Γράψτε μια αξιολόγηση στο Google Play

Μπορείτε να υποβάλετε μια δημόσια αξιολόγηση για εφαρμογές, παιχνίδια και άλλο περιεχόμενο στο Play Store. Όταν αξιολογείτε κάτι στο Google Play, η αξιολόγηση συνδέεται με τον Λογαριασμό σας Google και είναι δημόσια. Μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε τον Λογαριασμό σας Google στη διεύθυνση aboutme.google.com. Αν δεν θέλετε να είναι δημόσια κάποια αξιολόγηση, μπορείτε να διαγράψετε την αξιολόγηση.

Υποβολή αξιολόγησης

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Store Google Play.
 2. Περιηγηθείτε ή αναζητήστε την εφαρμογή που θέλετε να αξιολογήσετε. 
 3. Βρείτε και επιλέξτε την εφαρμογή για να ανοίξετε τη σελίδα λεπτομερειών.
 4. Κάντε κύλιση μέχρι να φτάσετε στην ενότητα με τις αξιολογήσεις. 
 5. Επιλέξτε τον αριθμό των αστεριών και, έπειτα, πατήστε Υποβολή.
 6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη, για να εκτιμήσετε τις λειτουργίες και να γράψετε μια αξιολόγηση. 
 7. Πατήστε Τέλος

Σημείωση: Μπορείτε να αξιολογήσετε μόνο εφαρμογές που έχετε κατεβάσει και εγκαταστήσει. Όταν κατεβάζετε μια εφαρμογή, είναι συνδεδεμένη με τον Λογαριασμό σας Google. Εάν κατεβάσατε την εφαρμογή αλλά δεν βλέπετε την επιλογή να γράψετε μια αξιολόγηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στον σωστό λογαριασμό

Διαγραφή ή επεξεργασία μιας αξιολόγησης

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Store Google Play.
 2. Μεταβείτε στη σελίδα με τις λεπτομέρειες του στοιχείου που αξιολογήσατε.
 3. Μεταβείτε με κύλιση στην ενότητα αξιολογήσεων και πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών Περισσότερακαι έπειτα Επεξεργασία.
 4. Για επεξεργασία, υποβάλετε μια νέα αξιολόγηση και πατήστε Τέλος.
 5. Για διαγραφή, από την ενότητα των αξιολογήσεων, πατήστε το εικονίδιο περισσότερων επιλογών Περισσότερακαι έπειτα Διαγραφή.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Android Υπολογιστής