Δικαιώματα Κοντινών παικτών

Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες τοποθεσίας, μικροφώνου, bluetooth, ηχείου και Wi-Fi όταν κάνετε αναζήτηση για κοντινούς παίκτες. Οποιοσδήποτε άλλος παίκτης αναζητάει κοντινούς παίκτες για το ίδιο παιχνίδι θα μπορεί να σας εντοπίσει. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Nearby έχει πρόσβαση σε παίκτες που βρίσκονται κοντά

Οι Κοντινοί παίκτες μπορούν να ενεργοποιούν προσωρινά τις παρακάτω τεχνολογίες (ακόμα και αν έχουν απενεργοποιηθεί) για τη μετάδοση και τον εντοπισμό πληροφοριών παρουσίας:

 • Ήχος: Με τη λειτουργία "Κοντινοί παίκτες" μπορεί η συσκευή σας να εκπέμψει ένα ηχητικό διακριτικό για τη μετάδοση πληροφοριών παρουσίας ή/και να ενεργοποιηθεί το μικρόφωνο της συσκευής για τον εντοπισμό αυτού του διακριτικού. Η συσκευή σας ενδέχεται επίσης να καταγράψει ένα μικρό κομμάτι από την προσωρινή μνήμη ή δεδομένα ήχου περιβάλλοντος. Ο ήχος δεν θα αποσταλεί στους διακομιστές της Google. Ο εντοπισμός του διακριτικού γίνεται στη συσκευή σας. Δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Κοντινοί παίκτες" εάν απαγορεύεται η καταγραφή ήχου.
 • Bluetooth (συμπεριλαμβανομένου του Bluetooth χαμηλής ενέργειας): Η λειτουργία "Κοντινοί παίκτες" μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες Bluetooth της συσκευής σας για τη μετάδοση ενός μοναδικού διακριτικού ή/και τη σάρωση για κοντινές συσκευές, προκειμένου να εντοπίσει αυτό το διακριτικό ή/και άλλες συσκευές Bluetooth. Μπορεί να κάνει τα εξής:
  • να ενεργοποιεί προσωρινά το Bluetooth, ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένο.
  • να αλλάζει προσωρινά το όνομα Bluetooth της συσκευής σας.
  • να πραγματοποιεί σάρωση για κοντινά σημεία πρόσβασης και να στέλνει πληροφορίες σάρωσης στο Google.
  Η λειτουργία "Κοντινοί παίκτες" μπορεί να μοιράζεται ή να διαθέτει δημόσια ορισμένες πληροφορίες Bluetooth όπως τη διεύθυνση MAC της συσκευής σας Bluetooth, για να διευκολύνει τον εντοπισμό της εγγύτητας.
 • Wi-Fi (συμπεριλαμβανομένου του Wi-Fi Direct): Η λειτουργία "Κοντινοί παίκτες" μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες Wi-Fi της συσκευής σας για τη μετάδοση ενός μοναδικού διακριτικού ή/και τη σάρωση για κοντινές συσκευές για τον εντοπισμό αυτού του διακριτικού ή/και άλλων συσκευών Wi-Fi. Μπορεί:
  • να ενεργοποιεί προσωρινά το Wi-Fi, ακόμα και αν είναι απενεργοποιημένο.
  • να αλλάζει προσωρινά το όνομα δικτύου της συσκευής σας (SSID) (Wi-Fi Direct ή/και φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi/σημείο πρόσβασης για σύνδεση με κινητή συσκευή).
  • να σαρώνει για κοντινά σημεία πρόσβασης και να στέλνει πληροφορίες σάρωσης στην Google.
  Η λειτουργία "Κοντινοί παίκτες" μπορεί να μοιράζεται ή να διαθέτει δημόσια ορισμένες πληροφορίες Wi-Fi, όπως τη διεύθυνση MAC της συσκευής σας, για να διευκολύνει τον εντοπισμό της εγγύτητας.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας