Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Cách sử dụng Google Play

Cửa hàng Google Play có:
  • Ứng dụng và trò chơi dành cho các thiết bị Android và Chromebook. 
  • Phim và chương trình truyền hình mà bạn có thể thuê hoặc mua.
  • Nhạc để mua hoặc đăng ký truyền trực tuyến. 
  • Sách kỹ thuật số.
  • Đăng ký tin tức và ấn phẩm.

Khi bạn tải ứng dụng từ Cửa hàng, bạn có thể sử dụng chúng trên thiết bị của mình. Khi bạn tải nhạc, phim, sách và các nội dung kỹ thuật số khác từ Cửa hàng Play, các ứng dụng khác trên Google Play sẽ giúp bạn phát, nghe, xem hay đọc nội dung.

Sản phẩm Google Play Thiết bị sử dụng được với sản phẩm
Cửa hàng Google Play Google Play
Google Play Sách Play Sách
Google Play Trò chơi Chơi trò chơi
Google Play Phim Play Phim

Google Play Âm nhạc Play Âm nhạc

Google Play Newsstand Play Newsstand

Tìm hiểu thêm và nhận trợ giúp về Google Play

Sử dụng trung tâm trợ giúp

Để tìm hiểu thêm hoặc nhận trợ giúp về Google Play, hãy truy cập một trong các Trung tâm trợ giúp:

Sử dụng diễn đàn

Diễn đàn Google Play có một cộng đồng chuyên gia hoạt động thường xuyên có thể giúp bạn về các chủ đề chưa có trong trung tâm trợ giúp.

Nhận thêm trợ giúp

Nếu bạn vẫn cần trợ giúp sau khi tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp và diễn đàn, hãy tìm nguồn hỗ trợ khác cho vấn đề của bạn
 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?