupiny povolení, sa zobrazia v skupine Ostatné.

Poznámka: Časom sa môže spôsob fungovania povolení v operačnom systéme Android zmeniť, pričom táto zmena môže zahŕňať spôsob pridávania alebo zmeny klasifikácie určitých povolení.

Nákupy v aplikácii

V aplikácii sa môže zobraziť výzva na nakupovanie v rámci aplikácie.

História zariadenia a aplikácií

Aplikácie môžu vykonať jednu alebo viac z nasledujúcich aktivít:

 • čítať citlivé údaje denníkov,
 • načítať interný stav systému,
 • čítať vašu webovú históriu a záložky,
 • načítať spustené aplikácie.
Nastavenia mobilných dát

Aplikácie môžu použiť nastavenia, ktoré riadia vaše mobilné dátové pripojenie, a potenciálne môžu použiť aj prijaté dáta.

Identita

Aplikácie môžu použiť účet a informácie profilu vo vašom zariadení. Prístup k identite používateľa môže zahŕňať schopnosť aplikácie:

 • nájsť účty v zariadení,
 • čítať vašu vlastnú vizitku (napríklad: meno a kontaktné informácie)
 • upraviť vašu vlastnú kartu kontaktu,
 • pridať alebo odstrániť účty.
Kontakty

Aplikácia môže použiť kontakty vášho zariadenia, čo môže zahŕňať schopnosť čítať ich aj upravovať.

Kalendár

Aplikácia môže použiť informácie kalendára vo vašom zariadení, čo môže zahŕňať aj schopnosť:

 • čítať udalosti v kalendári a dôverné informácie,
 • pridať alebo upraviť udalosti kalendára a odoslať e‑mailovú správu hosťom bez toho, aby o tom vlastník vedel.
Poloha

Aplikácia môže použiť polohu vášho zariadenia. Prístup k polohe môže zahŕňať schopnosť aplikácie:

 • zistiť približnú polohu (pomocou siete),
 • zistiť presnú polohu (pomocou navigácie GPS a siete),
 • pristupovať k ďalším príkazom poskytovateľa polohy,
 • pristupovať k navigácii GPS.
SMS

Aplikácia môže použiť službu na odosielanie správ (SMS) a službu na odosielanie multimediálnych správ (MMS) vo vašom zariadení. Táto skupina môže zahŕňať schopnosť používať správy vo formáte textu, obrázku alebo videa.

Dôležité: V závislosti od tarify vám môže operátor účtovať poplatky za textové alebo multimediálne správy. Prístup k službe SMS môže zahŕňať schopnosť aplikácie:

 • prijať textové správy (SMS),
 • čítať textové správy (SMS alebo MMS),
 • prijať textové správy (MMS, ako napr. obrázok alebo správu vo forme videa),
 • upraviť textové správy (SMS alebo MMS),
 • poslať správy SMS (môže to byť spoplatnené),
 • prijať textové správy (WAP).
Telefón

Aplikácia môže používať telefón a jeho históriu hovorov. V závislosti od tarify vám môže operátor účtovať poplatky za telefonické hovory. Prístup k telefónu používateľa môže zahŕňať schopnosť aplikácie:

 • priamo volať na telefónne čísla (môže to byť spoplatnené),
 • zapisovať do denníka hovorov (napríklad histórie hovorov),
 • čítať denník hovorov,
 • presmerovať odchádzajúce hovory,
 • upraviť stav telefónu,
 • volať bez intervencie používateľa.
Fotky, médiá, súbory

Aplikácie môžu používať súbory alebo údaje uložené vo vašom zariadení. Prístup k fotkám, médiám a súborom používateľa môže zahŕňať schopnosť aplikácie:

 • čítať obsah vášho úložiska USB (napríklad kartu SD),
 • upraviť alebo odstrániť obsah úložiska USB,
 • formátovať externé úložisko,
 • pripojiť alebo odpojiť externé úložisko.
Fotoaparát

Aplikácia môže používať fotoaparát vášho zariadenia. Prístup k fotoaparátu môže zahŕňať schopnosť aplikácie:

 • fotiť,
 • nahrávať video.
Mikrofón

Aplikácia môže používať mikrofón vášho zariadenia. Prístup k mikrofónu môže zahŕňať možnosť zaznamenávať zvuk.

Informácie o pripojení Wi‑Fi

Aplikácia môže získať prístup k informáciám o pripojení Wi-Fi vášho zariadenia, ako napríklad k údajom o tom, či je vaša sieť Wi-Fi zapnutá, a k názvom pripojených zariadení. Prístup k informáciám o pripojení Wi-Fi môže zahŕňať schopnosť zobraziť pripojenia Wi-Fi.

Poznámka: Aplikácie zvyčajne majú prístup k internetu, takže informácia skupiny povolení o pripojení Wi‑Fi sa na obrazovke sťahovania zobrazí iba pri inštalácii aplikácie. V aplikáciách sa už na obrazovke sťahovania nezobrazuje povolenie Úplný prístup na internet, avšak podľa pokynov v časti Zobrazenie všetkých povolení pre konkrétnu aplikáciu uvedenej vyššie si môžete zobraziť úplný zoznam povolení.

Informácie o pripojení Bluetooth

Aplikácia môže ovládať rozhranie Bluetooth na zariadení, čo zahŕňa možnosť vysielania a zhromažďovania informácií o zariadeniach Bluetooth v okolí.

Údaje nositeľných zariadení (senzory a aktivita)

Umožňuje aplikácii získať prístup k údajom zo senzorov nositeľných zariadení, ako sú napríklad senzory pulzu. Môže dostávať pravidelné aktualizácie o úrovniach fyzickej aktivity.

Identifikátor zariadenia a informácie o hovoroch

Aplikácie môžu získať prístup k identifikátorom vášho zariadenia, k vášmu telefónnemu číslu, k informáciám o tom, či práve telefonujete, a k číslu volanému v rámci hovoru. Prístup k identifikátorom zariadenia a informáciám o hovoroch môže zahŕňať schopnosť aplikácie čítať stav a identitu telefónu.

Ostatné

Aplikácia môže použiť vlastné nastavenia poskytované výrobcom vášho zariadenia alebo povolenia pre konkrétnu aplikáciu.

Dôležité: Ak sa do určitej aplikácie pridá povolenie zo skupiny Ostatné, vždy sa zobrazí výzva na kontrolu danej zmeny ešte pred stiahnutím aktualizácie.

Prístup ku skupine Ostatné môže zahŕňať schopnosť:

 • čítať váš sociálny stream (v niektorých sociálnych sieťach),
 • zapísať údaje do vášho sociálneho streamu (v niektorých sociálnych sieťach),
 • získať prístup k odoberaným informačným kanálom.

Zobrazia sa všetky povolenia zo skupiny Ostatné uvedené v Obchode Play vrátane tých, ktoré sa nezobrazili na obrazovke sťahovania.

Správa povolení schvaľovaných počas aktualizácií aplikácie

Počas aktualizácie aplikácie môže nastať zmena v skupine povolení danej aplikácie.

Ak máte zapnuté automatické aktualizácie

Skupiny povolení, ktoré ste pre danú aplikáciu už aktivovali: Tieto povolenia nebudete musieť znova skontrolovať ani prijať.

Nové skupiny povolení pre danú aplikáciu: Ak aplikácia vyžaduje prístup k novej skupine povolení alebo k povoleniam zo skupiny Ostatné, zobrazí sa výzva na prijatie aktualizácie, a to aj v prípade, že ste v aplikácii nastavili automatické aktualizácie.

Ak chcete radšej kontrolovať každú aktualizáciu ručne, môžete vypnúť automatické aktualizácie pomocou postupu nižšie. Kedykoľvek tiež môžete zobraziť povolenia konkrétnej aplikácie pomocou krokov uvedených vyššie.

Vypnutie automatických aktualizácií

Ak chcete aplikácie aktualizovať ručne a prijímať aktualizácie povolení jednotlivo, môžete vypnúť automatické aktualizácie.

Vypnutie automatických aktualizácií pre konkrétne aplikácie

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Moje aplikácie a hry.
 3. Vyberte požadovanú aplikáciu.
 4. Klepnite na Viac Viac.
 5. Vypnite Povoliť automatické aktualizácie.

Vypnutie automatických aktualizácií pre všetky aplikácie

 1. Otvorte aplikáciu Obchod Play Google Play.
 2. Klepnite na ponuku Ponuka a potom Nastavenia.
 3. Klepnite na Automatické aktualizácie aplikácií a potom Neaktualizovať aplikácie automaticky a potom Hotovo.

Súvisiace články

Ak máte zariadenie s Andoidom verzie 6.0 alebo novšej, viac o úprave jednotlivých povolení sa dozviete v článku o ovládaní povolení aplikácie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory