Viết đánh giá trên Google Play

Bạn có thể để lại đánh giá công khai cho ứng dụng, trò chơi và nội dung khác trên Cửa hàng Play. Khi bạn đánh giá một mục nào đó trên Google Play, đánh giá của bạn được liên kết với Tài khoản Google của bạn và công khai. Bạn có thể xem và chỉnh sửa tài khoản Google của bạn tại aboutme.google.com. Nếu bạn không muốn đánh giá được công khai, bạn có thể xóa đánh giá. 

Để lại đánh giá

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Hãy duyệt hoặc tìm ứng dụng bạn muốn đánh giá. 
 3. Tìm và chọn ứng dụng để mở trang chi tiết.
 4. Cuộn xuống đến phần đánh giá. 
 5. Chọn số sao. Bạn cũng có thể nhấn vào Viết bài đánh giá
 6. Thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình để viết bài đánh giá và thêm chi tiết. 
 7. Nhấn vào Đăng

Lưu ý: Bạn chỉ có thể đánh giá các ứng dụng mà trước đó bạn đã tải xuống và cài đặt. Khi bạn tải xuống một ứng dụng, nó được liên kết với Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn đã tải xuống ứng dụng nhưng không thấy tùy chọn viết đánh giá, đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào đúng tài khoản

Xóa hoặc chỉnh sửa đánh giá

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cửa hàng Google Play Google Play.
 2. Truy cập trang chi tiết của mục bạn đã đánh giá.
 3. Di chuyển đến phần đánh giá.
  • Để chỉnh sửa: Nhấn vào Chỉnh sửa bài đánh giá của bạn. Thực hiện các thay đổi rồi nhấn vào Đăng
  • Để xóa: Nhấn vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Xóa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?