App-rechten controleren in Android 5.1 en lager

Voordat u een app downloadt van Google Play (op apparaten met Android-versies tot en met 5.1), moet u deze mogelijk toegang geven tot specifieke mogelijkheden of informatie op uw apparaat. Dit worden ook wel rechtengroepen genoemd.

Tip: Als u wilt zien welke versie van Android op uw apparaat wordt uitgevoerd, gaat u naar de app 'Instellingen' Instellingen-appuw apparaat. Tik daarna op Systeem en dan Over de telefoon of Over de tablet.

Rechten bekijken in downloadschermen voor apps

Google Play laat zien tot welke rechtengroepen een app toegang heeft. Aan de hand van deze informatie kunt u besluiten of u de app wilt installeren.

De belangrijkste rechtengroepen worden in elk downloadscherm weergegeven. Als u de volledige lijst met rechten wilt bekijken waartoe een app toegang heeft op uw apparaat, volgt u de instructies onder 'Alle rechten voor een specifieke app bekijken'.

Nadat u een app toestemming voor een rechtengroep heeft gegeven, mag de app gebruikmaken van alle afzonderlijke rechten die deel uitmaken van de groep. Afzonderlijke rechtenupdates die bij een rechtengroep horen die u al heeft geaccepteerd, hoeft u niet handmatig goed te keuren.

Aanvullende app-beveiliging in Google Play

Apps in Google Play moeten ook voldoen aan het beleid van Google Play. Google verwijdert apps die in strijd zijn met dit beleid. Google beschikt over systemen voor het analyseren van nieuwe en bestaande apps en ontwikkelaarsaccounts om gebruikers te beschermen tegen mogelijk schadelijke software.

Alle rechten voor een specifieke app bekijken

U kunt afzonderlijke rechten en rechtengroepen bekijken die worden gebruikt voor de nieuwste versie van een app die beschikbaar is in de Google Play Store.

Voor apps die u nog niet heeft gedownload

De Play Store-app gebruiken:

 1. Open de Play Store-app Google Play.
 2. Ga naar de detailpagina van een app.
 3. Tik onder Ontwikkelaar op Informatie over rechten.

Voor apps die u al heeft gedownload

De app Instellingen op uw apparaat gebruiken:

 1. Open de app Instellingen Instellingen-app op uw apparaat.
 2. Tik op Apps of App-beheer (afhankelijk van het apparaat kan deze optie anders heten).
 3. Selecteer een app.
 4. Scrol omlaag naar Rechten.

Definities van rechtengroepen

Selecteer een van de onderstaande groepen voor meer informatie over de inhoud van de betreffende rechtengroep. Rechten die geen deel uitmaken van een rechtengroep, worden weergegeven als 'Overig'.

Opmerking: Na verloop van tijd kan het Android-besturingssysteem de manier wijzigen waarop rechten werken. Zo kan het bepaalde rechten toevoegen of opnieuw classificeren.

In-app-aankopen

Een app kan u vragen aankopen te doen binnen de app.

Apparaat- en app-geschiedenis

Een app kan een of meer van de volgende handelingen uitvoeren:

 • Gevoelige logbestandsgegevens lezen
 • Interne systeemstatus ophalen
 • Uw internetbladwijzers en -geschiedenis lezen
 • Actieve apps ophalen
Instellingen voor mobiele data

Een app kan gebruikmaken van de instellingen die uw mobiele dataverbinding besturen en mogelijk van de door u ontvangen gegevens.

Identiteit

Een app kan gebruikmaken van de account- en/of profielgegevens op uw apparaat. De rechtengroep 'Identiteit' omvat mogelijk:

 • Accounts zoeken op het apparaat
 • Uw eigen contactkaart lezen (voorbeeld: naam en contactgegevens)
 • Uw eigen contactkaart aanpassen
 • Accounts toevoegen of verwijderen
Contacten

Een app kan de contacten op uw apparaat gebruiken. Dit kan de mogelijkheid omvatten uw contacten te lezen en aan te passen.

Agenda

Een app kan de agendagegevens van uw apparaat gebruiken. Dit kan het volgende omvatten:

 • Agenda-afspraken en vertrouwelijke informatie lezen
 • Agenda-afspraken toevoegen of wijzigen en e-mails naar gasten versturen zonder kennis van de eigenaar
Locatie

Een app kan de locatie van uw apparaat gebruiken. De rechtengroep 'Locatie' omvat mogelijk:

 • Geschatte locatie (netwerkgebaseerd)
 • Precieze locatie (gps- en netwerkgebaseerd)
 • Toegang tot extra opdrachten van locatieaanbieder
 • Gps-toegang
Sms

Een app kan de sms- en/of mms-service van uw apparaat gebruiken. Deze groep omvat mogelijk toegang tot sms-, mms- of videoberichten.

Belangrijk: Afhankelijk van uw abonnement kunnen er kosten in rekening worden gebracht door uw provider voor sms- of mms-berichten. De rechtengroep 'Sms' omvat mogelijk:

 • Tekstberichten (sms) ontvangen
 • Uw tekstberichten (sms of mms) lezen
 • Tekstberichten (mms) ontvangen, zoals een afbeeldings- of videobericht
 • Uw tekstberichten (sms of mms) bewerken
 • Sms-berichten verzenden (hiervoor moet u mogelijk betalen)
 • Tekstberichten (wap) ontvangen
Telefoon

Een app kan gebruikmaken van uw telefoon en/of de bijbehorende oproepgeschiedenis. Afhankelijk van uw abonnement kunnen er kosten in rekening worden gebracht door uw provider voor telefoongesprekken. De rechtengroep 'Telefoon' omvat mogelijk:

 • Rechtstreeks naar telefoonnummers bellen (hiervoor moet u mogelijk betalen)
 • Naar een gesprekkenlijst schrijven (voorbeeld: oproepgeschiedenis)
 • Gesprekkenlijst lezen
 • Uitgaande oproepen omleiden
 • De telefoonstatus wijzigen
 • Telefoongesprekken voeren zonder uw toedoen
Foto's/media/bestanden

Een app kan gebruikmaken van bestanden of gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen. De rechtengroep 'Foto's/media/bestanden' omvat mogelijk:

 • De content van uw USB-opslag lezen (voorbeeld: SD-kaart)
 • De content van uw USB-opslag aanpassen of verwijderen
 • Externe opslag formatteren
 • Externe opslag koppelen of ontkoppelen
Camera

Een app kan gebruikmaken van de camera van uw apparaat. De rechtengroep 'Camera' omvat mogelijk:

 • Foto's maken 
 • Video opnemen
Microfoon

Een app kan gebruikmaken van de microfoon van uw apparaat. De rechtengroep 'Microfoon' omvat mogelijk het opnemen van audio.

Informatie over wifi-verbinding

Een app heeft toegang tot de gegevens van de wifi-verbinding van uw apparaat, bijvoorbeeld of wifi is ingeschakeld en de naam/namen van de verbonden apparaten. De rechtengroep 'Informatie over wifi-verbinding' omvat mogelijk het bekijken van wifi-verbindingen.

Opmerking: Aangezien apps meestal toegang tot internet hebben, wordt de rechtengroep 'Informatie over wifi-verbinding' alleen weergegeven in het downloadscherm als u een app installeert. Apps geven de rechten voor volledige internettoegang niet meer weer in het downloadscherm, maar u kunt altijd de volledige lijst met rechten bekijken door de instructies onder 'Alle rechten voor een specifieke app bekijken' te volgen.

Bluetooth-verbindingsgegevens

Een app kan bluetooth op uw apparaat beheren, inclusief uitzenden naar of informatie ophalen over bluetooth-apparaten in de buurt.

Wearable-sensoren en activiteitsgegevens

De app heeft toegang tot gegevens van wearable-sensoren, zoals hartslagmeters. De app kan periodieke updates over fysieke activiteiten ontvangen.

Informatie over apparaat-ID en oproep

Een app heeft toegang tot uw apparaat-ID('s) en telefoonnummer, ook al bent u aan het bellen en het nummer is verbonden via een oproep. 'Informatie over apparaat-ID en oproepen' kan de mogelijkheid omvatten om de telefoonstatus en -identiteit te lezen.

Overig

Een app kan gebruikmaken van aangepaste instellingen geleverd door uw apparaatfabrikant of van app-specifieke rechten.

Belangrijk: Als een app een recht toevoegt in de groep 'Overig', wordt u altijd gevraagd de wijziging te controleren voordat een update wordt gedownload.

De rechtengroep 'Overig' omvat mogelijk:

 • Uw sociale stream lezen (op bepaalde sociale netwerken)
 • Naar uw sociale stream schrijven (op bepaalde sociale netwerken)
 • Feeds openen waarop u bent geabonneerd

Alle rechten uit de groep 'Overig' worden in de Play Store weergegeven, inclusief de rechten die niet werden weergegeven in het downloadscherm van de app.

Rechten beheren die u goedkeurt tijdens app-updates

Wanneer een app wordt geüpdatet, kunnen er wijzigingen worden aangebracht in de rechtengroep van de betreffende app.

Als automatische updates zijn ingeschakeld

Rechtengroepen die u al heeft geaccepteerd voor de betreffende app: U hoeft deze rechten niet opnieuw te bekijken of te accepteren.

Nieuwe rechtengroepen voor de betreffende app: Als de app toegang vereist tot nieuwe rechten of rechten in de groep 'Overig', wordt u gevraagd de update te accepteren, zelfs als u automatische updates heeft ingesteld.

Als u liever elke update handmatig wilt bekijken, kunt u overwegen automatisch updaten uit te schakelen met de onderstaande instructies. U kunt ook altijd via de bovenstaande stappen rechten voor specifieke apps bekijken.

Automatische updates uitschakelen

Als u apps handmatig wilt updaten en rechtenupdates afzonderlijk wilt accepteren, kunt u automatische updates uitschakelen.

Automatische updates uitschakelen voor specifieke apps

 1. Open de Play Store-app Google Play.
 2. Tik op Menu Menu en dan Mijn apps en games.
 3. Selecteer een app.
 4. Tik op Meer Meer.
 5. SchakelAuto-update aan uit.

Automatische updates voor alle apps uitschakelen

 1. Open de Play Store-app Google Play.
 2. Tik op Menu Menu en dan Instellingen.
 3. Tik op Apps automatisch updaten en dan Apps niet automatisch updaten en dan Gereed.

Gerelateerde artikelen

Als op uw apparaat Android 6.0 of hoger wordt uitgevoerd, gaat u naar De rechten van uw apps beheren voor meer informatie over hoe u afzonderlijke rechten kunt wijzigen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen